> Skład Komisji

Skład Komisji

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 7 osób.

 

Przewodnicząca: Anna Pytlakowska  - psycholog

 

z-ca Przewodniczącej: Jolanta Salwa – pedagog

 

Sekretarz Komisji: Małgorzata Stojak – pracownik UMiG

 

Członkowie: Anna Szewczyk - pracownik UMiG


                   Dorota Kaczmarska – pracownik MGOPS


                   Beata Sikorska – lekarz

                   Mariusz Wiączek– Komendant Komisariatu Policji

                   Zdzisław Zawicki

 

 

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:18:49 | Data modyfikacji: 2016-11-28 11:43:12.
Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:18:49
Data modyfikacji: 2016-11-28 11:43:12
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl