Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.9.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-17 13:27:31.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.9.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-17 08:04:24.
Wyjaśnienie nr II treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.9.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Wyjaśnienie nr II treści SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 08:15:30.
Wyjaśnienie nr I treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.9.2017)

Wyjaśnienie nr I treści SIWZ (*.pdf)

Geotechniczne warunki posadowienia do projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Kunowie (*.zip)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-10 14:47:41.
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia
– uwaga: zmiana terminu składania ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.9.2017)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-05 11:03:59.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.9.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-02 13:48:24.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie”

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-28 10:30:17.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:28:44.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak OSR.271.ZP.1.2017).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-13 13:13:49.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak: OSR.271.ZP.1.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-29 20:59:25.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie”

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-21 21:00:40.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający zaprasza do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych (Znak: FN.271.BU.1.2017)

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych wraz z formularzem ofertowym i oświadczeniem oferenta (*.pdf)

Pakiet informacyjny (*.pdf)

Informacje dotyczące zaproszenia do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych (*.doc)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-20 18:48:14.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku, Publicznego Przedszkola w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie w okresie od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r.”

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-08-17 11:25:04.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku, Publicznego Przedszkola w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie w okresie od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r.” (znak sprawy: OR.271.ZP.1.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-08-02 11:55:35.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


„Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku, Publicznego Przedszkola w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie w okresie od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r.” (znak sprawy: OR.271.ZP.1.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7, 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:17:40.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont drogi gminnej nr 336005T „Udziców Dolny - Biechów” KM0+000 do KM0+961 w celu zabezpieczenia dna i skarp wąwozu (znak: IR.271.ZP.8.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-05-17 15:04:24.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont drogi gminnej nr 336033T „od dr. woj. do Biechowa Działkowice” w msc Bukowie KM0+000 do KM0+600 (znak: IR.271.ZP.7.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-05-17 14:59:42.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont drogi gminnej w msc Prawęcin na dz. 292 i 290 KM0+000 do KM0+700 (znak: IR.271.ZP.6.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-05-17 14:55:50.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont drogi gminnej nr 336051T „Kunów Piaski ul. Górna” KM0+400 do KM1+020 (znak: IR.271.ZP.5.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-05-17 14:49:28.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 336005T „Udziców Dolny - Biechów” KM0+000 do KM0+961 w celu zabezpieczenia dna i skarp wąwozu (znak: IR.271.ZP.8.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-05-09 12:30:06.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 336033T „od dr. woj. do Biechowa Działkowice” w msc Bukowie KM0+000 do KM0+600 (znak: IR.271.ZP.7.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-05-09 12:17:32.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej w msc Prawęcin na dz. 292 i 290 KM0+000 do KM0+700 (znak: IR.271.ZP.6.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-05-09 12:09:47.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 336051T „Kunów Piaski ul. Górna” KM0+400 do KM1+020 (znak: IR.271.ZP.5.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-05-09 12:03:02.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


Remont drogi gminnej nr 336005T „Udziców Dolny - Biechów” KM0+000 do KM0+961 w celu zabezpieczenia dna i skarp wąwozu

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ - opis techniczny (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-24 14:29:17.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


Remont drogi gminnej nr 336033T „od dr. woj. do Biechowa Działkowice” w msc Bukowie KM0+000 do KM0+600

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ - opis techniczny (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-24 14:19:04.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


Remont drogi gminnej w msc Prawęcin na dz. 292 i 290 KM0+000 do KM0+700

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ - opis techniczny (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-24 13:59:46.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


Remont drogi gminnej nr 336051T „Kunów Piaski ul. Górna” KM0+400 do KM1+020

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ - opis techniczny (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-24 13:44:31.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 336005T „Udziców Dolny - Biechów” KM0+000 do KM0+961 w celu zabezpieczenia dna i skarp wąwozu (znak: IR.271.ZP.4.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:55:15.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 336033T „od dr. woj. do Biechowa Działkowice” w msc Bukowie KM0+000 do KM0+600 (znak: IR.271.ZP.3.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:51:56.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej w msc Prawęcin na dz. 292 i 290 KM0+000 do KM0+700 (znak: IR.271.ZP.2.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:48:03.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 336051T „Kunów Piaski ul. Górna” KM0+400 do KM1+020 (znak: IR.271.ZP.1.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-20 13:42:58.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 336005T „Udziców Dolny - Biechów” KM0+000 do KM0+961 w celu zabezpieczenia dna i skarp wąwozu (znak: IR.271.ZP.4.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-14 11:53:22.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 336033T „od dr. woj. do Biechowa Działkowice” w msc Bukowie KM0+000 do KM0+600 (znak: IR.271.ZP.3.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-14 11:37:03.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej w msc Prawęcin na dz. 292 i 290 KM0+000 do KM0+700 (znak: IR.271.ZP.2.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:41:45.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 336051T „Kunów Piaski ul. Górna” KM0+400 do KM1+020 (znak: IR.271.ZP.1.2017)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-14 09:58:23.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


Remont drogi gminnej nr 336005T „Udziców Dolny - Biechów” KM0+000 do KM0+961 w celu zabezpieczenia dna i skarp wąwozu

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 8, 9 do SIWZ - kosztorys ofertowy i przedmiar robót (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ - opis techniczny (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-30 13:44:19.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


Remont drogi gminnej nr 336033T „od dr. woj. do Biechowa Działkowice” w msc Bukowie KM0+000 do KM0+600

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 8, 9 do SIWZ - kosztorys ofertowy i przedmiar robót (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ - opis techniczny (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-30 13:36:55.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


Remont drogi gminnej w msc Prawęcin na dz. 292 i 290 KM0+000 do KM0+700

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 8, 9 do SIWZ - kosztorys ofertowy i przedmiar robót (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ - opis techniczny (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-30 13:29:17.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


Remont drogi gminnej nr 336051T „Kunów Piaski ul. Górna” KM0+400 do KM1+020

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 8, 9 do SIWZ - kosztorys ofertowy i przedmiar robót (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ - opis techniczny (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-30 13:19:34.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Gimnazjum w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku i Publicznego Przedszkola w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Gombrowicza w Dołach Biskupich, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie w okresie od 01.01.2017 r. do 23.06.2017 r.”

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-23 08:12:39.

Zobacz:
 Ogłoszone powyżej 30 tys. euro .  Ogłoszone poniżej 30 tys. euro . 
Data wprowadzenia: 2017-01-23 08:12:39
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński