Wykaz sołtysów przewodniczących rad sołeckich
i skarbników, inkasentów

Biechów


1.Powrózek Józef – Sołtys


2.Wesołowski Jan – Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Boksycka


1.Szewczyk Anna – Sołtys


2.Borkowska Marzena- Przewodnicząca Rady Sołeckiej


 


Bukowie


1.Dziułka Stanisław- Sołtys


2.Grzegorska Danuta – Przewodnicząca Rady Sołeckiej


 


Chocimów


1.Krzemiński Stanisław – Sołtys


2.Krześniak Ireneusz- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Doły Biskupie


1.Miernikiewicz Elżbieta-Sołtys


2.Mazur Andrzej- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Janik


1.Klepacz Wacław – Sołtys


2.Brożyna Jerzy – Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Kolonia Inwalidzka


1.Banasik Jadwiga- Sołtys


2.Kotuliński Robert- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Kolonia Piaski


1.Skwirowski Lech- Sołtys


2.Pikus Andrzej – Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Kurzacze


1.Nachyła Katarzyna- Sołtys, Przewodnicząca Rady Sołeckiej


 


Małe Jodło


1.Surowiec Izabela- Sołtys


2.Adamska Jadwiga- Przewodnicząca Rady Sołeckiej


 


Miłkowska Karczma


1.Łukawska Beata- Sołtys


2.Kutera Tomasz –Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Nietulisko Duże


1.Jabłoński Henryk- Sołtys


2.Kosiarski Krzysztof- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Nietulisko Małe


1.Pochylska Wioletta-Sołtys


2.Kieczka Jerzy – Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Prawęcin


1.Ronduda Małgorzata – Sołtys


2.Gierczak Sylwester- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Rudka


1.Soboń Jerzy- Sołtys


2.Kurek Leszek- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Udziców


1.Mikos Jadwiga – Sołtys


2.Mazur Tadeusz- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Wymysłów


1.Zaborski Zenon- Sołtys


2.Majcher Artur- Przewodniczący Rady Sołeckiej


 


Kunów Osiedle Kunów


1.Rej Marcin – Przewodniczący Rady Osiedlowej


2.Rej Wanda- Przewodnicząca Zarządu Osiedla


3.Bęben Barbara- Skarbnik-inkasent


 


Kunów Osiedle Kunów Piaski


1.Wykrota Adam – Przewodniczący Rady Osiedla, Przewodniczący Zarządu Osiedla


2.Hamera Adam –Skarbnik –inkasent.

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2012-12-18 12:29:44 | Data modyfikacji: 2019-04-18 11:29:24.
Data wprowadzenia: 2012-12-18 12:29:44
Data modyfikacji: 2019-04-18 11:29:24
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński