Organizacje pozarządowe
Sprawozdanie
2018-05-09 12:06:33
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku"  ...więcej

Wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Kunów
2016-02-09 12:10:11
  ...więcej

Program współpracy
2016-01-27 13:21:53
Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl