> 2018 r. - Kadencja 2018 - 2023

2018 r. - Kadencja 2018 - 2023

Uchwała Nr VII.45.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:51:41.
Uchwała Nr VII.44.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:50:19.
Uchwała Nr VII.43.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:48:44.
Uchwała Nr VII.42.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:47:04.
Uchwała Nr VII.41.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej, Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:45:23.
Uchwała Nr VII.40.2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:43:33.
Uchwała Nr VII.39.2019

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gminnego zakładu budżetowego - ZGKM w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:42:05.
Uchwała Nr VII.38.2019

w sprawie zmian uchwały Nr V.25.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2019 - 2036

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:40:01.
Uchwała Nr VII.37.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:38:25.
Uchwała Nr VII.36.2019

w sprawie zamiany Uchwały Nr VI.30.2019 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11.01.2019 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:34:25 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr VII.35.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:32:42 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr VII.34.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:31:24 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr VII.33.2019

w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:30:03 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr VII.32.2019

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Kunów na lata 2019 - 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:28:41 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr VII.31.2019

w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023 dla Miasta i Gminy Kunów realizowanego na podstawie wielotniego rządowego programu  "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:26:00 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr VI.30.2019

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-18 10:35:49 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr V.29.2018

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:03:28 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr V.28.2018

w sprawie dopłaty dla grup taryfowych odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:02:18 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr V.27.2018

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunów na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:00:29 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr V.26.2018

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-11 11:57:53 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr V.25.2018

w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2019 - 2036

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-11 11:56:23 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr V.24.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-11 11:54:53 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr V.23.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-11 11:52:06 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr IV.22.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-31 10:55:47 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr IV.21.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-31 10:52:41 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr III.20.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:12:16 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr III.19.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:10:14 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr III.18.2018

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:07:28 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr III.17.2018

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:04:20 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr II.16.2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przeyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wsparciem w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:16:32 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr II.15.2018

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:13:07 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr II.14.2018

w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/324/2017 Rady MIejskiej w Kunowie z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:11:41 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr II.13.2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:09:42 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr II.12.2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:08:26 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr II.11.2018

w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminu płatności opłaty targowej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:07:16 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr II.10.2018

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:05:56 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr II.9.2018

w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2018 - 2033

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 15:01:13 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr II.8.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 14:59:17 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr II.7.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 14:57:22 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr II.6.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 14:56:33 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr II.5.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 14:55:26 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr II.4.2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego stałych Komisji Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 14:50:21 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr II.3.2018

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-12-17 14:48:50 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr I.2.2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 14:45:22 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Uchwała Nr I.1.2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2018-11-30 14:44:14 | Data modyfikacji: 2019-02-12 09:36:51.
Data wprowadzenia: 2018-11-30 14:44:14
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl