> Wykazy
Wykaz
2018-11-14 10:05:56
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia (Biechów, Doły Biskupie).  ...więcej

Wykaz
2018-10-08 10:26:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  ...więcej

Wykaz
2018-08-24 12:48:16
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów przeznaczonej do wydzierżawienia  ...więcej

Wykaz
2018-07-19 14:57:34
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia (Kunów, Biechów, Prawęcin, Kolonia Piaski).  ...więcej

Wykaz
2018-06-11 08:04:32
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia (Nietulisko Duże, Kolonia Piaski, Kunów).  ...więcej

Wykaz
2018-03-07 12:08:42
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia (Prawęcin, Nietulisko Duże).  ...więcej

Wykaz
2018-01-23 12:46:06
Wykaz dotyczący wydzierżawienia gruntów na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Doły Biskupie, Kunów, Chocimów).  ...więcej

Wykaz
2017-12-08 12:44:30
Wykaz dotyczący wydzierżawienia gruntów na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Kunów. Prawęcin, Nietulisko Duże).  ...więcej

Wykaz
2017-11-06 14:06:56
Wykaz dotyczący przeznaczenia do wydzierżawienia części działki nr 98/2 w Kunowie przy ul. Grabowieckiej z przeznaczeniem pod budowę garażu typu „blaszak”.  ...więcej

Wykaz
2017-09-15 10:02:45
Wykaz dotyczy działki nr 388/6 w Dołach Biskupich  ...więcej

Wykaz
2017-09-15 09:57:28
Wykaz dotyczy działki nr 1897/16 w Kunowie i nr 327/2 w Janiku  ...więcej

Wykazy
2017-08-10 12:13:56
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do sprzedaży w II półroczu 2017 roku  ...więcej

Wykaz
2017-05-15 12:36:46
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów gospodarowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie  ...więcej

Wykaz
2017-05-08 10:37:40
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres trzech lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Kun&oacut  ...więcej

Wykaz
2017-03-27 13:11:48
Dotyczący ogłoszenia o sprzedaży działek nr 210/2 i 211/2 położonych w Janiku  ...więcej

Wykaz
2017-03-24 09:24:21
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić na okres trzech lat nieruchomość położoną w miejscowości : NIETULISKO DUŻE – nieruchomość oznaczona jako działki nr 1272 i nr 1273   ...więcej

Wykaz
2017-02-28 14:43:42
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres  trzech lat   nieruchomości gruntowe stanowiące własnoś  ...więcej

Wykaz
2017-02-24 07:36:28
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić na okres trzech lat nieruchomość  położoną w miejscowości : NIETULISKO DUŻE część nieruchomości o pow. 2500 m²  oznaczonej ja  ...więcej

Wykaz
2017-02-22 08:53:42
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości , że zamierza wydzierżawić na okres trzech lat  nieruchomość  położoną w miejscowości : R U D K A - część nieruchomości o pow. 0,6000 ha  oznaczonej jak  ...więcej

Wykaz
2017-01-19 10:47:26
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 59
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl