Zawiadomienie o wyborze
2015-11-10 15:04:53
Przebudowa drogi gminnej 001364T Podlubiennik – Kolonia Inwalidzka  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze
2015-11-10 15:03:45
Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej – Etap II   ...więcej

Wyjaśnienia nr 1
2015-11-03 10:16:56
Przebudowa drogi gminnej 001364T Podlubienik – Kolonia Inwalidzka  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2015-10-23 12:31:45
Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.  ...więcej

Zaproszenie do złożenia ofert
2015-10-07 15:32:17
Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2015-09-22 12:34:53
Remont drogi gminnej, dojazdowej do pól w miejscowości Biechów  ...więcej

Unieważnienie
2015-09-22 12:27:00
Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej – Etap II  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2015-09-03 13:15:00
Remont drogi gminnej, dojazdowej do pól w miejscowości Biechów  ...więcej

Wyjaśnienie nr 2
2015-09-01 07:51:02
Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej – Etap II  ...więcej

Wyjaśnienia nr 1
2015-08-27 10:19:25
Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej – Etap II  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2015-08-27 10:02:38
Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze
2015-08-19 14:23:49
Udzielenie Gminie Kunów kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.200.000 zł.  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2015-08-17 15:02:31
Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze
2015-08-12 11:13:38
Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Gimnazjum w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku i Publicznego Przedszkola w Kunowie w roku szkolnym 2015/2016.  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym
2015-07-16 14:21:21
Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym
2015-07-16 12:51:46
Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16