Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Usługi w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-29 10:29:51.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-28 15:15:03.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zaprasza do złożenia oferty na: „Usługi w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:35:42.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: „Usługa reintegracji zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej w 2018 roku”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-20 14:15:18.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zaprasza do złożenia oferty na: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Kunów ”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-20 14:10:28.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.: „Usługa reintegracji zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej w 2018 roku”.

Zapytanie ofertowe z załącznikami (*.pdf)

Załącznik nr 1 do wzoru umowy (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-13 13:19:49.
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty w części
zamówienia nr 2

Gmina Kunów zawiadamia o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie” w zakresie części zamówienia nr 2 (znak: IR.271.BU.9.2017).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-12-01 08:19:05.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: „Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów w roku 2018”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-29 21:07:15.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w
zakresie części zamówienia nr 6

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: IR.271.BU.9.2017 pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie” w zakresie części zamówienia nr 6.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-16 19:42:40.
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w
części zamówienia nr 2, 3 i 4

Gmina Kunów zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: IR.271.BU.9.2017 pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie” w zakresie części zamówienia nr 2, 3 i 4.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-16 19:37:42.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.: „Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów w roku 2018”.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 do wzoru umowy - wykaz punktów świetlnych i punktów zapalania (*.xls)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-15 18:42:16.
Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie
części zamówienia nr 2, 3, 4 i 6

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: „Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie” w zakresie części zamówienia nr 2, 3, 4 i 6.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (po zmianach) (*.pdf)

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (*.pdf)

Załącznik nr 4 - kosztorys ofertowy (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:34:43.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/2018 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-06 15:00:33.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w
zakresie części zamówienia nr 2, 3, 4 i 6

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: IR.271.BU.8.2017 pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie” w zakresie części zamówienia nr 2, 3, 4 i 6.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-06 14:57:45.
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w
części zamówienia nr 1, 5 i 7

Gmina Kunów zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: IR.271.BU.8.2017 pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie” w zakresie części zamówienia nr 1, 5 i 7.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-06 14:48:13.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: „Dostawę opału w sezonie grzewczym 2017/2018 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-20 15:05:26.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie”.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (*.pdf)

Załącznik nr 4 - kosztorys ofertowy (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-19 14:47:37.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/2018 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-16 14:25:04.
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach istniejącego lokalu użyteczności publicznej w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Kunowie w celu utworzenia Dziennego Domu „Senior+”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:06:06.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę opału w sezonie grzewczym 2017/2018 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-09 11:42:36.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach istniejącego lokalu użyteczności publicznej w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Kunowie w celu utworzenia Dziennego Domu „Senior+”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-10-06 07:59:35.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach istniejącego lokalu użyteczności publicznej w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Kunowie w celu utworzenia Dziennego Domu „Senior+”.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - przedmiar robót (*.pdf)

Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 4 - wykaz robót (*.pdf)

Załącznik nr 5 - wykaz osób (*.pdf)

Załącznik nr 6 - wzór umowy (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-09-26 15:38:20.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach istniejącego lokalu użyteczności publicznej w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Kunowie w celu utworzenia Dziennego Domu „Senior+”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-09-26 15:25:49.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach istniejącego lokalu użyteczności publicznej w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Kunowie w celu utworzenia Dziennego Domu „Senior+”.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - przedmiar robót (*.pdf)

Załącznik nr 3 - kosztorys ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 4 - wykaz robót (*.pdf)

Załącznik nr 5 - wykaz osób (*.pdf)

Załącznik nr 6 - wzór umowy (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-09-20 12:07:13.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Kunów: PSP w Kunowie i PSP w Janiku”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-07-10 14:29:47.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-07-10 14:06:47.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Kunów: PSP w Kunowie i PSP w Janiku”.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (*.pdf)

Załącznik nr 4 - kosztorys ofertowy (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-06-30 10:58:54.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-06-27 14:38:24.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Organizację imprez o charakterze edukacyjno - sportowym połączonych z profilaktyką uzależnień na terenie Gminy Kunów - prowadzenie świetlic w okresie wakacyjnym, zajęć rekreacyjno - sportowych”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-06-08 11:48:43.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2017 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-04-04 13:01:28.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2017 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-20 14:01:50.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2017 r.”

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-20 13:54:15.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kunów”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-16 12:15:00.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wykonanie raportu z Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Kunów za lata 2015-2016 oraz opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Kunów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-13 08:31:30.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2017 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-03-07 08:54:23.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kunów”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:34:20.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywne dostawy środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2017 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-28 10:08:52.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywne dostawy środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2017 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-15 10:51:35.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie raportu z Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Kunów za lata 2015-2016 oraz opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Kunów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-15 10:44:56.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Usługi w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:42:04.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: „Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów w roku 2017”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-02-01 11:35:51.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: „Usługi w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-23 14:14:17.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych”

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-23 14:00:13.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi: Świadczenie usługi dostępu do Internetu w 2 jednostkach organizacyjnych (podległych) i 30 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kunów w ramach trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -  INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Kunów”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-23 13:50:54.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Usługi w zakresie medycyny pracy na rzecz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-16 14:31:27.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.: „Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów w roku 2017”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-13 09:30:44.

Zobacz:
 Ogłoszone powyżej 30 tys. euro .  Ogłoszone poniżej 30 tys. euro . 
Data wprowadzenia: 2017-01-13 09:30:44
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński