Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak OSR.271.ZP.2.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-27 14:35:21.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak: OSR.271.ZP.2.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-27 22:13:01.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie”

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 12 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 13 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-19 13:54:19.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak: OSR.271.ZP.1.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-16 14:51:35 | Data modyfikacji: 2018-11-16 14:52:55.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak: OSR.271.ZP.1.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-16 14:46:26.
Wyjaśnienie nr I treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak: OSR.271.ZP.1.2018)

Wyjaśnienie nr I treści SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-14 09:55:34.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie”

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 12 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 13 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-08 13:45:18.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Remont drogi gminnej nr 336034T Nietulisko Duże – Podlesie – Doły Biskupie w msc. Doły Biskupie KM 0+000 do KM 0+600” (znak sprawy: IR.271.ZP.11.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-07 07:45:28.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 336034T Nietulisko Duże – Podlesie – Doły Biskupie w msc. Doły Biskupie KM 0+000 do KM 0+600” (znak sprawy: IR.271.ZP.11.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-30 14:35:47.
Zawiadomienie o zmianie nr I treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 336034T Nietulisko Duże – Podlesie – Doły Biskupie w msc. Doły Biskupie KM 0+000 do KM 0+600” (znak: IR.271.ZP.11.2018)

Zawiadomienie o zmianie nr I treści SIWZ (*.pdf)

Zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy (po zmianach) (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-19 15:22:16.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Remont drogi gminnej Wymysłów-Boksycka nr 336058T w msc. Wymysłów KM 1+008 do KM 1+720” (znak sprawy: IR.271.ZP.9.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-18 15:01:41.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


„Remont drogi gminnej nr 336034T Nietulisko Duże – Podlesie – Doły Biskupie w msc. Doły Biskupie KM 0+000 do KM 0+600” (znak sprawy: IR.271.ZP.11.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.xlsx)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-15 13:38:33.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 336034T Nietulisko Duże – Podlesie – Doły Biskupie w msc. Doły Biskupie KM 0+000 do KM 0+600” (znak: IR.271.ZP.10.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-15 12:20:37.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 336034T Nietulisko Duże – Podlesie – Doły Biskupie w msc. Doły Biskupie KM 0+000 do KM 0+600” (znak sprawy: IR.271.ZP.10.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-15 12:16:20.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej Wymysłów-Boksycka nr 336058T w msc. Wymysłów KM 1+008 do KM 1+720” (znak sprawy: IR.271.ZP.9.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:42:40.
Zawiadomienie

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia – uwaga: zmiana terminu składania ofert: 15.10.2018 r. do godz. 10:00
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 336034T Nietulisko Duże – Podlesie – Doły Biskupie w msc. Doły Biskupie KM 0+000 do KM 0+600” (znak: IR.271.ZP.10.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót zmieniony (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy zmieniony (*.xlsx)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-10-04 08:48:30.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


„Remont drogi gminnej Wymysłów-Boksycka nr 336058T w msc. Wymysłów KM 1+008 do KM 1+720” (znak sprawy: IR.271.ZP.9.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.xlsx)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-27 15:04:33.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


„Remont drogi gminnej nr 336034T Nietulisko Duże – Podlesie – Doły Biskupie w msc. Doły Biskupie KM 0+000 do KM 0+600” (znak sprawy: IR.271.ZP.10.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.xls)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-27 13:09:59.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 336034T Nietulisko Duże – Podlesie – Doły Biskupie w msc. Doły Biskupie KM 0+000 do KM 0+600” (znak: IR.271.ZP.8.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-24 13:51:02.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Boksycka nr 336058T w msc. Wymysłów KM 1+008 do KM 1+720” (znak: IR.271.ZP.6.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-24 13:45:27.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w Kunowie na działkach 3882/8, 308/66, 308/74 KM 0+670 do KM 1+125” (znak sprawy: IR.271.ZP.7.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-05 14:40:25.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku, Publicznego Przedszkola w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r.”

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-30 10:02:10.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak: TA.271.ZP.2.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:23:14.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak sprawy: TA.271.ZP.2.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-02 12:35:45.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 336034T Nietulisko Duże – Podlesie – Doły Biskupie w msc. Doły Biskupie KM 0+000 do KM 0+600” (znak sprawy: IR.271.ZP.8.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:14:58.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w Kunowie na działkach 3882/8, 308/66, 308/74 KM 0+670 do KM 1+125” (znak sprawy: IR.271.ZP.7.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-31 13:31:28.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Boksycka nr 336058T w msc. Wymysłów KM 1+008 do KM 1+720” (znak sprawy: IR.271.ZP.6.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-31 13:28:05.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku, Publicznego Przedszkola w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r.” (znak sprawy: OR.271.ZP.1.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-31 13:24:06.
Wyjaśnienie nr III treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak: TA.271.ZP.2.2018)

Wyjaśnienie nr III treści SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-07-27 10:39:31.
Wyjaśnienie nr II treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak: TA.271.ZP.2.2018)


 

Wyjaśnienie nr II treści SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 1b do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 1 FO (*.doc)

Załącznik nr 2a - 2b do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 3 (*.doc)

Załącznik nr 4 (*.doc)

Załącznik nr 5 (*.doc)

Załącznik nr 6 (*.doc)

Załącznik nr 7 (*.doc)

Załącznik nr 8 (*.doc)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-07-26 12:13:56.
Wyjaśnienie nr I treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak: TA.271.ZP.2.2018)

Wyjaśnienie nr I treści SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-07-20 12:38:45.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak sprawy: TA.271.ZP.2.2018)


 

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1b do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2a - 2b do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-07-18 12:34:50.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


„Remont drogi gminnej nr 336034T Nietulisko Duże – Podlesie – Doły Biskupie w msc. Doły Biskupie KM 0+000 do KM 0+600” (znak sprawy: IR.271.ZP.8.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

Załącznik nr 7 (*.pdf)

Załącznik nr 8 (*.pdf)

Załącznik nr 9 (*.xlsx)

Załącznik nr 10 (*.xlsx)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-07-16 15:31:29.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


„Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w Kunowie na działkach 3882/8, 308/66, 308/74 KM 0+670 do KM 1+125” (znak sprawy: IR.271.ZP.7.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-13 14:39:08.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


„Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Boksycka nr 336058T w msc. Wymysłów KM 1+008 do KM 1+720” (znak sprawy: IR.271.ZP.6.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.xls)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.xls)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-13 14:20:27.
Zawiadomienie o zmianie nr I treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku, Publicznego Przedszkola w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r.” (znak sprawy: OR.271.ZP.1.2018)

Zawiadomienie o zmianie nr I treści SIWZ (*.pdf)

SIWZ (po zmianie z dnia 12.07.2018 r.) (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (po zmianie z dnia 12.07.2018 r.) (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-12 13:57:38.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


„Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku, Publicznego Przedszkola w Kunowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r.” (znak sprawy: OR.271.ZP.1.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-09 12:41:50.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej – utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów” (znak: IR.271.ZP.5.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-24 12:40:38.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej – utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów” (znak: IR.271.ZP.5.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-14 12:56:15.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.3.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-05-08 14:46:18.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej – utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów” (znak sprawy: IR.271.ZP.5.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-27 14:38:21.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej – utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów” (znak: IR.271.ZP.4.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:12:04.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej – utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów” (znak: IR.271.ZP.4.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:06:42.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.3.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-16 12:41:33.
Zawiadomienie o zmianie nr I treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej – utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów” (znak: IR.271.ZP.4.2018)

Zawiadomienie o zmianie nr I treści SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (po zmianie) (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-11 13:59:44.
Wyjaśnienie nr I treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.3.2018)

Wyjaśnienie nr I treści SIWZ (*.pdf)

Instalacje elektryczne i sanitarne (*.zip)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-10 14:34:26.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo-mieszkalny ze świetlicą wiejską w Kolonii Inwalidzkiej – utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w gminie Kunów” (znak sprawy: IR.271.ZP.4.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-09 12:01:00.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie" (znak: IR.271.ZP.2.2018).

Zawiadomienie o wyborze (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-04-05 13:17:59.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


 


„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kunowie” (znak sprawy: IR.271.ZP.3.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-30 13:10:42 | Data modyfikacji: 2018-03-30 13:24:37.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.2.2018)

Informacja z sesji otwarcia ofert (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-20 12:49:01.
Zawiadomienie o zmianie nr V treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.2.2018)

Zawiadomienie o zmianie nr V treści SIWZ (*.pdf)

Zał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy (po zmianach) (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:45:43.
Wyjaśnienie nr IV treści SIWZ

Zawiadomienie o zmianie nr IV treści SIWZ i ogłoszenia – uwaga: zmiana terminu składania ofert: 20.03.2018 r. do godz. 10:00
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.2.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Wyjaśnienie nr IV treści SIWZ (*.pdf)

Zawiadomienie o zmianie nr IV treści SIWZ (*.pdf)

Załącznik do umowy - Karta gwarancyjna (po zmianach) (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-12 14:24:34.
Zawiadomienie o zmianie nr III treści SIWZ i
ogłoszenia – uwaga: zmiana terminu składania
ofert: 13.03.2018 r. do godz. 10:00

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.2.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Zawiadomienie o zmianie nr III treści SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-08 15:02:44.
Zawiadomienie o zmianie nr II treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.2.2018)

Zawiadomienie o zmianie nr II treści SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ - oświadczenie o podwykonawcach po zmianie (*.doc)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-06 12:12:39.
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia
– uwaga: zmiana terminu składania ofert:
09.03.2018 r. do godz. 10:00

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.2.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:40:00.
Wyjaśnienie nr III treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.2.2018)

Wyjaśnienie nr III treści SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-02 09:42:05.
Wyjaśnienie nr II treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.2.2018)

Wyjaśnienie nr II treści SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.doc)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:42:58.
Wyjaśnienie nr I treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.2.2018)

Wyjaśnienie nr I treści SIWZ (*.pdf)

Geotechniczne warunki posadowienia do projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Kunowie (*.zip)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-02-23 11:30:54.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


„Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak sprawy: IR.271.ZP.2.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-02-19 13:42:08.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.1.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-02-13 13:36:11.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.1.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-02-12 14:26:39.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak: TA.271.ZP.1.2018).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-02-12 14:23:27.
Zawiadomienie

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia – uwaga: zmiana terminu składania ofert: 12.02.2018 r. do godz. 10:00


 Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.1.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ(*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-02-08 15:32:10 | Data modyfikacji: 2018-02-08 15:38:05.
Wyjaśnienie nr II treści SIWZ

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia – uwaga: zmiana terminu składania ofert


Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.1.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Wyjaśnienie nr II tresci SIWZ (*.pdf)

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-02-06 20:13:04 | Data modyfikacji: 2018-02-06 20:22:21.
Wyjaśnienie nr I treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak: IR.271.ZP.1.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:07:50.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak: TA.271.ZP.1.2018)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:42:31.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


„Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie” (znak sprawy: IR.271.ZP.1.2018)

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-23 12:57:08.
Zawiadomienie o zmianie nr II treści SIWZ i
ogłoszenia – uwaga: zmiana terminu składania
ofert: 29.01.2018 r. godz. 10:00

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak: TA.271.ZP.1.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Zawiadomienie o zmianie nr II treści SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty po zmianach (*.docx)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1b do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1c do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2a - 2c do SIWZ (*.docx)

Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy po obu zmianach SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-22 14:39:30.
Wyjaśnienie nr II treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak: TA.271.ZP.1.2018)

Wyjaśnienie nr II treści SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:34:43.
Wyjaśnienie nr I treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak: TA.271.ZP.1.2018)

Wyjaśnienie nr I treści SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 2a - 2d do SIWZ (*.docx)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy po zmianach (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.doc)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-18 13:54:35.
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia
– uwaga: zmiana terminu składania ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak: TA.271.ZP.1.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-18 13:46:06.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” 

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1b do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1c do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1d do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2a - 2d do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 15:06:46.

Zobacz:
 Ogłoszone powyżej 30 tys. euro  .   Ogłoszone poniżej 30 tys. euro . 
Data wprowadzenia: 2018-01-12 15:06:46
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński