Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-21 14:41:03.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 09:36:00.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Referent w Referacie Infrastruktury i Rozwoju

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-06-14 11:50:59.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko : Referent w Referacie Infrastruktury i Rozwoju w pełnym wymiarze czasu pracy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 11:23:09.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Inspektor w Referacie Infrastruktury i Rozwoju

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-30 11:16:52.
Ogłoszenie

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:23:04 | Data modyfikacji: 2018-04-25 15:25:51.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko : Inspektor w Referacie Infrastruktury i Rozwoju w pełnym wymiarze czasu pracy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-04-05 10:25:02.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Młodszy Referent w Gminnym Centrum Informacji w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-03-27 11:31:12.
Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Referent w GCI w Kunowie w pełnym wymiarze czasu pracy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:04:20.
Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:04:20
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński