> 2018 r.

2018 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-21 14:41:03.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 09:36:00.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Referent w Referacie Infrastruktury i Rozwoju

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-14 11:50:59.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko : Referent w Referacie Infrastruktury i Rozwoju w pełnym wymiarze czasu pracy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 11:23:09.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Inspektor w Referacie Infrastruktury i Rozwoju

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 11:16:52.
Ogłoszenie

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:23:04 | Data modyfikacji: 2018-04-25 15:25:51.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko : Inspektor w Referacie Infrastruktury i Rozwoju w pełnym wymiarze czasu pracy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-05 10:25:02 | Data modyfikacji: 2018-04-25 15:25:51.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Młodszy Referent w Gminnym Centrum Informacji w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-27 11:31:12 | Data modyfikacji: 2018-04-25 15:25:51.
Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Referent w GCI w Kunowie w pełnym wymiarze czasu pracy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:04:20 | Data modyfikacji: 2018-04-25 15:25:51.
Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:04:20
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl