Zarządzenie Nr 142/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-01 13:53:07.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 17.07.2015 r.

Na   podstawie   art.   6   ust.   5   w   związku   z   art.   92   ust.   1   ustawy   z   dnia   14   marca   2003   r. o  referendum ogólnokrajowym  (Dz.  U.  z 2015  r. poz. 318)  oraz uchwały Nr XXXIII/242/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, uchwała zmieniająca dotycząca zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr LVIII/384/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 września 2014r. podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-07-17 08:00:34.
Informacja

Informujemy, że losowanie składów Obwodowych Komisji ds. Referendum w Bukowiu, w Chocimowie, w Dołach Biskupich, w Janiku, w Kunowie, w Nietulisku Dużym, w Nietulisku Małym, w Miłkowskiej Karczmie odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2015 r. o godz 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszwska 45 B - II piętro p.201.

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-08-11 13:22:08.
Informacja o składach Obwodowych Komisji ds.
Referendum - 6 września 2015 r.
 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-08-21 13:01:48.
Data wprowadzenia: 2015-08-21 13:01:48
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński