Obwieszczenie

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie  Miejskiej Komisji Wyborczej w Kunowie

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 11:38:46 | Data modyfikacji: 2014-09-10 11:41:26.
Zarządzenie Nr 144/14

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 11:40:38.
Skład MKW w Kunowie
 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-09-26 10:23:52.
Informacja

Miejska Komisja Wyborcza w Kunowie informuje, że pełni dyżury w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B pok. 201 (II piętro)   od poniedziałku do piątku w dniach:


od 29.09.2014 r. do 17.10.2014 r. w godzinach od 12:00do 17:00,           


 w dniach:


- 06.10.2014 r. w godzinach od 12:00 do 18:00,


- 07.10.2014 r. w godzinach od 12:00 do 24:00,


- 16.10.2014 r. w godzinach od 12:00 do 18:00,


- 17.10.2014 r. w godzinach od 12:00 do 24:00

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-09-26 10:45:09.
Uchwała MKW z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy Miejskiej Komisji Wyborczej.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-09-26 13:46:35.
Informacja

Miejska Komisja Wyborcza w Kunowie informuje, że losowanie numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kunowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., odbędzie się dnia 21 października 2014 roku o godz. 14:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie (pok. 201, II piętro).

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-20 11:20:39 | Data modyfikacji: 2014-10-20 11:22:14.
Informacja

Miejska Komisja Wyborcza w Kunowie informuje, że losowanie składów dla wszystkich obwodowych komisji wyborczych odbędzie się dnia 22października 2014 roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie (pok. 201, II piętro).

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-20 11:21:47.
Uchwała Nr 4/2014 MKW w Kunowie

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandytatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kunowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-21 14:48:10.
Uchwała Nr 5/2014

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-10-28 13:45:37.
Obwieszczenie

Podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-04 08:52:51.
Informacja o sporządzeniu i udostepnieniu spisu
wyborców.

Zgodnie z art. 36§3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - kodeks wyborczy ( Dz.U Nr 21 poz.112 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia, iż w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r. wyborami samorządowymi, w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów zostały sporządzone spisy wyborców. W okresie od dnia 27 października 2014r. do dnia 10 listopada 2014r. każdy wyborca może sprawdzić w Referacie Spraw Obywatelskich w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00, czy został w spisie uwzględniony. Na pisemny wniosek wyborcy, gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielana informacja jest potwierdzana na piśmie.

 Wniosek do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-05 10:03:17.
Rozkład dowozu wyborców do lokali wyborczych na
terenie Gminy Kunów w dniu 16 listopada 2014r.
 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-13 11:51:07.
Informacja

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, przypadającymi na dzień 16 listopada 2014 roku, przypominamy, iż zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu wyborczego przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-13 12:13:56.
Protokół MKW w Kunowie - Burmistrz Miasta i
Gminy w Kunowie
 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-20 14:47:33.
Protokół MKW w Kunowie - Rada Miejska w Kunowie
 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-11-20 14:49:03.
Data wprowadzenia: 2014-11-20 14:49:03
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński