Ogłoszenie o przetargu
2020-02-21 16:33:05
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaż  ...więcej

Zarządzenie Nr 2.2020 z dnia 09.01.2020 r.
2020-01-09 14:37:55
w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie   ...więcej

Protokół
2019-11-12 13:53:37
z przeprowadzonych w dniu 7 listopada 2019 roku konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"  ...więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Boksycki
2019-11-04 13:26:20
  ...więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów
2019-10-29 14:43:21
  ...więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy GRYF Kunów
2019-10-25 14:48:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 239.2019 z dnia 24.10.2019 r.
2019-10-24 15:16:21
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"   ...więcej

Informacja
2019-09-27 10:34:41
dotycząca stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów   ...więcej

Komunikat
2019-09-23 10:01:15
Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie podaje do publicznej wiadomości komunikat odnośnie wyłożenia karty inwentaryzacyjnej nr 15/2019 oraz spisu inwentaryzacyjnego komunalizowanego mienia obejmującego nieruchomości położone w&  ...więcej

Zarządzenie Nr 186.2019 z dnia 29.08.2019 r.
2019-08-29 11:10:41
w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. oraz o wysokości tej dotacji   ...więcej

Zarządzenie Nr 176.2019 z dnia 23.08.2019 r.
2019-08-23 13:18:36
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r.   ...więcej

Zarządzenie Nr 169.2019 z dnia 07.08.2019 r.
2019-08-07 10:14:36
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r   ...więcej

Zarządzenie Nr 165.2019 z dnia 05.08.2019 r.
2019-08-05 12:54:15
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r.   ...więcej

Zarządzenie Nr 158.2019 z dnia 25.07.2019 r.
2019-07-25 15:17:19
w sprawie odrzucenia podmiotu w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r.   ...więcej

Zarządzenie Nr 151.2019 z dnia 17.07.2019 r.
2019-07-17 14:14:43
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r.   ...więcej

Zarządzenie Nr 139.2019 z dnia 01.07.2019 r.
2019-07-01 14:51:06
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019r.   ...więcej

Zarządzenie Nr 137.2019 z dnia 28.06.2019 r.
2019-06-28 12:01:55
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r.   ...więcej

Zarządzenie Nr 131.2019 z dnia 26.06.2019 r.
2019-06-26 13:20:49
w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. oraz o wysokości tej dotacji   ...więcej

Zarządzenie Nr 120.2019 z dnia 11.06.2019 r.
2019-06-11 09:45:58
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie   ...więcej

Zarządzenie Nr 106.2019 z dnia 31.05.2019 r.
2019-06-05 08:25:33
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniownia złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r.   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 162
następne