Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Boksycki

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2021-08-20 12:44:20 | Data modyfikacji: 2021-08-20 12:46:29.
Uproszczona oferta o realizację zadania
publicznego

Uproszczona oferta o realizację zadania publicznego - Stowarzszenie Oświatowe "Przyjazna Szkoła"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2021-08-06 10:06:46.
Zarządzenie Nr 145.2021 z dnia 27.07.2021r.

w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021r. oraz o wysokości jej dotacji 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2021-07-28 10:39:45 | Data modyfikacji: 2021-07-28 10:40:50.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-07-08 11:15:10 | Data modyfikacji: 2021-07-08 11:17:02.
Zarządzenie nr 128.2021 z dnia 02.07.2021r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2021-07-06 11:05:29.
Zarządzenie Nr 127.2021 z dnia 01.07.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-07-01 15:52:29.
Zarządzenie Nr 110.2021 z dnia 14.06.2021 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskują dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-06-15 08:19:09.
Zarządzenie Nr 107.2021 z dnia 04.06.2021

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referat Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-06-07 11:53:46.
Zarządzenie Nr 98.2021 z dnia 19.05.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referat Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-05-19 09:57:20.
Zarządzenie Nr 95.2021 z dnia 17.05.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-05-17 15:17:26 | Data modyfikacji: 2021-05-17 15:19:59.
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy
Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2020 rok"

Sprawozdanie - do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-05-06 14:21:35 | Data modyfikacji: 2021-05-06 14:26:47.
Zarządzenie Nr 58.2021 z dnia 12.03.2021r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2021-03-12 12:04:19.
Zarządzenie Nr 52.2021 z dnia 05.03.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofer na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r.  

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:57:29.
Zarządzenie Nr 38.2021 z dnia 16.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-02-16 15:39:10.
Zarządzenie Nr 37.2021 z dnia 15.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-02-15 13:54:56.
Uchwała Nr XLV.270.2020

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-18 14:39:57.
Protokół

z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:55:28.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
- Stowarzyszenie "Nietulisko nad Świśliną"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:52:37.
Zarządzenie Nr 250 z dnia 09.112020r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2020-11-09 15:26:23.
Zarządzenie Nr 246.2020 z dnia 06.11.2020 r.

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. oraz o wysokości tej dotacjii

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-11-06 14:59:30.
Zarządzenie Nr 231.2020 z dnia 15.10.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-10-15 12:53:55.
Zarządzenie Nr 230.2020 z dnia 12.10.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-10-12 14:57:06.
Zarządzenie Nr 215.2020 z dnia 25.09.2020r.

 

w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. oraz o wysokości tej dotacji

 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-09-25 12:51:42.
Zarządzenie Nr 206.2020 z dnia 07.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-09-07 09:18:48.
Zarządzenie Nr 200.2020 z dnia 01.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-09-01 15:40:42.
Zarządzenie Nr 195.2020 z dnia 28.08.2020 r.

w sprawie odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-28 15:30:52 | Data modyfikacji: 2020-08-28 15:32:29.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
- Stowarzyszenie "WITULIN NAD ŚWIŚLINĄ"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-08-03 15:37:08.
Zarządzenie Nr 173.2020 z dnia 30.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofer w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-07-30 17:57:20.
Zarządzenie Nr 172.2020 z dnia 30.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-07-30 17:55:37.
Zarządzenie Nr 141.2020 z dnia 24.06.2020 r.

w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-24 09:43:32.
Zarządzenie Nr 127.2020 z dnia 05.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofer w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-05 15:54:27.
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy
Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2019 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-02 09:16:53.
Zarządzenie Nr 123.2020 z dnia 01.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-01 18:13:34 | Data modyfikacji: 2020-06-02 09:13:12.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
- Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Kunowskiej"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-05-08 12:18:07.
Zarządzenie Nr 64.2020 z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-25 12:44:31 | Data modyfikacji: 2020-03-25 12:59:16.
Zarządzenie Nr 46.2020 z dnia 06.03.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otawrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-06 18:04:46 | Data modyfikacji: 2020-03-09 11:26:39.
Zarządzenie Nr 41.2020 z dnia 02.03.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-03-02 15:03:16.
Zarządzenie Nr 34.2020 z dnia 21.02.2020 r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. oraz o wysokości tej dotacjii 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-21 13:30:13.
Wykaz organizacji pozarządowych, działających
na terenie gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-02-18 15:41:50.
Zarządzenie Nr 19.2020 z dnia 29.01.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na czlonków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-01-30 07:58:42.
Zarządzenie Nr 18.2020 z dnia 28.01.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-01-28 14:37:11.
Uchwała Nr XXV.155.2019 z dnia 30.12.2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-01-13 17:21:43.
Uchwała Nr XXII.136.2019 z dnia 28.11.2019 r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-01-13 17:20:14.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
- Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Kunowskiej"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-11-21 21:27:54 | Data modyfikacji: 2019-11-21 21:28:23.
Protokół

z przeprowadzonych w dniu 7 listopada 2019 roku konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-11-12 13:57:43.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Boksycki

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-11-04 13:12:17.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-10-29 14:32:54.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
- Ludowy Klub Sportowy GRYF Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-10-25 14:30:10.
Ogłoszenie o rekrutacji do akcji Masz Głos

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-16 16:28:02 | Data modyfikacji: 2019-09-16 16:28:13.
WZÓR DO WYPEŁNIENIA OFERTY NA REALIZACJĘ
ZADANIA PUBLICZNEGO

Do pobrania (*.doc)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:50:36.
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy
Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2018 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-05-08 12:48:32.
Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-19 07:59:48.
Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-19 07:52:52 | Data modyfikacji: 2019-04-19 07:55:31.
Program Wspólpracy Gminy Kunów z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2017 roku

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-04-19 07:48:07 | Data modyfikacji: 2019-04-19 07:55:39.
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy
Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2017 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2018-05-09 12:06:33 | Data modyfikacji: 2019-04-19 07:54:19.
Wykaz organizacji pozarządowych, działających
na terenie gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2016-02-09 12:10:11 | Data modyfikacji: 2019-04-17 09:38:43.
Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2016-01-27 13:21:53 | Data modyfikacji: 2019-04-17 10:00:57.
Data wprowadzenia: 2016-01-27 13:21:53
Data modyfikacji: 2019-04-17 10:00:57
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza