> Ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek
2018-04-18 09:51:57
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK gm. Kunów  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek.
2018-04-13 09:23:48
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK gm. Kunów  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty
2018-04-13 09:19:00
Dotyczy przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 793/2, a nieruchomością oznaczoną jako   ...więcej

Zawiadomienie
2018-04-05 08:47:00
W związku z ogłoszeniem przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Doły Biskupie gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 99, a nieruchom  ...więcej

Zarządzenie Nr 56.2018
2018-04-05 08:30:13
w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz o wysokości tej dotacji.  ...więcej

Ogłoszenie
2018-03-23 14:39:56
„Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie, informuje o unieważnieniu Komunikatu ogłoszonego w dniu 12.03.2018 r. dotyczącego wyłożenia karty inwentaryzacyjnej nr 1/2018 oraz spisu inwentaryzacyjnego komunalizowanego mienia obe  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek.
2018-03-14 15:19:38
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości DOŁY BISKUPIE gm. Kunów  ...więcej

Komunikat
2018-03-12 12:02:35
Komisja Inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie podaje do publicznej wiadomości Komunikat odnośnie wyłożenia karty inwentaryzacyjnej nr 1/2018 oraz spisu inwentaryzacyjnego komunalizowanego mienia obejmującego nieruchomość położoną w   ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia
2018-03-07 12:12:20
W związku z ogłoszeniem przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 805/3, a nieruchomości  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek
2018-03-07 12:04:39
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK gm. Kunów  ...więcej

Ogłoszenie
2018-03-06 14:36:59
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2018 r.  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia
2018-03-02 09:05:21
W związku z ogłoszeniem przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Doły Biskupie gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 99, a nieruchom  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia
2018-03-02 09:04:50
W związku z ogłoszeniem przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 793/2, a nieruchomości  ...więcej

Komunikat
2018-02-27 10:37:08
W związku z realizacją prac geodezyjnych w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów z terenu Gminy Kunów: Kolonia Inwalidzka, Kolonia Piaski, Kurzacze, Miłkowska Karczma, B  ...więcej

Ogłoszenie
2018-02-19 10:18:38
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej oznaczonej jako działka nr 210/2 o pow. 0,2004 ha objętej księgą wieczystą KI1O/00057368/1 oraz niezabudowanej nier  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek
2018-02-14 15:36:00
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości DOŁY BISKUPIE gm. Kunów”  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek
2018-02-05 17:06:36
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK gm. Kunów  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek.
2018-01-31 10:28:02
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK gm. Kunów  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
2018-01-12 08:21:35
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłoszą I przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kunów. Przetarg obejmuje: lokal użytkowy położony w miejscowości Nietulisko Małe gm. Kunów  ...więcej

Zawiadomienie
2018-01-03 11:34:56
o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczeniaW związku z ogłoszeniem przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm. Kunów woj. świętokrz  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 104
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl