Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2017-01-11 11:45:36
Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych”.  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert
2016-12-29 10:20:26
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych”  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert
2016-12-23 11:47:01
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Gimnazjum w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku i Publicznego Przedszkola w Kunowie, Publiczne  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2016-12-23 08:07:29
Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2016-12-22 07:45:47
Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 336018T „Podlubienik - Sadłowizna”  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-12-20 15:01:08
Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pó  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-12-14 11:16:24
Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pó  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert
2016-12-14 10:40:15
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak: OSR.271.ZP.2.2016)  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert
2016-12-12 14:19:15
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 336018T „Podlubienik - Sadłowizna” (znak: IR.271.ZP.3.2016)  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-11-30 14:09:54
Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pó  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2016-11-30 11:24:13
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak: OSR.271.ZP.1.2016)  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert
2016-11-29 14:48:13
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak: OSR.271.ZP.1.2016)  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-11-24 12:53:23
Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pó  ...więcej

Zawiadomienie
2016-11-18 12:56:09
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia – uwaga: zmiana terminu składania ofert  Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomoś  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-11-15 11:46:18
Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pó  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016-07-12 11:05:39
Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Inwalidzkiej  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2016-07-12 10:59:43
Przebudowa drogi gminnej 001387T Wymysłów – Kolonia Miłkowska  ...więcej

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
2016-06-16 10:27:42
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej 001387T Wymysłów - Kolonia Miłkowska"  ...więcej

Ogłoszenie
2016-06-16 10:18:40
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Inwalidzkiej"  ...więcej

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia
2016-06-14 15:30:38
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej w kolonii Inwalidzkiej"  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 23
następne