Rozkład dowozu wyborców do lokali wyborczych na terenie Gminy Kunów w dniu 10 maja 2015 r.
2015-05-04 09:51:07
  ...więcej

Zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
2015-04-27 13:47:09
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  ...więcej

Informacja o sporządzeniu i udostępnianiu spisu wyborców
2015-04-21 09:50:53
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów zawiadamia, że zostały sporządzone spisy wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. W okresie od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 4 maja 2015 r. ka  ...więcej

Informacja o głosowaniu na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
2015-04-21 09:46:42
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim st  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 09.04.2015 r.
2015-04-13 09:57:35
  ...więcej

Zarzadzenie
2015-03-03 11:00:26
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6