> 2012 r.
P/12/017 - Promulgacja prawa w postaci elektronicznej
2012-10-30 11:47:37
  ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl