> 2018 r.

2018 r.

Zarządzenie Nr 237.2018

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:11:32.
Zarządzenie Nr 236.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:09:51.
Zarządzenie Nr 235.2018

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi MGOPS w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:08:11.
Zarządzenie Nr 230.2018

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Remont drogi gminnej Wymysłów - Boksycka nr 336058T w msc. Wymysłów", km. 1+008 do 1+720

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:06:53.
Zarządzenie Nr 229.2018

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w Kunowie, na działkach 3882/8, 308/66, 308/74", km. 0+670 do 1+125

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:04:49.
Zarządzenie Nr 223.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:01:39.
Zarządzenie Nr 222.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2018/2019"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:00:29.
Zarządzenie Nr 220.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 11:58:24 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:58:34.
Zarządzenie Nr 219.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2018/2019"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 11:56:46 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:58:34.
Zarządzenie Nr 211.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 11:54:46 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:58:34.
Zarządzenie Nr 206.2018

w sprawie zasad przekazania i rozliczania dotacji na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych w Kunowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 11:53:12 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:58:34.
Zarządzenie Nr 198.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 11:34:21 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:58:34.
Zarządzenie Nr 197.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 11:32:02 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:58:34.
Zarządzenie Nr 196.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 11:29:41 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:58:34.
Zarządzenie Nr 195.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 11:24:29 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:24:40.
Zarządzenie Nr 192.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 11:04:35 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:24:40.
Zarządzenie Nr 188.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 11:01:56 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:24:40.
Zarządzenie Nr 184.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-12 11:00:21 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:24:40.
Zarządzenie Nr 216.2018

w sprawie przygotowania i przedłożenia Radzie Miejskiej w Kunowie projketu uchwały w sprawie WPF na lata 2019 - 2036

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:44:43 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:24:40.
Zarządzenie Nr 215.2018

w sprawie przygotowania i przedłożenia Radzie Miejskiej w Kunowie projketu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:42:00 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:24:40.
Zarządzenie Nr 214.2018

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów” oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej, w ramach projektu „Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:32:08 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 213.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:31:06 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 210.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:29:12 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 209.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie " Konserwacja budynku UMiG w Kunowie " w okresie od listopada do grudnia 2018 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:27:51 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 205.2018

w sprawie określenia szczegółowości projektów planów finanswoych samorządowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:26:04 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 204.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:24:35 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 203.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:23:45 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 202.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:22:47 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 201.2018

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy na budynek usługowo - mieszkalny ze świetlicą wiejską w Koloni Inwalidzkiej - utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku  w gminie Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:21:55 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 200.2018

w sprawie powołania składu komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanej przez deszcz nawalny, który wystąpił w dniu 8 września 2018 roku na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:18:35 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 199.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:15:22 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 194.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:14:14 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 193.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:13:10 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 191.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:11:47 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 190.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:10:42 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 189.2018

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 125.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w KUnowie z dnia 02.07.2018 r. w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kunów w okresie od lipca do listopada 2018 roku"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:09:42 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 187.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:07:13 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 186.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:06:07 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 185.2018

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:04:46 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 183.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:03:25 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 182.2018

w sprawie powołania składu komisji gminnej do spraw szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanej przez deszcz nawalny, który wystąpił w dniu 14 sierpnia 2018 roku na terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:02:16 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 181.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:00:16 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 180.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 10:59:17 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 179.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 10:58:25 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 178.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 10:57:30 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 177.2018

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 10:56:03 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 176.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 10:53:42 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 175.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 10:52:30 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 174.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 10:18:56 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 172.2018

w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przyjęcia na rzecz Gminy Kunów nieruchomości gruntowej zabudowanej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 10:17:02 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 171.2018

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki Jelcz 004, rok produkcji 1977 i powołania komisji przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 10:14:06 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 170.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 10:11:56 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 169.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:29:36 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 168.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:28:16 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 165.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:26:56 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 163.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania o nazwie : Przewóz osób na potrzeby Gminy Kunów w okresie od września do grudnia 2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:25:55 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 161.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:23:52 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 160.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:22:39 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:40:33.
Zarządzenie Nr 156.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:20:50 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 209.2018

w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-15 08:09:25 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 167.2018

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Prawęcin

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-19 10:04:16 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 166.2018

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-19 10:03:14 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 162.2018

w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trawłych - wyposażenia stanowiącego własność Gminy Kunów na rzecz MGBP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-19 10:02:19 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 159.2018

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-19 10:00:45 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 158.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-19 09:59:13 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 157.2018

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujacych się na obszarze w którym wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-19 09:54:25 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 155.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-19 09:52:15 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 154.2018

w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia postępowań związanych z wyborem oferentów prowadzonych w trybie zapytania ofertowego W Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-19 09:51:19 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 153.2018

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kunowie"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-19 09:48:58 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 152.2018

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-19 09:47:18 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 151.2018

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-19 09:45:22 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 150.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMIG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-19 09:43:02 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 149.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-09-19 09:40:31 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 148.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:46:26 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 147.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie "Obsługa techniczna imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę Kunów" w okresie od sierpnia do grudnia 2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:45:39 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 146.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w KUnowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:43:34 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 145.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:42:35 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 144.2018

w sprawie zasad przekazania i rozliczania dotacji celowej na sfinaswowanie zakupów inwestycyjnych ZGKM w Kunowie z przeznaczeniem na zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:41:42 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 143.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:39:56 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 141.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:38:59 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 142.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do najmu

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 10:00:15 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 140.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:59:09 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 139.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:58:12 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 138.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:56:47 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 137.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:56:05 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 136.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:54:47 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 135.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:54:00 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 134.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:52:55 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 133.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:51:55 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 132.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:50:52 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 131.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:48:40 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 130.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:48:02 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 129.2018

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:47:07 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 128.2018

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską suszy w okresie 11.04.2018 - 10.06.2018 r. na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:44:09 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 127.2018

w sprawie sprzedaży kontenera socjalnego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:39:16 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 126.2018

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:38:31 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 125.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie :"Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminyt Kunów w okresie od lipca do listopada 2018 r."

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:35:52 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 122.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:33:08 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 121.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:29:54 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 120.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania o nazwie "Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2018 na terenie Gminy Kunów do 30 września 2018 r."

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:28:56 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 119.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:26:15 | Data modyfikacji: 2018-11-26 15:21:56.
Zarządzenie Nr 118.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:25:17 | Data modyfikacji: 2018-08-03 09:25:57.
Zarządzenie Nr 112.2018

w sprawie zmian w planie finansowymUMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:24:01 | Data modyfikacji: 2018-08-03 09:25:57.
Zarządzenie Nr 124.2018

w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Kunowie do przyjmowania wniosków dotyczących "świadczenia dobry start" a także do przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu "świadczenia dobry start" drogą elektroniczną oraz przyjmowania wniosków i załączników do wniosku dotyczącego świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-09 14:01:37 | Data modyfikacji: 2018-08-03 09:25:57.
Zarządzenie Nr 123.2018

w sprawie upoważnienia  do prowadzenia postepowań w sprawie "świadczenia dobry start" oraz do przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu "świadczenia dobry start" a także do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-09 13:58:41 | Data modyfikacji: 2018-08-03 09:25:57.
Zarządzenie Nr 117.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-09 13:56:18 | Data modyfikacji: 2018-08-03 09:25:57.
Zarządzenie Nr 116.2018

w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Kunowie do prowadzenia postepowań w sprawie "świadczenia dobry start" a także do wydawania w tych sprawach roztrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, oraz przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu "świadczenia dobry start"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-09 13:54:56 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:11.
Zarządzenie Nr 115.2018

w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Kunowie do prowadzenia postepowań w sprawie "świadczenia dobry start" a także do wydawania w tych sprawach roztrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, oraz przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu "świadczenia dobry start"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-09 13:51:28 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 114.2018

w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Kunowie do prowadzenia postepowań w sprawie "świadczenia dobry start" a także do przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu "świadczenia dobry start".

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-09 13:50:06 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 113.2018

w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Kunowie do prowadzenia postepowań w sprawie "świadczenia dobry start" a także do przekazywania wnioskodawcy informacji o przyznaniu "świadczenia dobry start".

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-09 13:47:53 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 111.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-09 13:45:45 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 110.2018

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w UMiG w Kunowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-04 09:12:04 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 109.2018

w sprawie sprzedaży kontenera socjalnego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-04 08:41:51 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 108.2018

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-04 08:40:46 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 107.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-04 08:39:34 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 106.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-07-04 08:33:36 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 105.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy KUnów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:28:15 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 104.2018

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w KUnowie, 27-415 Kunów, os. Dziewulskiego 5

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:26:42 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 103.2018

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz o wyskości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:25:29 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 102.2018

w sprawie zmia w planie finansowym UMIG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:23:57 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 101.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:22:12 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 100.2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:21:21 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 99.2018

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:11:51 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 98.2018

w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wprowadzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

Uchwała do pobrania (*.pdf)

Załącznik do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:08:50 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 97.2018

w sprawie powołania wspólnego Inspektora Ochrony Danych 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:07:12 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 96.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:06:17 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 95.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:05:16 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 94.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:04:19 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 93.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-29 15:03:20 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 92.2018

w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzenia postępowań związanych z wyborem oferentów prowadzonych w trybie zapytania ofertowego w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:33:25 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 91.2018

w sprawie zatwierdzenia czynności przeprowadzonych przez komisję przetargową i zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Janik

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:29:01 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 90.2018

w sprawie zatwierdzenia czynności przeprowadzonych przez komisję przetargową i zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Rudka

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:28:12 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 89.2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:26:12 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 88.2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:24:35 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 87.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:23:29 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 86.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:22:44 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 85.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:21:31 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 84.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:20:29 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 83.2018

w sprawie zatwierdzenia czynności przeprowadzonych przez komisję przetargową i zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na rozgraniczenie nieruchomości położonej w Janiku

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:19:31 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 82.2018

w sprawie zlecenia ZGKM w Kunowie realizacji zadania własnego o nazwie "Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie Gminy Kunów w okresie kwiecień - październik 2018 r. "

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:16:01 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 81.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:11:53 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 80.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:10:46 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 79.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:09:48 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 76.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:07:30 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 75.2018

w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 11:06:13 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 71.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-01 10:59:00 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 78.2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok przedstawionego przez MGBP w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 09:44:42 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 77.2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Publicznego Przedszkola w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 09:43:22 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 74.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 09:42:00 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 73.2018

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokal użytkowy oddany w najem dla Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. położony w budynku UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 09:41:11 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 72.2018

w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń sprawności i gotowości bojowej członków jednostek Ochotnicznych Starży Pożarnych z terenu Gminy Kunów w 2018 roku

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 09:39:16 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 70.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 09:37:08 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 61.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 09:36:01 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 69.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-25 09:14:26 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 68.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-25 09:10:20 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 67.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-25 09:08:09 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 66.2018

w sprawie zatwierdzenia czynności przeprowadzonych przez komisję przetargową i zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na rozgraniczenie nieruchomości położonej w Janiku

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-25 09:03:21 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 65.2018

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów dla ZGKM w Kunowie w 2018 roku

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-25 09:00:42 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 60.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-25 08:59:20 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 59.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-25 08:58:29 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 57.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-25 08:57:28 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 55.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-25 08:56:15 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 64.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-10 08:32:01 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 63.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-10 08:30:27 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 62.2018

w sprawie zatwierdzenia czynności przeprowadzonych przez komisję przetargową i zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na rozgraniczenie nieruchomości położonej w Dołach Biskupich

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-10 08:29:05 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 58.2018

w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-10 08:27:10 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 56.2018

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskują dotację na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-10 08:25:20 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 54.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-10 08:23:46 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 53.2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-10 08:22:48 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 52.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-26 11:30:45 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 51.2018

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z roczników 1998 - 1999 zamieszkałych na terenie Gminy Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-26 11:29:23 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 50.2018

w sprawie powołania Komisji Oceniającej prace plastyczne w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy" organizowanym przez KRUS 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-26 11:26:59 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 49.2018

w sprawie: ustalenia opłat miesięcznych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-26 11:24:12 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 48.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do najmu

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-26 11:22:52 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 47.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-26 11:19:42 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 46.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-26 11:16:17 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 45.2018

w sprawie roztrzygnięcia uwag wniesionych do wyłożonego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-19 15:06:22 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 44.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:58:14 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 43.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:55:36 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 42.2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2018r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:53:32 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 40.2018

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:50:36 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 38.2018

w sprawie: zmianie w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:43:27 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 37.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:40:46 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 33.2018

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:37:53 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 41.2018

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śroodowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zaierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie miasta i gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-06 10:18:46 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 39.2018

w sprawie zatwierdzenia czynności przeprowadzonych przez komisję przetargową i zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na wynajem lokalu użytkowego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-06 10:15:22 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 36.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-06 10:13:37 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 35.2018

w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-06 10:12:43 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 34.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-06 10:11:31 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 31.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-06 10:10:30 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 30.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-06 10:09:15 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 19.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-06 10:08:14 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 16.2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-06 10:07:05 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 15.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-06 10:06:05 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 14.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-06 10:04:49 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 8.2018

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-06 10:03:09 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 32.2018

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Janik

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:17:32 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 29.2018

w sprawie zatwierdzenia czynności przeprowadzonych prze komisję przetargową i zatwierdzenia wyników postępowania przetargowego na wynajem lokalu użytkowego.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:16:07 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 18.2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:14:29 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 10.2018

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:13:29 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 28.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i osób sprawujących nadzór na realizacją udzielonego zamówienia

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:54:23 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 27.2018

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy w ramach wydatków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Kunów w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:51:11 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 26.2018

w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i klas pierwszych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:45:05 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 25.2018

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:39:26 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 24/2018

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 235/11 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 02.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscypliarnego celem realizacji działań określonych w gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2016-2020 uchwalonego Uchwałą Nr XIX/101/15 z dnia 26.11.2015

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:36:55 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 23.2018

w sprawie wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku remizy OSP w miejscowości Nietulisku Małym na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:22:56 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 22.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:17:40 | Data modyfikacji: 2018-07-09 13:55:33.
Zarządzenie Nr 21.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:14:29 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:16:34.
Zarządzenie Nr 20.2018

w sprawie powołania Komisji przekazującej nieruchomość gruntową zabudowaną

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-02-14 09:06:26 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:16:34.
Zarządzenie Nr 17.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:51:41 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:06:41.
Zarządzenie Nr 13.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 08:57:14 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:06:41.
Zarządzenie Nr 12.2018

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 08:56:17 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:06:41.
Zarządzenie Nr 11.2018

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 08:54:47 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:06:41.
Zarządzenie Nr 9/2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 08:53:20 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:06:41.
Zarządzenie Nr 6/2018

w sprawie wyznaczenia składu komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku remizy OSP w miejscowości Nietulisku Małym na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele usługowo - handlowe.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 08:49:49 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:06:41.
Zarządzenie Nr 4/2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 08:36:32 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:06:41.
Zarządzenie Nr 1/2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2018-01-31 08:35:28 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:06:41.
Zarządzenie Nr 7/2018

w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-17 15:00:11 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:06:41.
Zarządzenie Nr 5/2018

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:59:04 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:06:41.
Zarządzenie Nr 3/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kunów z dnia 07.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w UMiG  w Kunowie i jednostkach organizacyjnych gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:58:05 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:06:41.
Zarządzenie Nr 2/2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:55:10 | Data modyfikacji: 2018-02-14 09:06:41.
Data wprowadzenia: 2018-01-17 14:55:10
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl