> Ogłoszenia
Zarządzenie Nr 32.2019
2019-02-22 14:15:49
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kunów w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fiz  ...więcej

Zarządzenie Nr 31.2019
2019-02-20 16:33:06
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r. w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu  ...więcej

Zarządzenie Nr 28.2019
2019-02-20 07:51:40
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r. w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  ...więcej

Zarządzenie Nr 15.2019
2019-01-30 14:13:37
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina  ...więcej

Protokół
2019-01-09 11:55:43
Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"  ...więcej

Komunikat
2018-11-19 12:28:04
Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie podaje do publicznej wiadomości Komunikat odnośnie wyłożenia kart inwentaryzacyjnych nr 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018 oraz spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia obejmującego nierucho  ...więcej

Oferta
2018-10-23 11:49:09
Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "Stal" w Kunowie  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2018-09-03 08:59:00
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 1029/3, a nieruchomości  ...więcej

Oferta
2018-08-30 14:18:51
Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "GRYF" Kunów  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2018-08-14 09:14:04
„Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek.  Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położ  ...więcej

Informacja
2018-07-30 13:19:12
Informacja o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż kontenera socjalnego  ...więcej

Ogłoszenie
2018-07-30 10:43:56
o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrz  ...więcej

Ogłoszenie
2018-07-13 10:48:26
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż mienia Gminy Kunów - kontenera socjalnego  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2018-07-03 07:55:38
Informacja o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż kontenera socjalnego  ...więcej

Oferta
2018-06-29 14:41:59
Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "Stal" w Kunowie  ...więcej

Oferta
2018-06-26 14:56:12
Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Brygada Polskich Drużyn Strzeleckich Chocimów  ...więcej

Komunikat
2018-06-25 11:07:50
Komunikat Firmy Tukaj Mapping Central Europe dotyczący czynności ustaleń przebiegu granic  ...więcej

Ogłoszenie
2018-06-15 10:08:10
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż mienia Gminy Kunów - kontenera socjalnego  ...więcej

Wybór
2018-06-12 09:18:40
Wybór podmiotów, które uzyskują dotację na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz o wysokości tej dotacji  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2018-05-18 07:59:18
W związku z ogłoszeniem przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Rudka gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 211/4, a nieruchomości  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 129
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl