Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2016-01-27 13:21:53 | Data modyfikacji: 2019-04-17 10:00:57.
Data wprowadzenia: 2016-01-27 13:21:53
Data modyfikacji: 2019-04-17 10:00:57
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza