Zarządzenie Nr 139.2019 z dnia 01.07.2019 r.
2019-07-01 14:51:06
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019r.   ...więcej

Zarządzenie Nr 137.2019 z dnia 28.06.2019 r.
2019-06-28 12:01:55
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r.   ...więcej

Zarządzenie Nr 131.2019 z dnia 26.06.2019 r.
2019-06-26 13:20:49
w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r. oraz o wysokości tej dotacji   ...więcej

Zarządzenie Nr 120.2019 z dnia 11.06.2019 r.
2019-06-11 09:45:58
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie   ...więcej

Zarządzenie Nr 106.2019 z dnia 31.05.2019 r.
2019-06-05 08:25:33
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniownia złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r.   ...więcej

Zarządzenie Nr 99.2019 z dnia 28.05.2019 r.
2019-05-28 13:37:01
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r.   ...więcej

Zarządzenie Nr 98.2019 z dnia 24.05.2019 r.
2019-05-28 07:40:37
w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r.   ...więcej

Informacja
2019-04-23 14:19:58
Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie podaje do publicznej wiadomości Komunikat odnośnie wyłożenia kart inwentaryzacyjnych nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019 oraz s  ...więcej

Informacja
2019-04-23 14:12:15
Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie podaje do publicznej wiadomości Komunikat odnośnie wyłożenia kart inwentaryzacyjnych nr 13/2019, 14/2019 oraz spisy inwentaryzacyjne komunalizowanego mienia obejmującego nieruchomości poło  ...więcej

Zarządzenie Nr 72.2019 z dnia 15.04.2019 r.
2019-04-15 15:19:03
w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2019 r.  ...więcej

Decyzja Nr 1.2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 12.04.2019 r.
2019-04-12 15:26:42
w sprawie powołania Gminnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie III kadencji na lata 2019 - 2021 .  ...więcej

Postanowienie Nr 1.2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11.04.2019 r.
2019-04-12 15:18:21
w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie III kadencji na lata 2019 - 2021   ...więcej

Zaproszenie
2019-04-09 10:12:41
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wyceny nieruchomości  ...więcej

Ogłoszenie
2019-04-02 14:39:37
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w miejscowości Miłkowska Karczma  ...więcej

Zarządzenie Nr 63.2019 z dnia 01.04.2019 r
2019-04-01 14:12:31
w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie.  ...więcej

Zarządzenie Nr 54.2019 z dnia 26.03.2019 r
2019-03-26 10:59:47
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kunów na 2019 r.  ...więcej

Zaproszenie
2019-03-22 14:26:49
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w miejscowości Miłkowska Karczma  ...więcej

Zarządzenie Nr 51.2019 z dnia 21.03.2019 r.
2019-03-21 14:53:22
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r.  ...więcej

Zarządzenie Nr 32.2019
2019-02-22 14:15:49
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kunów w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fiz  ...więcej

Zarządzenie Nr 31.2019
2019-02-20 16:33:06
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r. w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 147
następne