Zarzadzenie nr 94/2016 Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-20 09:25:08 | Data modyfikacji: 2016-07-20 09:27:55.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II z
dnia 18 lipca 2016 r.

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie, zarządzonych na dzień 9 października 2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-20 09:34:14.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II z
dnia 18 lipca 2016 r.

o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandytatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kunowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie, zarządzonych na dzień 9 października 2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-20 09:39:50.
Zarządzenie Nr 169/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Do pobrania (*.jpg)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-26 18:13:16 | Data modyfikacji: 2016-07-26 18:14:08.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 27.07.2016 r.

Do pobrania (*.jpg)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-07-27 08:38:05.
Informacja

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Kunowie, w celu uzupełnienia składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kunowie, proszę o zgłaszanie się osób zainteresowanych kandydowaniem do Miejskiej Komisji Wyborczej w Kunowie (dotyczy wyborców Miasta i Gminy Kunów) w terminie do dnia 05.08.206 r. do godz. 15:30 do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie pok.210 (II piętro).

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-04 12:45:37.
Informacja

o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-22 11:53:11.
Informacja

o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-22 11:55:07 | Data modyfikacji: 2016-08-22 11:56:37.
Informacja

Miejska Komisja Wyborcza w Kunowie informuje, że losowanie numerów dla list kandytatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie, zarządzonych na dzień 9 października 2016 r., odbędzie się dnia dnia 2 września 2016 roku o godz. 12:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie (pok.201, II piętro)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-08-30 12:57:41.
Informacja

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Kunowie, w celu uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Kunowie, proszę o zgłaszanie się osób zainteresowanych kandydowaniem do Obwodowej Komisji Wyborczej w Kunowie (dotyczy wyborców Miasta i Gminy Kunów) w terminie do dnia 09.09.2016 r. do godz. 15.30 do Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie pok. 214 (II piętro).

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-06 09:46:23.
Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 7 września 2016r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-07 09:47:06.
Uchwała Nr 3/2016 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kunowie

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanych listom kandytatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7 zarządzonych na dzień 09.10.2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-09 11:36:56.
Informacja

Miejska Komisja Wyborcza w Kunowie informuje, że losowanie składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Kunowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie odbędzie się dnia 14 września 2016 roku o godz. 10:00 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie (pok. 201, II piętro).                

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-09 11:49:38.
Obwieszczenie

o przyznanych numerach dla list kandytatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 9 października 2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-12 12:00:41.
Obwieszczenie

o zarejestrowanych listach kandytatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady MIejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 9 października 2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-12 12:03:01.
Uchwała Nr 4/2016 Miejskeij Komisji Wyborczej w
Kunowie z dnia 14.09.2016 r.

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-16 08:28:33.
Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że w okresie od 20 września 2016 r. do 04 października 2016 r. w pok. 112 w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 udostępniony jest do wglądu spis wyborców dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7, wyznaczonych na dzień 9 października 2016 r. Każdy wyborca może sprawdzić, na pisemny wniosek, czy został uwzględniony w spisie.

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-21 12:16:59.
Informacja

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Kunowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu wyborczym nr 7 w dniu 9 października 2016 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-09-27 14:22:10.
Informacja

Miejska Komisja Wyborcza w Kunowie informuje, że pełni dyżury w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie,  ul. Warszawska 45B pok. 201 (II piętro) w przeddzień głosowania tj. 08.10.2016 r. (sobota) w godzinach od 9:00 do 12:00  oraz w dniu głosowania tj. 09.10.2016 r. (niedziela) w godzinach od 7:00  do 21:00.

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2016-10-06 08:56:37.
Data wprowadzenia: 2016-10-06 08:56:37
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński