Zarządzenie Nr 204/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-09-15 14:24:43.
Informacja

Informujemy, że losowanie składów obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 5 października 2015 r. o godz. 11:30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie II piętro p.201.

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-02 15:20:29.
Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że w okresie od 5 października 2015 r. do 19 października 2015 r. w pok. 112 w godzinach pracy Urzędu, tj.od godz.7:30 do godz.15:30 udostępniony będzie do wglądu spis wyborców dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Każdy wyborca będzie mógł sprawdzić, na pisemny wniosek, czy został uwzględniony w spisie.

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-06 08:05:44.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r

1) Wyborcy czasowo przebywający na terenie gminy Kunów (zameldowani na pobyt czasowy i nie zameldowani na pobyt czasowy) oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów pok.112 do dnia 20 października 2015 r. w godzinach pracu urzędu, tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30.


2) Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jak również wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa składa się do dnia 16 października 2015 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w godz. 7:30 – 15:30.


3) Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do dnia 23 października 2015 r. w pok.112 Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w godz. 7:30 – 15:30. Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę.

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-06 08:08:18 | Data modyfikacji: 2015-10-06 08:09:42.
Zarządzenie Nr 217/2015 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-06 13:11:44.
Informacja

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 25 października 2015 r.

 Do pobrania (*.pdf)

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2015-10-08 14:55:19.
Data wprowadzenia: 2015-10-08 14:55:19
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński