> Obwieszczenia
Obwieszczenie
2018-01-12 10:23:42
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.  ...więcej

Obwieszczenie
2018-01-08 08:43:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 08.01.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kunów wraz z Prognozą oddziaływani  ...więcej

Obwieszczenie
2016-12-29 14:13:02
Obwieszenie Decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dn. 22.12.2016 roku zmieniającej Decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 30.10.1980 roku w sprawie wpisania do  ...więcej

Obwieszczenie
2016-11-21 10:31:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów o przystąpieniu do sporządzania Zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów”, wraz z prognozą oddziaływania na środo  ...więcej

Obwieszczenie
2016-11-03 12:54:36
Obwieszczenie dotyczy wszczęcia z urzędu postępowania dotyczączego zmiany decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dn. 30.10.2016 r., l. dz. KI.II-3540/1000/80, w sprawie wpisania Fabryki Tektury w Dołach Biskupich   ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów
2016-04-28 09:48:40
Gminna Rada Sportu  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl