> 2013
Ogłoszenie
2013-12-23 14:04:27
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B,27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2013-12-20 14:49:36
Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej.  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2013-12-19 10:13:53
na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm.Kunów.   ...więcej

Wyjaśnienia nr 2
2013-12-13 14:52:03
Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej.   ...więcej

Wyjaśnienia nr 1
2013-12-06 14:09:58
Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej.   ...więcej

Ogłoszenie
2013-11-29 14:20:37
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B,27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2013-11-18 10:56:51
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu - nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka 793/3 o pow. 0.23ha obrębu Janik gm. Kunów o założonej księdze wieczystej KI1O/00050035/9.   ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2013-11-12 08:37:04
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka 129/3 o pow. 0.03ha obrębu Nietulisko Duże gm. Kunów o założonej księdze wieczystej KI1O/00059  ...więcej

Informacja o wyborze oferty
2013-10-31 10:33:58
Remont budynku świetlicy w Chocimowie – szansą na rozwój turystyki i zachowania dziedzictwa przyrodniczo – historycznego.  ...więcej

Informacja o wyborze oferty
2013-10-31 10:28:41
Przystosowanie remizy OSP w Nietulisku Małym do pełnienia roli świetlicy wiejskiej.  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 117
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz JST
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl