Uchwała Nr 106/2012 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w KIelcach z dnia 22 listopada 2012 roku
2012-12-31 11:02:01
w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wielotniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kunów na lata 2013 - 2020.   ...więcej

Uchwała Nr 105/2012 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 listopada 2012 roku
2012-12-31 10:59:36
w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Kunów na rok 2013 rok   ...więcej

Uchwała Nr 36/2012 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2012 roku.
2012-05-08 09:10:02
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kunów za rok 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.  ...więcej

Uchwała Nr 137/2011 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2011
2012-01-09 10:13:07
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kunów 2012 rok  ...więcej

Uchwała Nr 136/2011 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2011
2012-01-09 10:10:03
w sprawie opinii o Wielotniej Prognozie Finansowej Gminy Kunów na lata 2012 - 2020  ...więcej

Uchwała Nr 135/2011 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2011
2012-01-09 10:08:14
w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Kunów na 2012 rok   ...więcej

Uchwała Nr 83/2011 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2011 r.
2011-09-19 11:40:14
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kunów za I półrocze 2011 roku.  ...więcej

Uchwała Nr 40/2011 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2011 roku
2011-04-19 09:03:09
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kunów 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.  ...więcej

Uchwałą Nr 2/2011 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2011 roku
2011-02-11 09:09:32
  ...więcej

Uchwała Nr 3/2011 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2011 roku
2011-02-11 09:07:29
  ...więcej

Uchwała Nr 122/2010 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kunów na 2011 rok
2010-12-22 07:32:44
  ...więcej

Uchwała Nr 123/2010 w sprawie opinii o Wielotniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 Miasta i Gminy Kunów
2010-12-22 07:21:15
  ...więcej

Uchwała Nr 121/2010 w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Kunów na 2011 r.
2010-12-22 07:18:49
  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13