Ogłoszenie o wyborze oferty
2017-01-03 10:45:36
Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z usługą nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach oraz rozliczenie finansowe zadania pn. „Modernizacj  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty
2017-01-03 08:21:00
Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: „Usługa reintegracji zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej w 2017 roku”.  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-12-27 15:04:13
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty na wykonanie u  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
2016-12-27 14:33:10
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa reintegracji zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej w 2017 roku”  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-12-22 07:49:37
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-12-20 09:05:38
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-12-16 14:27:02
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z usługą nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach oraz rozliczenie finansowe zadania pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty
2016-11-03 09:04:41
Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawę opału w sezonie grzewczym 2016/2017 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie”  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-10-24 14:15:41
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę opa  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty
2016-09-21 14:53:05
Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Biechów o dł. 480 mb”  ...więcej

Ponowne zaproszenie do złożenia oferty
2016-09-14 12:26:46
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Remont drogi  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
2016-09-14 07:46:58
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Biechów o dł. 480 mb”  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-09-07 12:14:09
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) zaprasza do złożenia oferty na: „Remont drogi dojazdowej do p&oac  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty
2016-08-16 10:16:27
Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: „Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Gimnazjum w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-07-27 09:30:16
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na: „Dowóz dzieci z terenu gmi  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty
2016-06-20 11:08:31
Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: "Opracowanie dokumentacji technicznej: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kunowie".  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-06-02 15:08:40
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na: "Opracowanie dokumentacji technicznej: T  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
2016-05-10 10:51:22
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji i instalacji odsysania spalin w garażach Ochotniczej Straży   ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2016-04-29 12:24:01
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty na: "Wykonanie wewnętrznej instalacji went  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty
2016-04-08 09:56:20
Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: "Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 35
następne