> Informacje
Informacja
2018-12-11 09:39:49
Informacja o wywieszeniu na tablicach Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  ...więcej

Informacja
2018-11-14 15:06:22
Wydziału Gospodarki i Mieniem Komunalnym  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych
2018-09-05 12:33:31
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów informuje, że istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby budowy kanału technologicznego na całym odcinku planowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 336014T ul. Słowackiego w Kunowie"  ...więcej

Zawiadomienie
2018-07-05 11:42:45
Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia kontroli gleboznawczej klasyfikacji na gruntach, na których prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obrę  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych
2018-05-08 10:00:00
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów informuje, że istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby budowy kanału technologicznego na całym odcinku planowanej inwestycji pn.“Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Boksycka nr 336058T w msc. Wym  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych
2018-05-08 09:58:53
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów informuje, że istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby budowy kanału technologicznego na całym odcinku planowanej inwestycji pn.„Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w Kunowie, na działka  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2018-04-13 09:36:57
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 12.04.2018 r. na działkę nr 211/2 o pow.0,1610 ha położonej w miejscowości Janik.  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2018-04-13 09:27:36
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 12.04.2018 r. na działkę nr 210/2 o pow.0,2004 ha położonej w miejscowości Janik.  ...więcej

Informacja
2018-03-08 08:51:03
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym  ...więcej

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w gminie Kunów na rok 2018
2018-02-27 10:04:04
  ...więcej

Kalendarz imprez plenerowych w gminie Kunów na rok 2018
2018-02-27 10:03:03
  ...więcej

Informacja
2018-02-14 10:25:20
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 48,40 m² położonego w miejscowości Nietulisko Małe gm. Kunów znajdującego się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sklep spoż  ...więcej

Informacja
2018-02-08 14:37:37
w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina K  ...więcej

Informacja
2018-02-05 16:54:02
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia  ...więcej

Informacja
2018-02-02 13:48:24
wybór podmiotów które uzyskają dotacje na realizacje zadań publicznych w 2018r.   ...więcej

Projekt
2018-01-10 10:56:25
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.  ...więcej

Informacja
2018-01-08 08:45:03
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Kunów o zamieszczeniu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów oraz Prognozy oddziaływania na środowisko w Publicznie dostępnym   ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2017-12-22 08:35:12
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15.12.2017 r. na działkę nr 211/2 o pow.0,1610 ha położonej w miejscowości Janik.  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2017-12-22 08:32:06
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15.12.2017 r. na działkę nr 210/2 o pow.0,2004 ha położonej w miejscowości Janik.  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2017-12-22 08:27:40
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15.12.2017 r. na działkę nr 1310 o pow.0,2854 ha położonej w miejscowości Nietulisko Duże.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 63
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl