> 2017 r.

2017 r.

Informacja o statystycznej liczbie uczniów
przyjętej do aktualizacji kwoty dotacji w
miesiącu październiku 2017 roku dla Publicznych
Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby
fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-20 18:32:37.
Informacja o wysokości dotacji dla Publicznych
Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby
fizyczne po aktualizacji w październiku

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-11-20 18:30:22.
Informacja o wysokości dotacji dla Publicznych
Szkół Podstawowych prowadzonych przez osoby
fizyczne

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:46:56.
Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:46:56
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl