Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy
Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2017 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2018-05-09 12:06:33 | Data modyfikacji: 2019-04-19 07:54:19.
Data wprowadzenia: 2018-05-09 12:06:33
Data modyfikacji: 2019-04-19 07:54:19
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza