PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018
ROK

Gmina Kunów, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:50:00.
Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:50:00
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński