Zarządzenie Nr 1/2014

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego lokalu użytkowego w budynku Stołówki przy Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 pomiędzy P. Anną Karbowniczek a Gminą Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2014-05-07 12:28:04 | Data modyfikacji: 2020-11-27 08:28:16.
Zarządzenie Nr 2/2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 12:32:23.
Zarządzenie Nr 3/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 12:36:01 | Data modyfikacji: 2014-05-07 12:39:33.
Zarządzenie Nr 4/2014

w sprawie planu finansowego UMiG w Kunowie


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 12:38:36.
Zarządzenie Nr 5/2014

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 12:41:49.
Zarządzenie Nr 6/2014

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji materiałów budowlanych zakupionych do remontu OSP Janik

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 12:47:04.
Zarządzenie Nr 7/2014

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:11:49.
Zarządzenie Nr 8/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:13:08.
Zarządzenie Nr 9/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:14:15.
Zarządzenie Nr 10/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:15:19.
Zarządzenie Nr 11/2014

w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:17:12.
Zarządzenie Nr 12/2014

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kunów dla samorządowej instytucji kultury - MGBP w Kunowie na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:19:02.
Zarządzenie Nr 13/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:20:09.
Zarządzenie Nr 14/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:23:06.
Zarządzenie Nr 15/2014

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:25:24.
Zarządzenie Nr 16/2014

w sprawie zlecenie realizacji zadania o nazwie : utrzymanie czystości na terenie Gminy Kunów

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:26:45.
Zarządzenie Nr 17/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:27:54.
Zarządzenie Nr 18/2014

w sprawie powołania Komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego lokalu użytkowego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1 poniędzy Indywidualnym Specjalistycznym Gabinetem Medycyny Pracy oraz Ośrodkiem Leczniczo - Profilaktycznym "Promed" Spółka Lekarska Suda i Partnerzy a Gminą Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:30:43 | Data modyfikacji: 2014-05-07 13:37:15.
Zarządzenie Nr 19/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania konserwacji budynku UMiG w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:32:29.
Zarządzenie Nr 20/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:33:26.
Zarządzenie Nr 21/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:34:27.
Zarządzenie Nr 22/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-07 13:38:05.
Zarządzenie Nr 23/2014

w sprawie powołania Koisji Przetargowej


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:21:18.
Zarządzenie Nr 24/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:27:38.
Zarządzenie Nr 25/2014

w sprawie powołania Komisji Oceniającej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:32:55.
Zarządzenie Nr 26/2014

w sprawie wyłączenia członków z prac Komisji Oceniającej powołanej Zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 13.02.2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:35:35.
Zarządzenie Nr 28/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:41:16.
Zarządzenie Nr 29/2014

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:43:24.
Zarządzenie Nr 30/2014

w sprawie powołania Komisji Oceniającej prace plastyczne na IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zucu do maszyn w ruchu" organizowanym przez KRUS.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:45:27.
Zarządzenie Nr 31/2014

w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie dla lokali użytkowych oddanych w najem, położonych w budynku UMiG w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:47:09.
Zarządzenie Nr 32/2014

w sprawie ustalenia opłat miesięcznych


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:48:07.
Zarządzenie Nr 33/2014

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na przeprowadzenia akcji informacyjno - promocyjnej projektu - ogłoszenie w prasie lokalnej.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:49:56.
Zarządzenie Nr 34/2014

w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Kunowie.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:50:55.
Zarządzenie Nr 35/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:51:56.
Zarządzenie Nr 36/2014

w sprawie powołania komisji do protokolarnego przyjęcia od Powiatu Ostrowieckiego nieruchomości zabudowanej dawnym budynkiem szkolnym ZSZ, usytuowanym na działce nr 308/50 o pow. 0,5936 ha w mieście Kunowie do gminnego zasobu nieruchmości.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:55:05.
Zarządzenie Nr 37/2014

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli posesji nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudka i Nietulisko Małe w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków sanitarnych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:57:00.
Zarządzenie Nr 38/2014

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kunów w 2014 roku

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:58:14.
Zarządzenie Nr 39/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:55:50.
Zarządzenie Nr 40/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 11:57:05.
Zarządzenie Nr 41/2014

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego pomieszczeń w budynku administracyjno - ambulatoryjnym w KUnowie ul. Fabryczna 1, pomiędzy "Vitamed" s.c. a Gminą Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:05:23.
Zarządzenie Nr 42/2014

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na przeprowadzenie akcji informacyjno - promocyjnej projektu - ogłoszenie w prasie lokalnej.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:06:52.
Zarządzenie Nr 43/2014

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:08:34.
Zarządzenie Nr 44/2014

w sprawie wyboru podmiotu, któremu została udzielona dotacja na realizację zadania publicznego oraz o wysokości tej dotacji.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:10:34.
Zarządzenie Nr 45/2014

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:11:28.
Zarządzenie Nr 46/2014

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w dniu 21 marca 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:12:55.
Zarządzenie Nr 47/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:15:44.
Zarządzenie Nr 48/2014

w sprawie akceptacji wyboru przez komisję w dniu 21.03.2014 r. najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania prac geodezyjno - kartograficznych.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:24:28.
Zarządzenie Nr 49/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:25:36.
Zarządzenie Nr 50/2014

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 25.03.2014 r. dotyczącego rozpatrzenia ofert na wykonanie w trybie ustawy Prawo geodezyjno - kartograficzne rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm. Kunów nieruchomością oznaczoną jako działki nr 802/3 i nr 805/1. Działki stanowią własność osób fizycznych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:30:31.
Zarzadzenie Nr 51/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:27:40.
Zarządzenie Nr 52/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:29:45.
Zarządzenie Nr 54/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:30:36 | Data modyfikacji: 2014-06-04 09:33:15.
Zarządzenie Nr 55/2014

w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 2 kwietnia 2014 r. przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego składającego się z 4 pomieszczeń wraz z korytarzem i wc o łącznej powierzchni użytkowej 77,2 m2, usytuowanych na I piętrze w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3, na okres 3 lat.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:36:16.
Zarządzenie Nr 56/2014

w sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego składającego się z 4 pomieszczeń wraz z korytarzem i wc o łącznej powierzchni użytkowej 77,2 m2, usytuowanych na I piętrze w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 3, na okres 3 lat.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:38:16.
Zarządzenie Nr 57/2014

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowych i budynkowych położonych ...............................stanowiących własność Państwa ............................................

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:41:04 | Data modyfikacji: 2020-11-27 09:23:47.
Zarzadzenie Nr 58/2014

w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla dzierżawcy lokalu użytkowego o powierzchni 384,3 m2 położonego w budynku Gimnazjum w Kunowie ul. Fabryczna 1, wydzierżawianego przez "VITAMED S.C. Rusak, Sikorska, Wyjadłwoski".

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:51:46.
Zarządzenie Nr 59/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Wykonanie odcinków łączących kanalizacji santarnej w m. Rudka i Nietulisko Małe."

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:53:57.
Zarządzenie Nr 60/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów"

 z60_20140604091755.pdf

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:55:36.
Zarządzenie Nr 61/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:59:49.
Zarządzenie Nr 62/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:00:47.
Zarządzenie Nr 63/2014

w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:03:02.
Zarządzenie Nr 64/2014

w sprawie ustalenia stawek opłat za media dla najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 77,2 m2 położonego w budynku Gimnazjum w ..................................... wydzierżawianego przez P. .................................

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:05:41 | Data modyfikacji: 2020-11-27 09:22:51.
Zarządzenie Nr 65/2014

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:07:01.
Zarządzenie Nr 66/2014

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości budynkowej położonej w Kunowie ................................. stanowiącej własność Pana .............................. i Pani ..........................w udziałach po 1/2 części.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2014-06-04 12:05:50 | Data modyfikacji: 2020-11-27 09:19:27.
Zarządzenie Nr 67/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 12:07:47.
Zarządzenie Nr 68/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 12:08:52.
Zarzadzenie Nr 69/2014

w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły zawodowej oznaczonej nr działki 308/50 o pow. 0,5936 ha położonej w mieście Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 12:13:05.
Zarządzenie Nr 70/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 12:14:20.
Zarządzenie Nr 71/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 12:16:29.
Zarządzenie Nr 72/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 12:17:23.
Zarządzenie Nr 73/2014

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 12:20:09.
Zarządzenie Nr 74/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania utzrymania terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w kresie maj - październik 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 12:21:39.
Zarządzenie Nr 75/2014

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiam społecznym.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 12:28:52.
Zarządzenie Nr 76/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie - "Bieżące utzrymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów".


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 12:30:17.
Zarządzenie Nr 79/2014

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 14:21:22.
Zarządzenie Nr 80/2014

w prawie zmian w budżecie gminy narok 2014.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 14:22:17.
Zarządzenie Nr 81/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 14:24:35.
Zarządzenie Nr 83/2014

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 14:25:29.
Zarządzenie Nr 85/2014

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących sie na obszarze dotkniętym klęską deszczu nawalnego w dniach 15.05 - 17.05.2014 roku.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 14:28:03.
Zarządzenie Nr 86/2014

w sprawie zarządzenia inwertaryzacji majątku będącego na stanie jednostek OSP z terenu Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 14:29:31 | Data modyfikacji: 2014-11-27 11:24:00.
Zarządzenie Nr 87/2014

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 14:30:36.
Zarządzenie Nr 88/2014

w sprawie przeprowadzenia procedury rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 14:32:35.
Zarządzenie Nr 89/2014

w sprawie przyznania nagród dla szczególnie uzdolnionych sportowców oraz wyróżnień dla zespołu sportowców.

Do pobrania (*.pdf)

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-06-04 14:33:58.
Zarządzenie Nr 92/2014

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najpiękniejsza posesja w gminie"


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 13:13:13.
Zarządzenie Nr 93/2014

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminie Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 13:15:27.
Zarządzenie Nr 94/2014

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 13:17:11.
Zarzadzenie Nr 95/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 13:19:24.
Zarządzenie Nr 96/2014

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskują dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 13:22:47.
Zarządzenie Nr 97/2014

w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 13:26:09.
Zarządzenie Nr 98/2014

w sprawie akceptacji wyboru oferty Stowarzyszenia " Akademia Rozwoju Socjoterapii" z siedzibą w Radomiu na dzierżawę/ najem nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły zawodowej, oznaczonej jako działka 308/50 o pow. 0,5936 ha położonej w Kunowie, dokonanego przez komisję przetargową w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w dniu 12 czerwca 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 13:52:37.
Zarządzenie Nr 99/2014

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie do przeprowadzenia postępowań dotyczących przyznawania Kart Dużej Rodziny a także do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydawania Karty Dużej Rodziny jak również stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 13:56:36.
Zarządzenie Nr 100/2014

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską dzeszczu nawalnego i gradu w dniu 28.05.2014 roku.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 14:00:06.
Zarządzenie Nr 101/2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 14:01:11.
Zarządzenie Nr 102/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie zwalczanie skutków nadmiernych opadów atmosferycznych w dn. 16 maja - 10 czerwca 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 14:03:54.
Zarządzenie Nr 103/2014

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Kunowie ul. Kościuszki".

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 14:05:50.
Zarządzenie Nr 104/2014

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani ...................... ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2014-07-14 14:07:53 | Data modyfikacji: 2020-11-27 09:37:05.
Zarządzenie Nr 105/2014

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Muchy ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 14:09:57.
Zarządzenie Nr 111/2014

w sprawie przekazania na rzecz MGBP w Kunowie pozostałych środków trwałych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 14:11:18.
Zarządzenie Nr 112/2014

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 14:13:09.
Zarządzenie Nr 113/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-07-14 14:14:21.
Zarzadzenie Nr 114/2014

w sprawie powołania komsji likwidacyjnej zużytego wyposażenia w UMiG Kunów


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-26 08:34:22.
Zarzadzenie Nr 115/2014

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-26 08:35:45.
Zarządzenie Nr 116/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-26 08:37:36.
Zarządzenie Nr 119/2014

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowych i budynkowych położonych Kolonia Piaski 62, 27-415 Kunów stanowiących własność Państwa: Ewa Steidle, Dariusz Fudalej, Andrzej Fudalej i Ryszard Fudalej.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-26 08:40:09.
Zarządzenie Nr 117/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-26 08:42:46.
Zarządzenie Nr 118/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-26 08:46:16.
Zarządzenie Nr 120/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-26 08:47:06.
Zarzadzenie Nr 121/2014

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespodencyjnego.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-26 08:54:58.
Zarządzenie Nr 122/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-26 08:58:49.
Zarządzenie Nr 123/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-26 08:59:49.
Zarządzenie Nr 124/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-26 09:03:52.
Zarządzenie Nr 125/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: zwalczanie skutków nadmiernych opadów atmosferycznych w dn. 01.08 - 04.08.2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-26 09:05:23.
Zarzadzenie Nr 126/2014

w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 195/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 2 października 2013 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunówprawnych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 10:49:29.
Zarządzenie Nr 127/2014

w sprawie powołania OKW w wyborach uzupełniających do Senatu RP w dniu 7 września 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 10:51:05.
Zarządzenie Nr 128/2014

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską deszczu nawalnego w dniach 23-24.07.2014, 31.07.2014, 01.08.2014, 07.08.2014 roku.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 10:53:54.
Zarządzenie Nr 129/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 10:54:48.
Zarządzenie Nr 130/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 10:55:53.
Zarządzenie Nr 131/2014

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 10:56:52.
Zarzadzenie Nr 132/2014

w sprawie powołania Komisji


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 10:57:38.
Zarzadzenie Nr 133/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 10:58:32.
Zarządzenie Nr 134/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 10:59:32.
Zarządzenie Nr 135/2014

w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Kierownikowi ZGKM w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 11:01:42.
Zarządzenie Nr 136/2014

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 11:03:04.
Zarządzenie Nr 137/2014

w sprawie wyznaczenia skałdu komisji do protokolarnego przekazania nieruchomości zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem z łącznikiem wraz z salą gimnastyczną o powierzchni użytkowej 2122, 50 m2, oznaczonej nr działki 308/50 o pow. 0,5936 ha położonej w Kunowie na rzecz najemcy : Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Socjoterapii z siedzibą w Radomiu ul. Wesoła 39 A 26-600 Radom, wpisanym do KRS pod nr 0000516097 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 11:08:16.
Zarządzenie Nr 138/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 11:09:43.
Zarządzenie Nr 139/2014

w sprawie zmian w planie finasowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 11:11:48.
Zarządzenie Nr 140/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 11:14:04.
Zarządzenie Nr 141/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 11:15:26.
Zarządzenie Nr 142/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 11:16:36.
Zarządzenie Nr 143/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Kunów.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 11:18:38.
Zarządzenie Nr 144/2014

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umiesczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 11:20:11.
Zarządzenie Nr 146/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 11:21:10.
Zarządzenie Nr 147/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 11:22:05.
Zarzadzenie Nr 145/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 13:54:21.
Zarzadzenie Nr 148/2014

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 13:55:24.
Zarzadzenie Nr 149/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 13:58:37.
Zarzadzenie Nr 150/2014

w sprawie wyboru podmiotu, któremu została udzielona dotacja na realizację zadania publicznego oraz o wysokości tej dotacji

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:00:29.
Zarzadzenie Nr 151/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: usuwanie skutków opadów atmosferycznych w dn. 19.09 - 29.09.2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:04:16.
Zarządzenie Nr 152/2014

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:06:24.
Zarządzenie Nr 153/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:20:35.
Zarzadzenie Nr 154/2014

w sprawie wyznaczenia składu komisji do rozpatrzenia ofert w dniu 01 października 2014 r.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:21:56.
Zarządzenie Nr 155/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:23:14.
Zarządzenie Nr 156/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:25:24.
Zarzadzenie Nr 157/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:31:20.
Zarządzenie Nr 158/2014

w sprawie akceptacji postępowania przetargowego przeprowadzonego przez komisję przetargową dnia 01.10.2014 r.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:32:51.
Zarządzenie Nr 159/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:33:43.
Zarządzenie Nr 160/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:35:03.
Zarządzenie Nr 161/2014

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:48:01.
Zarządzenie Nr 162/2014

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia funkcji operatora obwodowej komisji wyborczej.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:49:37.
Zarządzenie Nr 163/2014

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespodencyjnego.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:50:50.
Zarządzenie Nr 164/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:52:10.
Zarządzenie Nr 165/2014

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli posesji nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wymysłów w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków sanitarnych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-28 08:07:57.
Zarządzenie Nr 166/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-28 08:17:51.
Zarzadzenie Nr 167/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-02 10:59:03.
Zarządzenie Nr 168/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-02 11:16:49.
Zarządzenie Nr 169/2014

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-02 11:51:31.
Zarządzenie Nr 170/2014

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-02 11:57:56.
Zarządzenie Nr 171/2014

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-02 12:00:30.
Zarządzenie Nr 172/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:20:50.
Zarządzenie Nr 173/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:26:30.
Zarządzenie Nr 174/2014

w sprawie Powołania Komisji Przetargowej


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:28:54.
Zarządzenie Nr 174'/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:30:01.
Zarządzenie Nr 175/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:31:25.
Zarządzenie Nr 176/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie : remont mostu drewnianego na rzecze Świślinie w Nietulisku Małym.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:32:56.
Zarządzenie Nr 177/2014

w sprawie powołania zespołów kontrolnych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:33:53.
Zarządzenie Nr 178/2014

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy dotyczącej wpłaty na poczet wydatków związanych min. z wyszacowaniem wartości rynkowej i inwentaryzacją nieruchomości lokalowych usytuowanych w budynku wielorodzinnym nr 129 na działce 680/2 o pow. 0.1905 ha w Nietulisku Dużym gm. Kunów przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:38:36.
Zarządzenie Nr 179/2014

w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 30.10.2014 r. przetargu nieograniczonego na wynajem 3 lokalów użytkowych (lokal nr 1 o pow. 9,68 m2, lokal nr 2 o pow. 9,68 m2, lokal nr 3 o pow. 20, 56 m2) usytuwanych w budynku administaryjno - handlowym na Targowisku Miejskim przy ul. Kościuszki w Kunowie na okres 3 lat.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:41:58.
Zarządzenie Nr 180/2014

w sprawie akceptacji wyników przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego nr 3 o pow. 20,56 m2, usytuowanego w zachodniej części budynku administracyjno - handlowego na Targowisku Miejskim przy ul. Kościuszki w Kunowie, na okres 3 lat, przeprowadzonego dnia 30 października 2014 r. przez komisję przetargową.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:00:03.
Zarządzenie Nr 182/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:01:48.
Zarządzenie Nr 185/2014

w sprawie Powołania Komisji do odbioru zadania pn: "Gminne Centrum Sportu - remont bloku sportowego w Kunowie"

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:03:11 | Data modyfikacji: 2014-12-08 13:04:40.
Zarządzenie Nr 186/2014

w sprawie projektu budżetu gminy Kunów na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:05:30.
Zarządzenie Nr 187/2014

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015 - 2022

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:07:11.
Zarządzenie Nr 188/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 94/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:09:39.
Zarządzenie Nr 189/2014

w sprawie zniszczenia kart do głosowania.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:10:33.
Zarządzenie Nr 181/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:26:00.
Zarządzenie Nr 190/2014

w sprawie zlecenia realizacji ZGKM w Kunowie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2014/2015 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:29:11.
Zarządzenie Nr 191/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:37:32.
Zarządzenie Nr 192/2014

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zużytego sprzętu komputerowego w UMiG w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-09 10:29:32.
Zarządzenie Nr 193/2014

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-09 10:30:39.
Zarządzenie Nr 194/2014

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-09 10:33:17.
Zarządzenie Nr 195/2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-09 10:34:46.
Zarządzenie Nr 196/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-09 10:42:09.
Zarządzenie Nr 198/2014

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 04.12.2014 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku OSP Prawęcin z przeznaczeniem na sklep spożywczo - przemysłowy.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-09 10:44:22.
Zarządzenie Nr 199/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-09 10:46:11.
Zarządzenie Nr 202/2014

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-09 10:47:04.
Zarządzenie Nr 203/2014

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:08:22.
Zarządzenie Nr 204/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:09:16.
Zarządzenie Nr 205/2014

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Boksycce"

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:10:29.
Zarządzenie Nr 206/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:11:19.
Zarządzenie Nr 207/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:12:16.
Zarządzenie Nr 208/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:13:07.
Zarządzenie Nr 209/2014

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:14:25.
Zarządzenie Nr 210/2014

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania będącego na wyposażeniu stanowiska w systemie obsługi obywatela (SOO)

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:16:13.
Zarządzenie Nr 211/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:17:09.
Zarządzenie Nr 213/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:18:12.
Zarządzenie Nr 214/2014

w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy UMiG w Kunowie i jednostek organizacyjnych gminy.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:19:38.
Zarządzenie Nr 215/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:20:31.
Zarządzenie Nr 216/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 12 stycznia 2011 roku.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:22:12.
Zarządzenie Nr 200/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.


 

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 07:50:39.
Zarządzenie Nr 201/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 07:54:03.
Zarządzenie Nr 212/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 07:56:24.
Zarządzenie Nr 217/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 08:13:57.
Zarządzenie Nr 218/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 08:17:43.
Zarządzenie Nr 219/2014

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji opału

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 08:18:53.
Zarządzenie Nr 220/2014

w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: remont mostu drewnianego na rzece Świślinie w Nietulisku Małym.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-10 08:20:23.
Zarzadzenie Nr 27/2014

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-11 12:49:54.
Zarządzenie Nr 53/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-11 12:50:56.
Zarządzenie Nr 77/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-11 12:54:08.
Zarządzenie Nr 82/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-11 12:55:01.
Zarządzenie Nr 84/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-11 12:57:16.
Zarządzenie Nr 90/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:05:34.
Zarządzenie Nr 91/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:06:57 | Data modyfikacji: 2015-02-11 13:21:34.
Zarządzenie Nr 106/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:22:10.
Zarządzenie Nr 107/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:24:09.
Zarządzenie Nr 108/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:26:07.
Zarządzenie Nr 109/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2014

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:27:48.
Zarzadzenie Nr 110/2014

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:29:22.
Zarządzenie Nr 181/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:32:45.
Zarządzenie Nr 183/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:35:17.
Zarządzenie Nr 184/2014

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2014

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:37:33.
Data wprowadzenia: 2015-02-11 13:37:33
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński