> 2014 r. - Kadencja 2014-2018

2014 r. - Kadencja 2014-2018

Uchwała Nr I/1/2014

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-09 11:21:06 | Data modyfikacji: 2014-12-16 12:05:21.
Uchwała Nr I/2/2014

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-09 11:22:20 | Data modyfikacji: 2014-12-16 12:05:21.
Uchwała Nr II/3/2014

w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-16 12:04:53 | Data modyfikacji: 2014-12-16 12:05:21.
Uchwała Nr II/4/2014

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-16 12:06:00 | Data modyfikacji: 2014-12-16 12:11:48.
Uchwała Nr II/5/2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-16 12:07:09 | Data modyfikacji: 2014-12-16 12:11:13.
Uchwała Nr II/6/2014 - ogł. Dz. Urz.Woj.Św. z
dn. 18.12.2014 r. poz. 3523

zmieniająca uchwałę Nr LX/396/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2014-12-16 12:09:41 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:41:42.
Uchwała Nr III/7/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/330/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:35:51 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:41:42.
Uchwała Nr III/8/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/329/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2014 - 2022.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:38:29 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:41:42.
Uchwała Nr III/9/2014

w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.


 

 
Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:41:09 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:41:42.
Uchwała Nr III/10/2014

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2015-2022.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:42:02 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:41:42.
Uchwała Nr III/11/2014

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2015 rok.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:43:30 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:41:42.
Uchwała Nr III/12/2014

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów na rok 2015.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:58:29 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:41:42.
Uchwała Nr III/13/2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:59:53 | Data modyfikacji: 2016-02-10 10:41:42.
Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:59:53
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl