> Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

Wyjaśnienie nr II treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak: TA.271.ZP.1.2018)

Wyjaśnienie nr II treści SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:34:43.
Wyjaśnienie nr I treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak: TA.271.ZP.1.2018)

Wyjaśnienie nr I treści SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 2a - 2d do SIWZ (*.docx)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy po zmianach (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.doc)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-18 13:54:35.
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia
– uwaga: zmiana terminu składania ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” (znak: TA.271.ZP.1.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-18 13:46:06.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów oraz jej jednostek organizacyjnych” 

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1b do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1c do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1d do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2a - 2d do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-12 15:06:46.

Zobacz:
 Ogłoszone powyżej 30 tys. euro  .   Ogłoszone poniżej 30 tys. euro . 
Data wprowadzenia: 2018-01-12 15:06:46
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl