Zaproszenie do negocjacji

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730) zaprasza do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)” (znak sprawy: IR.I.271.3.2019) 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (*.pdf)

Zaproszenie do negocjacji (*.pdf)

Załącznik nr 1 do Zaproszenia (*.pdf)

Załącznik nr 2 do Zaproszenia (*.pdf)

Załącznik nr 3 do Zaproszenia (*.pdf)

Załącznik nr 4 do Zaproszenia (*.pdf)

Załącznik nr 5 do Zaproszenia (*.pdf)

Załącznik nr 6 do Zaproszenia (*.pdf)

Załącznik nr 7 do Zaproszenia (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-05-14 09:38:37.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)” (znak: IR.I.271.2.2019).  

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:52:23.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)”(znak sprawy: IR.I.271.2.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:43:51.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)” (znak sprawy: IR.I.271.2.2019) 

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-10 11:07:06.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)” (znak: IR.I.271.1.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-27 15:11:19.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)” (znak sprawy: IR.I.271.1.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-27 13:32:49.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)” (znak sprawy: IR.I.271.1.2019)

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-19 14:32:05 | Data modyfikacji: 2019-03-19 14:38:23.

Zobacz:
 Ogłoszone powyżej 30 tys. euro .  Ogłoszone poniżej 30 tys. euro . 
Data wprowadzenia: 2019-03-19 14:32:05
Data modyfikacji: 2019-03-19 14:38:23
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński