Zarządzenie Nr 43/14

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-03-07 11:32:05.
Obwieszczenie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-04-23 13:55:05.
Informacja

Informujemy, że zgłoszenia kandytatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbywać się będą codziennie do dnia 2 maja 2014 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-04-24 12:45:09.
Informacja

 Informujemy, że losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych do Parlamentu Europejskiego w 2014r. odbędzie się w dniu 5 maja 2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie ul.Warszawska 45B – o godz.8:00 I piętro p.201

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-02 14:54:04.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w wyborach do Parlamentu
Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

 Urząd Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że:
1. Do dnia 11 maja 2014 r. wyborca niepełnosprawny, jeśli chce głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
2. Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały ( w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie nie zamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców do dnia 20 maja 2014 r.
3. Wyborca, który zamierza zmieniać miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć do dnia 23 maja 2014 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W/w wnioski można pobrać w UMiG Kunów – Referat Spraw Obywatelskich (pok 216) w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 19 maja 2014 r. (poniedziałek) udostepniony jest do wglądu spis wyborców.

O udostępnienie spisu wyborców można się zwrócić z pisemnym wnioskiem do Referatu Spraw Obywatelskich w w/w terminie w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:01:03.
Zarządzenie Nr 73/2014

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-16 11:43:16.
Data wprowadzenia: 2014-05-16 11:43:16
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński