Zarządzenie Nr 72.2019 z dnia 15.04.2019 r.
2019-04-15 15:19:03
w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r.  ...więcej

Decyzja Nr 1.2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 12.04.2019 r.
2019-04-12 15:26:42
w sprawie powołania Gminnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie III kadencji na lata 2019 - 2021 .  ...więcej

Postanowienie Nr 1.2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11.04.2019 r.
2019-04-12 15:18:21
w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie III kadencji na lata 2019 - 2021   ...więcej

Zaproszenie
2019-04-09 10:12:41
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wyceny nieruchomości  ...więcej

Ogłoszenie
2019-04-02 14:39:37
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w miejscowości Miłkowska Karczma  ...więcej

Zarządzenie Nr 63.2019 z dnia 01.04.2019 r
2019-04-01 14:12:31
w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie.  ...więcej

Zarządzenie Nr 54.2019 z dnia 26.03.2019 r
2019-03-26 10:59:47
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kunów na 2019 r.  ...więcej

Zaproszenie
2019-03-22 14:26:49
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w miejscowości Miłkowska Karczma  ...więcej

Zarządzenie Nr 51.2019 z dnia 21.03.2019 r.
2019-03-21 14:53:22
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r.  ...więcej

Zarządzenie Nr 32.2019
2019-02-22 14:15:49
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kunów w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fiz  ...więcej

Zarządzenie Nr 31.2019
2019-02-20 16:33:06
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r. w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu  ...więcej

Zarządzenie Nr 28.2019
2019-02-20 07:51:40
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r. w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  ...więcej

Zarządzenie Nr 15.2019
2019-01-30 14:13:37
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina  ...więcej

Protokół
2019-01-09 11:55:43
Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"  ...więcej

Komunikat
2018-11-19 12:28:04
Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie podaje do publicznej wiadomości Komunikat odnośnie wyłożenia kart inwentaryzacyjnych nr 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018 oraz spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia obejmującego nierucho  ...więcej

Oferta
2018-10-23 11:49:09
Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "Stal" w Kunowie  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2018-09-03 08:59:00
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 1029/3, a nieruchomości  ...więcej

Oferta
2018-08-30 14:18:51
Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "GRYF" Kunów  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2018-08-14 09:14:04
„Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek.  Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położ  ...więcej

Informacja
2018-07-30 13:19:12
Informacja o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż kontenera socjalnego  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 138
następne