Zarządzenie Nr 1/2012
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Kunowie  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:20:49 | Data modyfikacji: 2012-11-14 12:26:42.
Zarządzenie Nr 2/2012
w sprawie zatwierdzenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:22:02.
Zarządzenie Nr 3/2012
w sprawie planu finansowego UMIG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:23:32.
Zarządzenie Nr 4/2012
w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla PSP prowadzonych przez osoby fizyczne Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:24:37.
Zarządzenie Nr 5/2012
w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla MGBP w Kunowie na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:25:56.
Zarządzenie Nr 6/2012
w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla PPP w Miłkowskiej Karczmie, prowadzonego przez osobę fizyczną Panią Iwonę Pomykała Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:27:27.
Zarządzenie Nr 7/2012
w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla ZGKM w Kunowie w 2012 r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:28:41.
Zarządzenie Nr 8/2012
w sprawie ustalenia warunków i powołania komisjii przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 247/4 o pow 0.0342 ha położonej w Nietulisku Dużym gm Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:30:52.
Zarządzenie Nr 9/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:32:03.
Zarządzenie Nr 10/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:32:59.
Zarządzenie Nr 11/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:34:56.
Zarządzenie Nr 12/2012
w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu "e - swiętokrzyskie RII JST" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:36:26.
Zarządzenie Nr 13/2012
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:38:16.
Zarządzenie Nr 14/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:39:06.
Zarządzenie Nr 15/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:39:52.
Zarządzenie Nr 16/2012
w sprawie ustalenia opłat miesięcznych Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:40:45.
Zarządzenie Nr 17/2012
w sprawie ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na 2012 - 2014 r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:41:59.
Zarządzenie Nr 18/2012
w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 24 stycznia 2012 r. negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boksycka, zajętych wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:46:17.
Zarządzenie Nr 19/2012
w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 25 stycznia 2012 r. negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Janik, Kunów ul. Iłżecka Chocimów, zajętych wybudowaną drogą gminną  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:46:52 | Data modyfikacji: 2012-09-25 14:47:54.
Zarządzenie Nr 20/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:49:46.
Zarządzenie Nr 21/2012
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych Gminy  Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:51:14.
Zarządzenie Nr 22/2012
w prawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMIG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:52:16.
Zarządzenie Nr 24/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-25 14:55:31.
Zarządzenie Nr 25/2012

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 130/1, 132/1, 134/1 i 137/1, położonej w msc ...gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-09-26 09:39:36 | Data modyfikacji: 2020-11-27 09:47:30.
Zarządzenie nr 26/2012

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 231/1, położonej w msc...gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-09-26 09:40:46 | Data modyfikacji: 2020-11-27 09:51:24.
Zarządzenie nr 27/2012

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 70/3, położonej w... gmina Kunów, przewidzianej do zajęcia pod drogę gminną - dojazdową

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-09-26 09:43:00 | Data modyfikacji: 2020-11-27 14:05:42.
Zarządzenie Nr 28/2012

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1029/5, położonej w... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-09-26 10:33:41 | Data modyfikacji: 2020-11-27 14:09:03.
Zarządzenie Nr 29/2012

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 154/1, położonej w... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-09-26 10:35:09 | Data modyfikacji: 2020-11-27 14:38:09.
Zarządzenie Nr 30/2012

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 275/1 i 275/2, położonej w msc ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-09-26 10:36:25 | Data modyfikacji: 2020-11-27 14:41:26.
Zarządzenie Nr 31/2012

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 252/14, położonej w msc ... gmina Kunów, zajętej wybudowaną drogą gminną.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-09-26 10:37:54 | Data modyfikacji: 2020-11-27 14:47:48.
Zarządzenie Nr 32/2012
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale oddane w najem położone w budynku UMIG w Kunowie, MGBP w Kunowie, Gimnazjum w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-26 10:39:45.
Zarządzenie Nr 33/2012
w sprawie ustalenia stawek czynszu za oddane w dzierżawę grunty komunalne na terenie miasta i gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-26 10:41:17.
Zarządzenie Nr 34/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Kunów z przeznaczeniem pod budowę pompowni ścieków niezbędnych do realizacji inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-26 10:43:48.
Zarządzenie Nr 35/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-26 10:44:59.
Zarządzenie Nr 36/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2012 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-26 10:47:05.
Zarządzenie Nr 37/2012
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 413,1 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie, ul. Fabryczna 1 wydzierżawionego przez NZOZ "Vitamed" s.c Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-26 10:55:20.
Zarządzenie Nr 38/2012

w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 77,2 m2 położonego w budynku ... wydzierżawionego przez P....

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-09-26 10:57:03 | Data modyfikacji: 2020-11-27 15:07:40.
Zarządzenie Nr 40/2012
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 2,00 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie, ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez Indywidualny Specjalistyczny Gabinet Medycyny Pracy Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-26 11:00:49.
Zarządzenie Nr 41/2012
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 10,00 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie, ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez Ośrodek Leczniczo - Profilaktycznym "Promed" Spółka Lekarska Suda i Partnerzy Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-09-26 11:02:56.
Zarządzenie Nr 42/2012
w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem PZOZ w kunowie, lokalu użytkowanego usytuowanego w budynku administracyjno - ambulatoryjnym w kunowie wydzierżawionego przez NZOZ "Vitamed" s.c oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni gazowej w Kunowie.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:03:22 | Data modyfikacji: 2012-11-20 08:48:13.
Zarządzenie Nr 43/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:06:56.
Zarządzenie Nr 44/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:09:26.
Zarządzenie Nr 45/2012
w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:11:30.
Zarządzenie Nr 46/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:12:25.
Zarządzenie Nr 47/2012
w sprawie powołania komisji do przyjęcia dokumentacji podatkowej - Lotnisko Kielce Spółka z.o.o przekazywanej przez Gminę Masłów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:14:09.
Zarządzenie Nr 48/2012
w sprawie zlecenia realizacji zadania o nazwie : utzrymanie czystości na terenie Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:15:35.
Zarządzenie Nr 49/2012
w sprawie wyłączenia członków z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 15.02.2012 r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:18:09.
Zarządzenie Nr 50/2012
w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 20.08.2008 r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:20:18.
Zarządzenie Nr 51/2012
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:22:13.
Zarządzenie Nr 52/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:23:15.
Zarządzenie Nr 53/2012
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:25:29.
Zarządzenie Nr 54/2012
w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników urzędu Miasta i Gminy w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:26:40.
Zarządzenie Nr 55/2012
w sprawie akceptacji przeprowadzonych przez komisję w dniu 29 lutego 2012 r. rokowań dotyczących określenia warunków zakupu Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:28:39.
Zarządzenie Nr 56/2012
w sprawie wyboru podmiotów. które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz wysokości tej dotacji Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:30:09.
Zarządzenie Nr 57/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:31:42.
Zarządzenie Nr 58/2012
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:34:28.
Zarządzenie Nr 59/2012
w sprawie powołania Komisji ds. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:35:44.
Zarządzenie Nr 60/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:36:52.
Zarządzenie Nr 61/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 12 marca 2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, zabudowanej przez gminę przepompownią ścieków, oznaczonej w ewidencji nr działki 208/11 o pow. 0,0106 ha z obrębu Rudka gm. Kunów do realizacji celu publicznego z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:49:17.
Zarządzenie Nr 62/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 12 marca 2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, zabudowanej przez gminę przepompownią ścieków, oznaczonej w ewidencji nr działki 87/1 o pow. 0,0085 ha z obrębu Rudka gm. Kunów do realizacji celu publicznego z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:50:36.
Zarządzenie Nr 63/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 12 marca 2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, zabudowanej przez gminę przepompownią ścieków, oznaczonej w ewidencji nr działki 106/1 o pow. 0,0640 ha z obrębu Rudka gm. Kunów do realizacji celu publicznego z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:51:51.
Zarządzenie Nr 64/2012
w sprawie wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia w dniu 23 kwietnia 2012 r. przetargu na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku remizy OSP Prawęcin z przeznaczeniem na sklep spożywczo - przemysłowy, rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę w przedmiocie wykonania rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi jako działki nr 566 i nr 567 położonymi w Janiku oraz wybór oferty określającej wartość nieruchomości do aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 09:58:31.
Zarządzenie Nr 65/2012

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową w dniu 22 marca 2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji nr działki 247/4 o pow. 0.0342 ha obrębu ...  gm. Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-10-17 10:01:08 | Data modyfikacji: 2020-12-01 08:32:26.
Zarządzenie Nr 66/2012
w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 27 marca 2012 r. przetragu nieograniczonego na wynajem lokalu przeznaczonego na aptekę - składającego się z 14 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 136,55 m2, usytuowanego na parterze w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul Fabryczna 3 na okres 3 lat Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 10:04:39.
Zarządzenie Nr 67/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 10:05:41.
Zarządzenie Nr 68/2012
w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 28 marca 2012 r negocjacji mających na celu nabycie na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kunów ul. Iłżecka, Janik ul. Prosta gmina Kunów, zajętych wybudowaną drogą gminną Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 10:15:01.
Zarządzenie Nr 69/2012
w sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu przeznaczonego na aptekę - składającego się z 14 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 136,55 m2 usytuowanego na parterze w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3, przeprowadzonego dnia 27 marca 2012 r. przez komisję przetragową Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 11:06:53.
Zarządzenie Nr 70/2012
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określjącego warunki przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 11:10:26.
Zarządzenie Nr 71/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 11:12:59.
Zarządzenie Nr 72/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 11:14:15.
Zarządzenie Nr 73/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 11:16:24.
Zarządzenie Nr 74/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:32:24.
Zarządzenie Nr 75/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " Naprawa mostu drewnianego na rzece Świślina w miejscowości Nietulisko Małe" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:33:54.
Zarządzenie Nr 76/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " Transport i niwelacja kruszywem i szlaką wraz z naprawą na drogach gminnych Gminy Kunów" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:35:29.
Zarządzenie Nr 77/2012

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 657/1 położonej w msc.... gmina Kunów, przewidzianej do zajęcia pod drogę gminną - dojazdową

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:38:12 | Data modyfikacji: 2020-12-01 08:36:59.
Zarządzenie Nr 78/2012

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez komisję w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 678/5 położonej w msc. ... gmina Kunów, przewidzianej do zajęcia pod drogę gminną - dojazdową

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:39:17 | Data modyfikacji: 2020-12-01 08:59:41.
Zarządzenie Nr 79/2012
w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinsowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:42:21.
Zarządzenie Nr 80/2012
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn " Remont pomieszczeń Sali Konferyncyjnej i ciągów komunikacyjnych dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:44:14.
Zarządzenie Nr 81/2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin i pomiaru gruntu zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej w postaci kopalni piachu złoże " Nietulisko Duże 2" i " Nietulisko Duże 3" położonej we wsi Nietulisko Duże

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:46:45 | Data modyfikacji: 2020-12-01 09:14:23.
Zarządzenie Nr 82/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu plastycznego pn. " Piękno oraz walory przyrodnicze regionu świętokrzyskiego" na szczeblu gminnym. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:48:28.
Zarządzenie Nr 83/2012
w sprawie zmian w budżcie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:49:40.
Zarządzenie Nr 84/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:56:29.
Zarządzenie Nr 85/2012
w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 369/1 o pow. 2.3231 ha położonej w Chocimowie gm. Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:58:58.
Zarządzenie Nr 86/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie : Likwidacji kolizji rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w Rudce na działkach 187/7 i 189/9 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 11:25:32.
Zarządzenie Nr 87/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 11:26:44.
Zarządzenie Nr 88/2012

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 23.04.2012 r. dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego o pow. 35,00 m2 położonego w miejscowości ... gm. Kunów znajdującego się w.... z przeznaczeniem na sklep spożywczo - przemysłowy na rzecz p. ...

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-11-14 11:43:07 | Data modyfikacji: 2020-12-01 09:17:39.
Zarządzenie Nr 89/2012
w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 23.04.2012 r. dotyczącego rozpatrzenia ofert na wykonanie w trybie ustawy Prawo geodezyjno - kartograficzne rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 567, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 566, działki stanowią własność osób fizycznych. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 11:47:45.
Zarządzenie Nr 90/2012
w sprawie akceptacji wyboru ofert rozpatrzonych przez komisję przetargową w dniu 23.04.2012 r. dotyczących wykonania operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 11:50:16.
Zarządzenie Nr 91/2012
w sprawie akceptacji wyboru ofert rozpatrzonych przez komisję przetargową w dniu 23.04.2012 r. dotyczących wykonania operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości oznaczonej numerem działki 1310 o pow. 0,30 ha, położonej w miejscowości Nietulisko Duże, gmina Kunów, przeznaczonej do sprzedaży. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 11:52:36.
Zarządzenie Nr 92/2012
w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 11:53:59.
Zarządzenie Nr 93/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadenia w dniu 25 kwietnia 2012 r. rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Boksycka, Wymysłów, gmina Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 11:56:53.
Zarządzenie Nr 94/2012
w sprawie przeprowadzenia manewrów gotowości i sprawności bojowej członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 11:58:36.
Zarządzenie Nr 95/2012
w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 26 kwietnia 2012 r. rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Kunów, MIłkowska Karczma, Wymysłów, Janik, gmina Kunów  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 11:59:22 | Data modyfikacji: 2012-11-14 12:04:00.
Zarządzenie Nr 96/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:06:47 | Data modyfikacji: 2012-11-14 12:07:06.
Zarządzenie Nr 97/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:08:32.
Zarządzenie Nr 98/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:11:20.
Zarządzenie Nr 99/2012
w sprawie określenia terminu rozliczenia delegacji służbowych przez pracowników UMiG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:15:28.
Zarządzenie Nr 100/2012
w sprawie ustalenia opłat za sporządzenie kopii dokumentów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:16:44.
Zarządzenie Nr 101/2012
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nietulisku Małym stanowiącej własność Gold Max Sp. z.o.o Krzeczyn 52 E, 56-400 Oleśnica  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:22:00 | Data modyfikacji: 2012-11-14 12:23:02.
Zarządzenie Nr 102/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj - październik 2012 rok" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:24:50.
Zarządzenie Nr 103/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie " Bieżące utzrymanie dróg gminnych Gminy Kunów" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:26:16.
Zarządzenie Nr 104/2012
w sprawie powołania zespołu do przeglądu stanu technicznego placów zabaw na terenie Gminy Kunów będących w jej zarządzie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:28:18.
Zarządzenie Nr 105/2012

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w ... przy...znajdującej się w użytkowaniu wieczystym ...

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:31:36 | Data modyfikacji: 2020-12-01 09:25:01.
Zarządzenie Nr 106/2012
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność "Agroplastmet" Sp.z.o.o z siedzibą 27-415 Kunów ul. Fabryczna 1  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:33:48 | Data modyfikacji: 2012-11-14 12:36:09.
Zarządzenie Nr 107/2012

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w... znajdującej się w użytkowaniu wieczystym...

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:35:30 | Data modyfikacji: 2020-12-01 09:41:40.
Zarządzenie Nr 108/2012

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin budynków w ... znajdującej się we własności ...

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:38:20 | Data modyfikacji: 2020-12-01 09:47:06.
Zarządzenie Nr 109/2012

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w ...  znajdującej się w użytkowaniu wieczystym...

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:40:00 | Data modyfikacji: 2020-12-01 10:06:01.
Zarządzenie Nr 110/2012
w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Ziemi Janickiej "Zgoda" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:41:27.
Zarządzenie Nr 111/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:43:04.
Zarządzenie Nr 112/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Masłowie Pierwszym przy ul. Jana Pawła II 9 stanowiącej własność Lotnisko Kielce Sp. z.o.o Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:45:17.
Zarządzenie Nr 113/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 12:46:19.
Zarządzenie Nr 114/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-19 13:26:33 | Data modyfikacji: 2012-11-20 08:48:01.
Zarządzenie Nr 115/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 11 maja 2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, zabudowanej przez gminę przepompownią ścieków, oznaczonej w ewidencji nr działki 87/1 o pow. 0,0085 ha z obrębu Rudka gm. Kunów do realizacji celu publicznego z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-19 13:34:31 | Data modyfikacji: 2012-11-20 08:48:27.
Zarządzenie Nr 116/2012
w sprawie powołania komisji do odbioru technicznego zadania "Przebudowa sieci teletechnicznej wraz z przeniesieniem centrali telefonicznej" w budynku UMiG Kunów.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-19 13:38:03 | Data modyfikacji: 2012-11-20 08:48:43.
Zarządzenie Nr 117/2012
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie projektu budowlanego budowy garażu na samochód strażacki dla OSP Agromet oraz przebudowę budynku remizy OSP Kunów.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-19 13:40:53 | Data modyfikacji: 2012-11-20 08:48:55.
Zarządzenie Nr 118/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-19 13:42:36 | Data modyfikacji: 2012-11-20 08:49:07.
Zarządzenie Nr 119/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-19 14:14:53 | Data modyfikacji: 2012-11-20 08:49:20.
Zarządzenie Nr 120/2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 08:45:59.
Zarządzenie Nr 121/2012
w sprawie wprowadzenia druku pn.: " Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 09:15:31 | Data modyfikacji: 2012-11-20 09:17:04.
Zarządzenie Nr 122/2012

w sprawie przyznania nagrody oraz wyróżnień dla zespołu sportowców

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-11-20 08:47:29 | Data modyfikacji: 2020-12-01 10:08:58.
Zarządzenie Nr 122a/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 09:16:24.
Zarządzenie Nr 123/2012
w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 09:20:00.
Zarządzenie Nr 124/2012
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 09:21:24.
Zarządzenie Nr 125/2012
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego lokalu przeznaczonego na aptekę - składającego się z 14 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 136,55 m2, usytuowanego na parterze w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3, pomiędzy Gminą Kunów a P.Darią Mozal - Lacka. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 09:55:17.
Zarządzenie Nr 126/2012
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 mieszkań komunalnych będących w zasobach Gminy Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 09:56:38.
Zarządzenie Nr 127/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 09:57:35.
Zarządzenie Nr 128/2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 09:58:46.
Zarządzenia Nr 129/2012
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 10:00:30.
Zarządzenie Nr 130 /2012
w sprawie powłania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w gminie" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 10:01:52.
Zarządzenie Nr 131/2012
w sprawie akceptacji wyboru ofert rozpatrzonych przez komisję przetargową w dniu 04.06.2012 r. dotyczących wykonania operatu szacunkowego, określającego wartość rynkowąnieruchomości. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 10:04:07.
Zarządzenia Nr 132/2012

w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 136,55 m2 położonego w... wynajmowanego przez ...

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-11-20 10:06:26 | Data modyfikacji: 2020-12-01 10:35:10.
Zarządzenie Nr 133/2012
w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie "Nietulisko nad Świśliną" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 11:14:16.
Zarządzenie Nr 134/2012
w sprawie zasad przekazania i rozliczenia dotacji celowej na inwestycje z budżetu Gminy Kunów - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie w 2012 roku Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 11:16:03.
Zarządzenie Nr 135/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 11:16:59.
Zarządzenie Nr 136/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 11:18:04.
Zarządzenie Nr 137/2012
w sprawie powołania komisji która przeprowadzi kontrolę w szkołach przekazanych do prowadzenia osobom fizycznym. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 11:21:28.
Zarządzenie Nr 138/2012
w sprawie powołania zespołu do zorganizowania imprezy plenerowej dla dzieci z terenu gminy Kunów związanej z profilaktyką uzależnień. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 11:23:05.
Zarządzenie Nr 139/2012
w sprawie powołania Komisjii Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych Gminy Kunów oraz rozpatrzenia uwag dotyczących oferty na remont połączony z modernizacją remizy OSP w NIetulisku Dużym, złożonej przez Stowarzyszenie "Nietulisko nad Świśliną"  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 11:38:10 | Data modyfikacji: 2012-11-20 11:38:52.
Zarządzenie Nr 140/2012
w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadań publicznych w 2012 roku Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 11:40:26.
Zarządzenie Nr 141/2012

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego lokalu użytkowego w...  pomiędzy P....a Gminą Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-11-20 11:42:28 | Data modyfikacji: 2020-12-01 13:56:29.
Zarządzenie Nr 142/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 11:43:42.
Zarządzenie Nr 143/2012
w sprawie wyłączenia członka z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Burmistrza MIasta i Gminy Kunów z dnia 13.06.2012 r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 11:45:32.
Zarządzenie Nr 144/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 11:47:54.
Zarządzenie Nr 145/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 11:49:30.
Zarządzenie Nr 146/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 11:51:46 | Data modyfikacji: 2012-11-20 12:27:08.
Zarządzenie Nr 147/2012
w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:12:53.
Zarządzenie Nr 148/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:14:04.
Zarządzenie Nr 149/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:15:39.
Zarządzenie Nr 150/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:16:40.
Zarządzenie Nr 151/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:20:16.
Zarządzenie Nr 152/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utzrymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:22:13.
Zarządzenie Nr 153/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Przebudowa instalacji wodociągowej w budynku administracyjnym przy kortach w Nietulisku Dużym". Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:23:57.
Zarządzenie Nr 155/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:25:05.
Zarządzenie Nr 156/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:25:56.
Zarządzenie Nr 157/2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy wg stanu na dzień 29 czerwca 2012 r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:28:29.
Zarządzenie Nr 158/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:29:36.
Zarządzenie Nr 159/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:30:32.
Zarządzenie Nr 160 /2012

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla... ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:34:04 | Data modyfikacji: 2020-12-01 14:33:54.
Zarządzenie Nr 161/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 99/2012 Burmistrza MIasta i Gminy z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie określenia terminu rozliczenia delegacji służbowych przez pracowników UMiG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:36:11.
Zarządzenie Nr 163/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:37:27.
Zarządzenie Nr 164/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:38:39.
Zarządzenie Nr 165/2012
w sprawie powołania składu komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:41:10.
Zarządzenie Nr 166/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:42:02.
Zarządzenie Nr 167/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 13:44:40.
Zarządzenie Nr 168/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 158/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 09:49:40.
Zarządzenie Nr 169/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 09:50:39.
Zarządzenie Nr 171/2012
w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 369/1 o pow: 2.3231 ha położonej w Chocimowie gm. Kunów. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 09:53:19.
Zarządzenie Nr 172/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 09:54:14.
Zarządzenie Nr 173/2012
w sprawie powołania Komisji do oszacowania strat z zakresu infrastruktury technicznej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 09:55:41.
Zarządzenie Nr 174/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 09:56:44.
Zarządzenie Nr 175/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 09:57:37.
Zarządzenie Nr 176/2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy wg stanu na dzień 13 sierpnia 2012 roku Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:00:15.
Zarządzenie Nr 177/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:01:07.
Zarządzenie Nr 178/2012
w sprawie powołania komisji przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:02:04.
Zarządzenie Nr 179/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utzrymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:03:27.
Zarządzenie Nr 181/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w KUnowie na rok 2012 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:05:56.
Zarządzenie Nr 182/2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:06:55.
Zarządzenie Nr 183/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:08:32.
Zarządzenie Nr 184/2012

w sprawie przyznania wyróżnienia dla szczególnie uzdolnionego sportowca

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:09:42 | Data modyfikacji: 2020-12-01 14:37:28.
Zarządzenie Nr 185/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:11:05.
Zarządzenie Nr 186/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:12:09.
Zarządzenie Nr 187/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:15:04 | Data modyfikacji: 2012-11-21 10:17:25.
Zarządzenie Nr 188/2012
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia przetargu na zakup energii elektrycznej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:18:53.
Zarządzenie Nr 189/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:20:21.
Zarządzenie Nr 190/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:21:17.
Zarządzenie Nr 191/2012
w sprawie powołania komisji do odbioru nagłośnienia sali konferyncyjnej UMiG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-21 10:22:38.
Zarządzenie Nr 192/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-23 08:20:00.
Zarządzenie Nr 193/2012
w sprawie powołonia komisji do rozpatrzenia ofert na przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-11-23 08:23:16.
Zarządzenie Nr 194/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 12.09.2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 332/7 o pow 0,0015 ha z obrębu Miłkowska Karczma gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-10 14:59:27 | Data modyfikacji: 2012-12-11 08:48:43.
Zarządzenie Nr 195/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 12.09.2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 217/3 o pow 0,0112 ha z obrębu Wymysłów gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 08:50:28.
Zarządzenie Nr 196/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 12.09.2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 329/3 o pow 0,0109 ha z obrębu Nietulisko Małe gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 08:59:56.
Zarządzenie Nr 197/2012
w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:03:02.
Zarządzenie Nr 198/2012
w sprawie akceptacji wyboru ofert rozpatrzonych przez komisję przetargową w dniu 20.09.2012 r. dotyczących wykonania operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:05:26.
Zarządzenie Nr 199/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:06:31.
Zarządzenie Nr 200/2012

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:10:06.
Zarządzenie Nr 201/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:11:21.
Zarządzenie Nr 202/2012
w sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:14:39.
Zarządzenie Nr 203/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:15:51.
Zarządzenie Nr 204/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:17:17.
Zarządzenie Nr 205/2012
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Piaski" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:43:50.
Zarządzenie Nr 206/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:45:37.
Zarządzenie Nr 207/2012

w sprawie przydziału komulnalnego lokalu mieszkalnego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:46:41 | Data modyfikacji: 2020-12-01 14:40:19.
Zarządzenie Nr 208/2012

w sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:48:17 | Data modyfikacji: 2020-12-01 14:43:30.
Zarządzenie Nr 209/2012
w sprawie powołania komisji w celu likwidacji kotłów centralego ogrzewania będących na wyposażeniu budynku UMiG w Kunowie Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:49:52.
Zarządzenie Nr 210/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:50:49.
Zarządzenie Nr 211/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:53:05.
Zarządzenie Nr 212/2012
w sprawie odwołania trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na 26 października 2012 o godz. 10:00 obejmującego sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dworskim wchodzącym w skład zabytkowego zespołu dworsko - parkowego, oznaczonej jako działka 369/1 o pow. 2.3231 ha obrębu Chocimów gm. Kunów Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:57:41.
Zarządzenie Nr 213/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 09:58:43.
Zarządzenie Nr 214/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 1310 o pow: 0,30 ha położonej w Nietulisku Dużym gm. Kunów dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI10/0041714/7 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 10:16:11.
Zarządzenie Nr 215/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 10:17:21.
Zarządzenie Nr 216/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 10:18:21.
Zarządzenie Nr 217/2012
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 10:22:48.
Zarządzenie Nr 218/2012
w sprawie wyznaczenia składu komisji do wyboru oferty Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 10:30:11.
Zarządzenie Nr 219/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 10:30:57.
Zarządzenie Nr 220/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Naprawa pokrycia dachowego na budynku socjalnym w Nietulisku Dużym nr 32" Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 10:34:31.
Zarządzenie Nr 221/2012
w sprawie akceptacji wyboru ofert rozpatrzonych przez komisję przetargową w dniu 25.10.2012 dotyczących wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 10:38:12.
Zarządzenie Nr 222/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-11 10:39:10.
Zarządzenie Nr 223/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 08:53:34.
Zarządzenie Nr 224/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 08:56:56.
Zarządzenie Nr 225/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 09:00:51.
Zarządzenie Nr 226/2012
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg"  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 09:02:12 | Data modyfikacji: 2012-12-13 09:02:34.
Zarządzenie Nr 227/2012
w sprawie Powołania Komisji Przetargowej Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 09:03:40.
Zarządzenie Nr 228/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 09:04:38.
Zarządzenie Nr 229/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 09:05:34.
Zarządzenie Nr 230/2012
w sprawie Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2013-2020

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 09:09:22.
Zarządzenie Nr 231/2012
w sprawie projektu budżetu gminy Kunów na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 09:17:20.
Zarządzenie Nr 232/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 09:20:33.
Zarządzenie Nr 233/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 09:21:35.
Zarządzenie Nr 234/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 09:24:17.
Zarządzenie Nr 235/2012

w sprawie przyznania nagrody oraz wyróżnień dla zespołu sportowców

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2012-12-13 09:25:41 | Data modyfikacji: 2020-12-01 14:49:01.
Zarządzenie Nr 236/2012
w sprawie akceptacji warunków nabycia ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 15.11.2012 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 209/3 o pow. 0.0070 ha z obrębu Boksycka gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 09:30:42.
Zarządzenie Nr 237/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 129/3 o pow. 0.03 ha położonej w Nietulisku Dużym gm. Kunów dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI1O/00059198/2 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 11:13:36.
Zarządzenie Nr 238/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 11:16:40.
Zarządzenie Nr 239/2012
w sprawie ustalenia 24 grudnia 2012 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników UMiG w Kunowie za odpracowaniem w sobotę dnia 8 grudnia 2012 roku.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-02 08:50:04 | Data modyfikacji: 2013-01-02 08:51:05.
Zarządzenie Nr 240/2012
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Kunowie na okres zewnętrznego zagrażenia bezpieczeństwa państwa i wojny/uzupełnienie do obowiązującego regulaminu/

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 11:18:09.
Zarządzenie Nr 241/2012
w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 27 listopada 2012 roku przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3, na okers 3 lat Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 11:39:20.
Zarządznie Nr 242/2012
w sprawie powołania komisji do sprawdzenia gospodarki wodociągowej w miejscowości Rudka i Nietulisko Małe Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 11:40:45.
Zarządzenie Nr 242/2012
w sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 11:45:18.
Zarządzenie Nr 244/2012
w sprawie ogłoszenia wykazu oraz wyboru formy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 793/3 o pow. 0.23 ha położonej w Janiku gm.Kunów dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI10/00050035/9 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 11:50:51.
Zarządzenie Nr 245/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012.  Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-02 08:55:36 | Data modyfikacji: 2013-01-02 08:56:46.
Zarządzenie Nr 246/2012
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2012.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-02 08:58:04.
Zarządzenie Nr 247/2012
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-13 11:52:04.
Zarządzenie Nr 248/2012
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 29.11.2012 r. Rep. "A" Nr 2250/2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-02 08:52:12 | Data modyfikacji: 2013-01-02 08:53:46.
Zarządzenie Nr 249/2012

w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 32,8 m 2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul.Fabryczna 1 wynajmowanego przez P. Annę Karbowniczek, przedsiębiorcą działającym pod nazwą Biuro Rachunkowe "LEXI"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:10:30 | Data modyfikacji: 2021-03-02 12:48:25.
Zarządzenie Nr 250/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:11:24.
Zarządzenie Nr 251/2012
w sprawie zlecenia realizacji ZGKM w Kunowie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2012/2013 r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:13:11.
Zarządzenie Nr 254/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:14:27.
Zarządzenie Nr 255/2012
w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:15:32.
Zarządzenie Nr 256/2012
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 83/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 30.06.2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w UMiG w Kunowie. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:17:33.
Zarządzenie Nr 257/2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2012 r. Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:19:00.
Zarządzenie Nr 260/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2012 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:19:57.
Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:19:57
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński