Ogłoszenie o wyborze oferty
2017-06-23 12:01:13
Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym połączonych z profilaktyką uzależnień na terenie Gminy Kunów - prowadzenie świetlic w okresie wakacyjny  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze
2015-12-30 09:20:11
Zgodnie z art. 4 ust 8.Pzp, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (D.z U z 2013r poz. 907 z póź. zmianami).na opracowanie analizy ekonomiczno- finansowej Studium wykonalności przebudowy oczyszczalni ścieków w Kunowie . Gmina Kun&oacut  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2015-12-22 12:38:21
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Konserwację sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów w roku   ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2015-12-16 14:58:25
„Usługa reintegracji zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej w 2016 roku”.  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2015-12-01 13:40:16
Opracowanie studium wykonalności przebudowy oczyszczalni ścieków w Kunowie winno zawierać niezbędne opracowanie analizy ekonomiczno- finansowej w zakresie opracowywanego projektu modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Kunow  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2015-11-24 14:41:43
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowej: Zadanie I: Przebudowa/remont  drog  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2015-11-16 08:44:55
Prace geodezyjno – kartograficzne związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej tj. wykonanie mapy sytuacyjnej z wykazem zmian gruntowych, obejmującej działki  w miejscowości Wymysłów ul. Modrzewiowa oraz Boksycka, gmina Kun  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert
2015-10-19 08:43:42
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Dostawy zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem do si  ...więcej

Zaproszenie do złożenia ofert
2015-10-09 12:22:54
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na: Opracowania projektów budowlanych dla dróg: 1) Opracowan  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert
2015-10-07 11:50:06
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na: Dostawy miału do kotłowni Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2015-09-29 10:02:36
Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: Założenie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepust&o  ...więcej

Zapytanie ofertowe
2015-08-12 13:41:13
Gmina Kunów z siedzibą ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu: Dobór, dostawa i wymiana kotła gazowego w Publicznym Przedszkolu w Kunowie Prowadzonym w tryb  ...więcej

Rozeznanie rynku
2015-08-12 13:03:34
Gmina Kunów z siedzibą ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu: Dostawa i montaż wiaty przystankowej na ul. Fabrycznej w Kunowie, prowadzone w trybie rozeznania ryn  ...więcej

Zapytanie ofertowe
2015-08-07 14:12:28
Gmina Kunów z siedzibą ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu: Dostawa drewna na most w Nietulisku Małym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości zam&  ...więcej

Zapytanie ofertowe
2015-08-07 07:48:06
Gmina Kunów z siedzibą ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kunów prowadzonym w   ...więcej

Zapytanie ofertowe
2015-08-03 09:28:14
Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert na: Prace geodezyjno – kartograficzne związane z opracowaniem dokumentacji geodezyj  ...więcej

Protokół z postępowania
2015-07-13 08:35:35
Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Kunowie w meble w ramach zadania: Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej.  ...więcej

Protokół z postępowania
2015-07-13 08:28:33
Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Kunowie w ramach zadania: Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2015-07-02 15:02:06
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie: operatów szacunkowych następujących nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do sprzedaży  ...więcej

Zapytanie ofertowe
2015-06-25 11:26:02
Gmina Kunów z siedzibą ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu: Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłego PRO –AGRO w Kunowie prowadzonym w trybi  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 43
następne