> 2013 r.

2013 r.

Zarządzenie Nr 1/2013
w sprawie planu finansowego UMiG w Kunowie 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:02:50.
Zarządzenie Nr 2/2013
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:06:25.
Zarządzenie Nr 3/2013
w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury - MGBP w Kunowie na rok 2013 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:10:53.
Zarządzenie Nr 4/2013

w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla PSP prowadzonych przez osoby fizyczne

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:13:04.
Zarządzenie Nr 5/2013
w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:14:24.
Zarządzenie Nr 6/2013
w sprawie zlecenia realizacji zadania o nazwie utrzymanie czystości na terenie Gminy Kunów 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:15:40.
Zarządzenie Nr 7/2013
w sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:16:55.
Zarządzenie Nr 8/2013
w sprawie wyznaczenia składu komisji 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-10 11:17:44.
Zarządzenie Nr 11/2013
w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie w 2013 roku. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-29 08:13:05.
Zarządzenie Nr 12/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-29 08:14:44.
Zarządzenie Nr 13/2013
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-29 08:24:59.
Zarządzenie Nr 14/2013

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie:
- pomocy społecznej
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-29 08:26:11 | Data modyfikacji: 2013-01-29 08:28:13.
Zarządzenie Nr 15/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:33:29 | Data modyfikacji: 2013-01-29 08:28:13.
Zarządzenie Nr 16/2013
w sprawie ustalenia opłat miesięcznych 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:34:26 | Data modyfikacji: 2013-01-29 08:28:13.
Zarządzenie Nr 17/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:35:21 | Data modyfikacji: 2013-01-29 08:28:13.
Zarządzenie Nr 18/2013
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 413,1 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wydzierżawianego przez "Vitamed" S.C. Rusak, Sikorska, Wyjadłowski. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:38:16 | Data modyfikacji: 2013-01-29 08:28:13.
Zarządzenie Nr 19/2013
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 29,8 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 przez NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych "Anamed" 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:39:47 | Data modyfikacji: 2013-01-29 08:28:13.
Zarządzenie Nr 20/2013
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 32,8 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez P.Annę Karbowniczek, przedsiębiorcę działającym pod nazwą : Biuro Rachunkowe "LEXI" 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:41:48 | Data modyfikacji: 2013-01-29 08:28:13.
Zarządzenie Nr 21/2013

w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 136,55 m2 położonego w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez P.Darię Mozal - Lacka, przedsiębiorcę działającym pod nazwą: FARMA Daria Mozal - Lacka

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:47:52 | Data modyfikacji: 2013-01-29 08:28:13.
Zarządzenie Nr 22/2013
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 10,00 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez Ośrodek Leczniczo - Profilaktyczy " Promed" Spółka Lekarska Suda i Partnerzy 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:49:46 | Data modyfikacji: 2013-01-29 08:28:13.
Zarządzenie Nr 23/2013
w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 2,00 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez Indywidualny Specjalistyczny Gabinet Medycyny Pracy. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:51:23 | Data modyfikacji: 2013-01-29 08:28:13.
Zarządzenie Nr 24/2013
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Kunowie 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:52:49 | Data modyfikacji: 2013-01-29 08:28:13.
Zarządzenie Nr 25/2013
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury pozostałych środków trawłych w pokojach UMiG  nr 110, 202, 203, 204, 205, 214, 302, 303 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:55:32 | Data modyfikacji: 2013-01-29 08:28:13.
Zarządzenie Nr 26/2013
w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej  
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:57:04 | Data modyfikacji: 2013-01-29 08:28:13.
Zarządzenie Nr 27/2013
w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej  
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:58:39 | Data modyfikacji: 2013-01-29 08:28:13.
Zarządzenie Nr 30/2013
W sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 24.01.2013 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: pomocy społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-08 14:00:19 | Data modyfikacji: 2013-02-08 14:01:24.
Zarządzenie Nr 31/2013

w sprawie powołania komisji w celu likwidacji sieci internetowej i telefonicznej będących na wyposażeniu budynku UMiG w Kunowie

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-27 08:41:14 | Data modyfikacji: 2013-02-08 14:01:24.
Zarządzenie Nr 32/2013

w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem PZOZ w Kunowie oraz lokalu użytkowego usytuowanego w budynku administracyjno - ambulatoryjnym w Kunowie wydzierżawionego przez spółkę cywilną pod nazwą " Vitamed" Rusak, Sikorska, Wyjadłowski z siedzibą Kunów ul. Warszawska 46 A.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-27 09:04:53 | Data modyfikacji: 2013-02-08 14:01:24.
Zarządzenie Nr 33/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-27 09:12:11 | Data modyfikacji: 2013-02-08 14:01:24.
Zarządzenie Nr 34/2013
w sprawie akceptacji postepowania [rzetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 14.02.2013 r. dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego o pow. 35,01 m2 położonego w miejscowości Kolonia Piaski gm. Kunów znajdującego się w budynku świetlicy z przeznaczeniem na sklep spożywczo - przemysłowy na rzecz P. Ewy Pytlakowskiej zam. Kunów ul. Prosta 14/10 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-27 09:16:43 | Data modyfikacji: 2013-02-08 14:01:24.
Zarządzenie Nr 35/2013
w sprawie użyczenia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku komunalnym zwanym "Świetlicą" w miejscowości Kolonia piaski na rzecz Stowarzyszenia Integracji Społecznej "Więź" z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-27 09:20:12 | Data modyfikacji: 2013-02-08 14:01:24.
Zarządzenie Nr 36/2013
wsprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 15.02.2013 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1031/15 o opw: 0,0041 ha z obrębu Janik gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-27 09:37:06 | Data modyfikacji: 2013-02-08 14:01:24.
Zarządzenie Nr 37/2013
w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Gminy Kunów 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-27 09:48:54 | Data modyfikacji: 2013-02-08 14:01:24.
Zarządzenia Nr 38/2013

w sprawie ogłoszenie konkursu "Ślady powstania styczniowego 1863- 1864 na terenie gminy Kunów"

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-27 09:50:28 | Data modyfikacji: 2013-02-08 14:01:24.
Zarządzenie Nr 39/2013
w sprawie wyłączenia członków z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 18.02.2013 r. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-27 09:52:01 | Data modyfikacji: 2013-02-08 14:01:24.
Zarządzenie Nr 40/2013
w sprawie Powołania Komisji Przetargowej 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-27 09:52:55 | Data modyfikacji: 2013-02-08 14:01:24.
Zarządzenie Nr 41/2013

w sprawie akceptacji negocjacji przeprowadzonych przez przedstawicieli UMiG Kunów w zakresie nabycia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 252/16 o powierzchni 0,0500 ha położonej w msc. Boksycka gmina Kunów, niezbędnej do realizacji zadań własnych gminy

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-27 09:56:34 | Data modyfikacji: 2013-02-08 14:01:24.
Zarządzenie Nr 42/2013

w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjscyjną w dniu 18.02.2013 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 47/7 o pow: 0.0192 ha z obrębu Boksycka gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-27 10:00:48 | Data modyfikacji: 2013-02-08 14:01:24.
Zarządzenie Nr 43/2013

w sprawie akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjscyjną w dniu 18.02.2013 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 368/4 o pow: 0.0058 ha z obrębu Doły Biskupie gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-27 10:02:25 | Data modyfikacji: 2013-02-08 14:01:24.
Zarządzenie Nr 44/2013

w sprawie powołania Komisji Oceniającej prace plastyczne na III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem " Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom!" organizowany przez KRUS

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-27 10:05:18 | Data modyfikacji: 2013-02-08 14:01:24.
Zarządzenie Nr 47/2013
w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.
 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-04 11:44:11 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarządzenie Nr 45/2013
w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 26 lutego 2013 r. w zakresie wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 766 o pow. 0,3326 ha położonej w Udzicowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne na rzecz Pana Madeja Franciszka Mieczysława zam. Bukowie 31

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-13 11:04:58 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarządzenie Nr 46/2013
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku dotyczącego bonifikat i rozkładania na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wzoru umowy dot. wpłaty kaucji na poczet wydatków związanych z oszacowaniem nieruchomości.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-13 11:45:28 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarządzenie Nr 48/2013
w sprawie zmian w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-13 11:47:52 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarządzenie Nr 49/2013
w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-13 11:55:57 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarządzenie Nr 50/2013
w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na obszarze kraju oraz poza granicami kraju dla pracowników UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-13 11:59:10 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarządzenie Nr 51/2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 04.02.2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 413,1 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wydzierżawionego przez " VITAMED S.C. Rusak, Sikorska, Wyjadłowski"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:33:19 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarządzenie Nr 52/2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 04.02.2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 29,8 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wydzierżawionego przez NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych "ANAMED"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:35:25 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarządzenie Nr 53/2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 04.02.2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 32,8 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez P.Annę Karbowniczek, przedsiębiorcę działającym pod nazwą: Biuro Rachunkowe "LEXI"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:40:36 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarządzenie Nr 54/2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 04.02.2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 136,55 m2 położonego w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez P. Darię Mozal - Lacka, przedsiębiorcę działającym pod nazwą: FARMA Daria Mozal - Lacka

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:43:53 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarządzenie Nr 55/2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 04.02.2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 10,00 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez Ośrodek Leczniczo - Profilaktyczny "PROMED" Spółka Lekarska Suda i Partnerzy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:46:31 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarządzenie Nr 56/2013
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 04.02.2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 2,00 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 wynajmowanego przez Indywidualny Specjalistyczny Gabinet Medycyny Pracy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:48:11 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarządzenie Nr 57/2013
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-13 12:52:02 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarządzenie Nr 60/2013
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie przy ul. Małachowskiej 9 stanowiącej własność Państwa Dwojak Wojciech i Lucyna.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:02:07 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarządzenie Nr 61/2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:03:20 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarzadzenie Nr 62/2013
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 12 marca 2013 r. rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Janik, Boksycka, Wymysłów gmina Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-03-13 13:38:56 | Data modyfikacji: 2013-03-04 11:44:42.
Zarządzenie Nr 70/2013
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku.

Załącznik nr 1 (*.pdf)

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-03 11:14:25 | Data modyfikacji: 2013-04-03 11:15:01.
Zarządzenie Nr 63/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-15 10:49:30 | Data modyfikacji: 2013-04-03 11:15:01.
Zarządzenie Nr 64/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-15 10:51:18 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 65/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-15 10:55:35 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 66/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-15 10:56:49 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 67/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-15 11:05:31 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 68/2013

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-15 11:15:50 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 69/2013

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu plastycznego pn. " Zielona energia " na szczeblu gminnym.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-15 11:18:07 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 71/2013

w sprawie akceptacji warunkównabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 02.04.2013 r. w UMiG Kunów na okoliczność zakupu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej jako działka ewidencyjna nr 47/7 o pow: 0.0192 ha z obrębu Boksycka gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-15 11:26:29 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 74/2013

w sprawie organizacji stałego dyżuru w UMiG oraz jednostkach organizacyjnych gminy podległych burmistrzowi na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-04-15 11:28:35 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 70/13
W sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:14:30 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 72/13
W sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:17:15 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 73/13
W sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:18:49 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 76/13

W sprawie: przeprowadzenia ćwiczeń sprawności i gotowości bojowej członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:22:36 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 77/13
W sprawie: akceptacji warunków nabycia, ustalonych przez komisję negocjacyjną w dniu 15.04.2013r. w Urzędze Miasta i Gminy Kunów na okoliczność zakupu niruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby ficzynej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 544/1 o pow. 0.0212ha z obrębu Nietulisko Duże gm. Kunów z przeznaczeniem do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:26:17 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 78/13
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:27:57 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 79/13

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:29:20 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 80/13
W sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie klubów młodzieżowych i profilaktycznych środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:32:34 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 81/13
W sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert w dniu 18 kwietnia 2013r., mającej na celu wybór geodety uprawnionego do wykonania prac geodezyjnych mających na celu wskazanie granic wraz ze stabilizacją nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kunów oznaczonej w ewidencji numerem 1310 o pow. 0.30ha położonej w Nitulisku Dużym przeznaczonej do sprzedaży.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:36:22 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 82/13
W sprawie: akceptacji postępowania przetargowego-zapytania o cenę przeprowadzonego przez komisję w dniu 18.04.2013r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów na okoliczność wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych ze wskazaniem granic nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1310 o pow. 0.30ha, stanowiącej własność Gminy Kunów wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów obrębu Nietulisko Duże.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:41:14 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 83/13
W sprawie: powołania komisji do dokonania oględzin nieruchomości budynkowej usytuowanej na działce numer 12 w Rudce ( spadek po Marku Kurkiewiczu-Postanowienie z dnia 24 sierpnia 2012r. Ins647/11).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:43:43 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 84/13
W sprawie: powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów" realizowanego przez Gminę Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:46:30 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 85/13

W sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:48:09 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 86/13
W sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:49:50 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 87/13
W sprawie: powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i dospodarczych na terenie gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 11:54:18 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 91/13
W sprawie: powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów".

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 12:01:25 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 93/13
W sprawie: powołania składu komisji do przeprowadzenia w dniu 8 maja 2013r rozpraw administracyjnych dotyczących uzgodnienia wysokości odszkodowania na rzecz byłych właścicieli za działki przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Kunów, położone w msc. Miłkowska Karczma, Kunów, Janik gmina Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 12:04:36 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 94/13
W sprawie: powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2013r w m Biechów i Małe Jodło".

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 12:06:30 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 95/13
W sprawie: przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 12:07:35 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 98/13
W sprawie: powierzenia realizacji zadania o nawie - "Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie maj - październik 2013 rok".

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 12:09:09 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 90/13
W sprawie: Regulaminu i tryby pracy komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Puczlicznej Szkoły Podstawowej w Janiku.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-13 12:12:51 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 92/13
 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-04 11:37:47 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 97/13

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-04 11:47:13 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 99/13
 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-04 12:21:34 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 100/13

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-04 12:25:02 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 101/13
 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-04 12:26:15 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 102/13
 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-04 12:41:26 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 103/13
 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-04 12:42:45 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 104/13
 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-04 12:43:20 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 105/13
 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-04 12:44:02 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 106/13
 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-04 12:44:56 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 107/13
 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-04 12:46:03 | Data modyfikacji: 2013-04-15 10:51:50.
Zarządzenie Nr 108/13
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-04 12:47:41 | Data modyfikacji: 2013-07-11 14:49:51.
Zarządzenie Nr 109/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-06-04 12:48:37 | Data modyfikacji: 2013-07-11 14:49:17.
Zarządzenie Nr 110/13
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 09:49:42 | Data modyfikacji: 2013-07-11 14:49:17.
Zarządzenie Nr 111/13

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 09:56:49 | Data modyfikacji: 2013-07-16 09:57:09.
Zarządzenie Nr 112/13
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 09:59:42 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:00:44.
Zarządzenie Nr 113/13
w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:07:24 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:00:44.
Zarządzenie Nr 114/13

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w NZOZ w Kunowie VITAMED S.C.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:11:05 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:00:44.
Zarządzenie Nr 115/13

w sprawie przyznania nagrody oraz wyróżnień dla zespołu sportowców

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:12:27 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:00:44.
Zarządzenie Nr 116/13

w sprawie przeprowadzenia procedury rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Gminy Kunów .

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:14:10 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:00:44.
Zarządzenie Nr 117/13

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:15:04 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:15:24.
Zarządzenie Nr 118/13

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:16:41 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:15:24.
Zarządzenie Nr 119/13
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:17:35 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:15:24.
Zarządzenie Nr 120/13

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:22:50 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:15:24.
Zarządzenie Nr 121/13

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:24:03 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:15:24.
Zarządzenie Nr 122/13

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w gminie"

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:25:39 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:15:24.
Zarządzenie Nr 123/13

w sprawie powołania komisji w celu inwentaryzacji budynków w miejscowości Rudka gm. Kunówusytuowanych na działkach numer 12 (spadek po Marku Kurkiewiczu) oraz numer 200/2 (spadek po Józefie Wykrocie) stanowiących własność Gminy Kunów

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:28:06 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:15:24.
Zarządzenie Nr 124/13
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:30:37 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:15:24.
Zarządzenie Nr 126/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:32:08 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:15:24.
Zarządzenie Nr 127/13

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:33:11 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:15:24.
Zarządzenie Nr 128/13

w sprawie przekazania na rzecz MGBP w Kunowie pozostałych środków trwałych

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:34:55 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:35:18.
Zarządzenie Nr 129/13

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anety Nowak ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:36:58 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:35:18.
Zarządzenie Nr 130/13
w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:37:52 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:35:18.
Zarządzenie Nr 131/13

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:43:04 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:35:18.
Zarządzenie Nr 132/13

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:44:25 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:35:18.
Zarządzenie Nr 133/13

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:45:26 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:35:18.
Zarządzenie Nr 135/13

w sprawie ogłoszenia warunków drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 129/3 o pow. 0.03 ha położonej w Nietulisku Dużym.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:47:38 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:35:18.
Zarządzenie Nr 136/13

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:48:38 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:35:18.
Zarządzenie Nr 137/13
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu".

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 10:51:06 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:35:18.
Zarządzenie Nr 140/13

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na wykonanie materiałów promocyjnych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów"

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-07-16 11:13:26 | Data modyfikacji: 2013-07-16 10:35:18.
Zarządzenie Nr 141/13

w sprawie: zmian w budrzecie gminy na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-13 09:13:06 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:13:54.
Zarządzenie Nr 142/13

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską deszczu nawalnego w dniach 25.05-25.06.2013 roku.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-13 09:16:57 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:13:54.
Zarządzenie Nr 143/13

w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kunowie ul. Warszawska 46A oraz czasookresu dzierżawy.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-13 09:20:41 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:22:36.
Zarządzenie Nr 144/13

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę część nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie ul. Fabryczna 1, o powierzchni użytkowej 413,1 m2, oraz czasookresu dzierżawy.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-13 09:27:06 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:22:36.
Zarządzenie Nr 145/13

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości budynkowych położonych w Kunowie przy ul. Słowackiego 6 stanowiących własność Państwa: Adam Serafin udział 1/3, Artur Serafin udział 1/6, Paweł Serafin udział 1/12, Iwona Serafin udział 1/12, Mariusz Serafin udiał 1/6, Monika Ziewiec1/12 i Cieślik Katarzyna udział 1/12.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-13 09:32:13 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:22:36.
Zarządzenie Nr 146/13

w sprawie: ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 793/3 o pow: 0.23 ha położonej w Janiku gm. Kunów.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-13 09:37:24 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:22:36.
Zarządzenie Nr 147/13

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: zwalczanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych na terenie gminy Kunów.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-13 09:42:56 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:22:36.
Zarządzenie Nr 148/13

w sprawie udziału w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-13 09:45:50 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:22:36.
Zarządzenie Nr 149/13

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 115/13 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 4.06.2013r. w sprawie przyznania nagrody oraz wyróżnień dla zespołu sportowców.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-13 09:49:39 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:22:36.
Zarządzenie Nr 150/13

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-13 09:51:28 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 151/13

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni gazowej usytuowanej w Kunowie przy ul. Prostej, a oddanej w dzierżawę Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-13 09:55:33 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 152/13

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-13 10:01:14 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 153/13

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-13 10:05:29 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 154/13

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 09:24:38 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 155/13

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 09:26:19 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 156/13

w sprawie: powierzenia realizacji zadaniao nazwie: przygotowanie terenu wokół świetlicy w Kolonii Inwalidzkiej, w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Kolonia Inwalidzka.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 09:32:14 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 157/13
w sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 09:33:47 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 158/13

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 09:36:15 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 159/13

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 09:44:49 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 160/13

w sprawie: zmian w budrzecie gminy Kunów na rok 2013

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 09:46:20 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 161/13

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2013

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 09:48:18 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 162/13

w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 13.08.2013r. Rep."A" Nr 2718/2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 09:51:39 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 163/13

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o z siedzibą w Janiku w zakresie gospodarki odpadami.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 09:55:40 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 164/13
w sprawie: akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 14.08.2013r. dotyczącego rozpatrzenia ofert na wykonanie w trybie ustawy Prawo geodezyjno - kartograficzne rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Kolonia Piaski gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 206, a nieruchomością oznaczoną jako działki nr 114/2 i nr 114/3. Działki stanowią własność osób fizycznych. 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 10:01:41 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 165/13

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 10:02:46 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 166/13

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 10:03:39 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 167/13

w sprawie: ustalenia warunków oddania w dzierżawę działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kunowa nr 3892/4 o pow. 0,0254 ha zabudowanej budynkiem kotłowni gazowej o powierzchni użytkowej 55,56 m2 wraz ze środkami trwałymi o wartości księgowej netto 327 293zł na które składa się budynek kotłowni gazowej z urządzeniami składowymi tj. 2 kotły gazowe Viessmann typ Vitoplex 100 o mocy 575kW każdy z palnikiem gazowym i armaturą, pojemnościowy podgrzewacz c.w.u Vitocell V-100 z armaturą oraz sieci przesyłowej o długości 1377 m.b w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kunowie.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 10:11:23 | Data modyfikacji: 2013-09-13 09:51:55.
Zarządzenie Nr 168/13

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 10:14:47 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 169/13

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 12:47:08 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 170/13

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 12:48:30 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 171/13
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 12:49:50 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 172/13

w sprawie: ogłoszenia warunków kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 129/3 o pow. 0,03 ha położonej w Nietulisku Dużym.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 12:52:46 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 173/13

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 12:53:55 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 174/13

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2013r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie: organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie klubów młodzieżowych i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 12:57:21 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 175/13

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Kunów.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-16 12:58:41 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 176/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:38:06 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 177/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:39:53 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 178/2013

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:42:16 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 179/2013

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:44:08 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 180/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.


 

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:45:16 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 181/2013

w sprawie przydziału komunalnego lokalu mieszkalnego.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:46:31 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 182/2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 157/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 10 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:48:53 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 183/2013

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 793/3 o pow: 0.23 ha położonej w Janiku gm. Kunów.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:51:19 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 184/2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Kłonicy ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawadowego nauczyciela mianowanego.


 

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 09:53:19 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarzadzenie Nr 186/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 11:03:51 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 186/2013

w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę przez okres dwóch lat nieruchomości zabudowanej budynkiem NZOZ w Kunowie ul. Warszawska 46 Ao pow. 385.71 m2 usytuowanym na działce ewidencyjnej nr 1271/5 o pow 0,2453 ha oraz lokalu o pow. użytkowej 413,10 m2 usytuowanego na parterze i piętrze w budynku administracyjno - ambulatoryjnym w Kunowie ul. Fabryczna 1 , w trybie bezprzetargowym na rzecz wspólników spółki cywilnej Rusak, Sikorska, Wyjadłowski "VITAMED" na cele usługowe związane z ochroną zdrowia.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 11:10:50 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 187/2013

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 235/11 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 02.12.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdydscyplinarnego celem realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2011-2015.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 11:14:22 | Data modyfikacji: 2013-09-16 12:44:52.
Zarządzenie Nr 188/2013

w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz MGOPS w Kunowie.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 11:34:35 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 189/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 11:41:10 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 190/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 11:43:50 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 191/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 11:44:45 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 192/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 11:50:36 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 193/2013

w sprawie : w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Gminy Kunów

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 11:52:50 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 194/2013

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyska dotację na realizację zadania publicznego oraz o wysokości tej dotacji.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 11:54:36 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 195/2013

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 11:58:09 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 196/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:05:09 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 197/2013

w sprawie zmian  w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:06:05 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 198/2013

w sprawie powierzenia zadania o nazwie przygotowanie terenu pod budowę wiaty przystankowej w Boksycce, w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Boksycka.


 

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:26:22 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 199/2013

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:28:25 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 200/2013

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości budynkowych położonych Doły Biskupie 14 stanowiącej własność Państwa Marek i Maria Grabowscy.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:34:14 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 201/2013

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania " Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowice Świętokrzyski - etap II Budowa kanalizacki sanitarnej Wymysłów".

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:36:22 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 202/2013

w sprawie tworzenia na obszarze gminy Kunów zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia ytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:39:02 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 203/2013

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:40:02 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 204/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:41:26 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 205/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:42:33 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 206/2013

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na 30.04.2013 r. w PSP im. W.Gombrowicza w Dołach Biskupich.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:45:48 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 207/2013

w sprawie ustalenia terminu comiesięcznej kontroli przestrzegania warunków umowy w PSP w Wymysłowie prowadzonek przez osobę fizyczną Panią Idę Nowakowską - Łapę.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:47:46 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 208/2013

w sprawie ustalenia terminu comiesięcznej kontroli przestrzegania warunków umowy w SP im.St. Staszica w Nietulisku Dużym prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Urszulę Pasternak.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:50:01 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 209/2013

w sprawie ustalenia terminu comiesięcznej kontroli przestrzegania warunków umowy w PSP im. W.Gobrowicza w Dołach Biskupich prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Ewę Piętowską.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:51:58 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 210/2013

w sprawie ustalenia terminu comiesięcznej kontroli przestrzegania warunków umowy w PSP w Miłkowskiej Karczmie prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Iwonę Pomykałę.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:53:31 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 211/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-12 12:55:40 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 212/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:17:10 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 213/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:21:56 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 214/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:25:46 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 215/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:30:36 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenia Nr 216/2013

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:34:18 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 217/2013

w sprawie powołania Komisji do ustalenia powierzchni użytkowej obiektów w celach podatkowych.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:37:24 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 218/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:39:05 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 219/2013

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:42:21 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarzadzenie Nr 220/2013

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014-2021.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-17 14:44:52 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządenie Nr 221/2013

w sprawie projektu budżetu gminy Kunów na rok 2014.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 10:41:01 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 222/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.


 

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 10:42:36 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 223/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 10:43:35 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 224/2013

w sprawie przyznania nagród dla szczególnie uzdolnionych sportowców oraz wyróżnień dla zespołu sportowców.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 10:46:19 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 225/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 10:48:23 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 226/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 10:51:05 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 227/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 10:53:44 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 228/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 10:55:18 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 229/2013

w sprawie zlecenia realizacji ZGKM w Kunowie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2013/2014 r.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 11:00:18 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 230/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 11:01:27 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 231/2013

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchmości objetej aktem notarialnym sporządzonym z dnia 15.11.2013 r. Rep. "A" Nr 3160/2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 11:05:21 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 232/2013

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-02-25 11:06:17 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 233/2013

w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie".

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:01:27 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 234/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:02:24 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 235/2013

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 179/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 10.09.2013 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania dowou dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:07:15 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 236/2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 4/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:10:48 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarzadzenie Nr 237/2013

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:48:44 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 238/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:51:42 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 239/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-04 14:53:26 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 240/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.


 

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:09:21 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 241/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:11:36 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 242/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:14:18 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 243/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:20:44 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 244/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:22:43 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 245/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:24:15 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarzadzenie Nr 246/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:25:57 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 247/2013

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:27:33 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 248/2013

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 02.02.2012 r. Nr 33/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu za oddane w dzierżawę grunty komunalne na terenie miasta i gminy Kunów.


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:29:41 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 249/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:30:50 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarzadzenie Nr 250/2013

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 96/13 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:32:52 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarzadzenie Nr 251/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:34:11 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 252/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:35:36 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 253/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:45:36 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 254/2013

w sprawie w celu przeprowadzenia procedury naboru na obsługę Punktu Konsultacyjnego.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:47:11 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 255/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:48:22 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 256/2013

w sprawie wytypowania osób do Zespołu Roboczego w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego na lata 2014 - 2020.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:50:35 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarzadzenie Nr 257/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:51:54 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 258/2013

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:53:16 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 259/2013

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-11 14:55:10 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarzadzenie Nr 260/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-12 08:59:46 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 261/2013

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji opału.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-12 09:01:01 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 262/2013

w sprawie powołania komisji w celu likwidacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-12 09:02:29 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 263/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2013.


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-12 09:03:40 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Zarządzenie Nr 264/2013

w sprawie wprowadzenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych stosowanych w związku z prowadzeniem projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap II" w działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM priorytetu I. Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-12 09:07:24 | Data modyfikacji: 2014-02-12 11:40:22.
Data wprowadzenia: 2014-03-12 09:07:24
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl