Burmistrz

Burmistrz

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie


Lech Łodej


e-mail: burmistrz@kunow.pl


tel. 041-2613-174, 041-2611-356


W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 13.00

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:23:27 | Data modyfikacji: 2014-12-19 14:19:38.

Zobacz:
 Sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami . 
Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:23:27
Data modyfikacji: 2014-12-19 14:19:38
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl