Uchwała Nr 29/2014 VII Składu Orzekającego RIO
w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2014 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania mudżetu Miasta i Gminy Kunów za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-04-28 12:13:41.
Uchwała Nr 73/2014 VII Składu Orzekającego RIO
w Kielcach z dnia 9 września 2014 roku
 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-09-26 08:52:40.

Zobacz:
 Lata 2011-2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 .  Rok 2019 . 
Data wprowadzenia: 2014-09-26 08:52:40
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński