Uchwała Nr 10/2013 VII Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1
lutego 2013 roku
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-02-27 11:33:36.
Uchwała Nr 28/2013 VII Składu Orzekającego RIO
w KIelcach z dnia 5 kwietnia 2013 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kunów za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-05-16 14:27:23.
Uchwała Nr 72/2013 VII Składu Orzekjącego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6
września 2013 roku
 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2013-09-18 12:56:21.
Uchwała Nr 125/2013 VII Składu Orzekającego z
dnia 13 grudnia 2013 roku
 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-01-15 09:04:28.
Uchwała Nr 126/2013 VII Składu Orzekającego z
dnia 13 grudnia 2013 roku
 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-01-15 09:07:51.
Uchwała Nr 127/2013 VII Składu Orzekającego z
dnia 13 grudnia 2013 roku
 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-01-15 09:09:23.

Zobacz:
 Lata 2011-2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 .  Rok 2019 . 
Data wprowadzenia: 2014-01-15 09:09:23
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński