Uchwała Nr 133/2014

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Kunów na rok 2015

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-07 11:15:59.
Uchwała Nr 134/2014

VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wielotniej Prognozie Finansowej Gminy Kunów na lata 2015 - 2022.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-01-07 11:17:42.
Uchwała Nr 8/2015

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Kunów.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:00:52.
Uchwała Nr 29/2015

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kunów za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-06-08 13:07:47.
Uchwała Nr 76/2015

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kunów za I półrocze 2015 roku

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-10 13:03:09.

Zobacz:
 Lata 2011-2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 .  Rok 2019 . 
Data wprowadzenia: 2015-09-10 13:03:09
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński