> Informacje
Informacja
2017-12-08 12:57:38
Komisja Inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie podaje do publicznej wiadomości Komunikat odnośnie wyłożenia karty inwentaryzacyjnej nr 4/2017 oraz spisu inwentaryzacyjnego komunalizowanego mienia obejmującego nieruchomość położoną w   ...więcej

Informacja
2017-12-08 12:52:13
lnformujemy,że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na okres 21 dni zostało wywieszone ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowlm na okres trzech lat nieruchomości gruntowych stanowiącyc  ...więcej

Protokół
2017-11-21 20:44:04
z przeprowadzonych w dniu 14 listopada 2017 roku konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"    ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2017-10-30 15:11:10
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 19.10.2017 r. na działkę nr 3902 o pow. 0,0480 ha położonej w mieście Kunów.  ...więcej

Informacja
2017-08-10 12:08:48
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębów Boksycka, Kolonia Inwalidzka, Kolonia Piaski, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Nietulisko Duże, Nietulisko  ...więcej

Decyzja pracodawcy o skróceniu czasu pracy pracowników
2017-08-01 08:09:09
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 90  ...więcej

Informacja
2017-07-11 12:53:23
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym  ...więcej

Komunikat
2017-06-28 10:38:00
Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. Nr 32, poz. 191  ...więcej

Informacja
2017-06-08 10:08:05
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że na tablicach Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, na okres 21 dni tj. od dnia 06.06.2017 r. do dnia 27.06.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do   ...więcej

Informacja
2017-06-08 10:03:39
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, na okres 21 dni tj. od dnia 07.06.2017 r. do dnia 28.06.2017 r. został wywieszony wykaz obejmujący nieruchomość grunto  ...więcej

Informacja
2017-05-19 14:13:36
w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku oraz o wysokości tej dotacji.  ...więcej

Kalendarz imprez plenerowych w gminie Kunów na rok 2017
2017-02-22 11:13:03
  ...więcej

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w gminie Kunów na rok 2017
2017-02-22 11:11:54
  ...więcej

Informacja
2017-01-18 12:51:29
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym Informujemy ,że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na okres 21 dni zostało wywieszone ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawieniana na okres trzech lat cz  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2016-11-04 09:50:35
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości  informację o wyniku przetargu:nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka numer 308/97  o pow: 0.3039ha położona w miejscowości  Kunów, dla któr  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2016-11-02 09:42:34
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości  informację o wyniku przetargu: nieruchomość składająca się z działki  zabudowanej  budynkiem   dawnej   kompresorowni o powierzchni użytko  ...więcej

Informacja
2016-09-06 14:02:46
Informacja o wyłożeniu projektu operatu-kartograficznego  modernizacji  ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu Janik, gmina Kunów, powiat ostrowiecki.  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych
2016-08-18 14:47:17
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów informuje, że istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby budowy kanału technologicznego na całym odcinku planowanej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 001398T – ul. Górna w Kunowie &  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych
2016-08-18 14:39:46
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów informuje, że istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby budowy kanału technologicznego na całym odcinku planowanej inwestycji pn. „Przebudowa/remont drogi gminnej nr 001396T – ul. Prosta w Kunowie  ...więcej

Protokół
2016-08-05 09:24:45
w sprawie oceny formalnej i merytorycznej ofert dotyczących otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych na lata 2016-2018 w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-047/16 O  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 43
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl