> Ogłoszenia
Ogłoszenie
2018-02-19 10:18:38
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej oznaczonej jako działka nr 210/2 o pow. 0,2004 ha objętej księgą wieczystą KI1O/00057368/1 oraz niezabudowanej nier  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek
2018-02-14 15:36:00
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości DOŁY BISKUPIE gm. Kunów”  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek
2018-02-05 17:06:36
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK gm. Kunów  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek.
2018-01-31 10:28:02
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK gm. Kunów  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
2018-01-12 08:21:35
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłoszą I przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kunów. Przetarg obejmuje: lokal użytkowy położony w miejscowości Nietulisko Małe gm. Kunów  ...więcej

Zawiadomienie
2018-01-03 11:34:56
o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczeniaW związku z ogłoszeniem przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm. Kunów woj. świętokrz  ...więcej

Ogłoszenie
2017-12-29 11:25:18
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2018 r. w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek
2017-12-13 09:36:43
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK gm. Kunów  ...więcej

Zarządzenie
2017-11-06 14:15:01
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”  ...więcej

Ogłoszenie
2017-10-30 12:54:17
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej oznaczonej jako działka nr 210/2 o pow. 0,2004 ha objętej księgą wieczystą KI1O/00057368/1 oraz niezabudowane  ...więcej

Ogłoszenie
2017-10-30 12:53:32
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1310 o pow. 0,2854 ha położonej w miejscowości Nietulisko Duże, stanowiącej własno  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia
2017-10-13 10:46:16
W związku z ogłoszeniem przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm.Kunów woj.świętokrzyskie tj.nieruchomością oznaczoną jako działka nr 794, a nieruchomościę ozn  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2017-10-03 14:04:18
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki Star 25 A-25P  ...więcej

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego
2017-09-27 11:07:56
Ludowy Klub Sportowy "STAL" w Kunowie  ...więcej

Ogłoszenie
2017-09-18 10:18:52
Burmistrz Miasta I Gminu Kunów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki Star 25 A-25P  ...więcej

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego
2017-09-14 08:48:15
Ludowy Klub Sportowy "STAL" w Kunowie  ...więcej

Informacja
2017-09-12 11:13:05
Informacja dotycząca unieważnienia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki Star 25 A-25P  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2017-09-11 13:31:45
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK gm.Kunów.  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu
2017-08-28 12:08:50
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w mieście Kunów przy ul. Górnej (obr. 1, ark. 5), stanowiącej własność Gminy K  ...więcej

Ogłoszenie
2017-08-28 08:33:17
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż mienia Gminy Kunów - samochód specjalny (strażacki) marki Star 25 A - 25 P  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 90
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl