Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie(znak sprawy: IGP.I.271.17.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:34:03.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak sprawy: IGP.I.271.17.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:51:53.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza ponownie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak sprawy: IGP.I.271.17.2019)

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 12 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 13 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-02 13:52:39.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak: IGP.I.271.15.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-11-28 15:17:07.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak sprawy: IGP.I.271.15.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-11-28 15:10:18.
Wyjaśnienie nr II treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak: IGP.I.271.15.2019)

Wyjaśnienie nr II treści SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty w wersji edytowalnej (*.doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu w wersji edytowalnej (*.doc)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w wersji edytowalnej (*.doc)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu w wersji edytowalnej (*.doc)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w wersji edytowalnej (*.doc)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o podwykonawcach w wersji edytowalnej (*.doc)

Załącznik nr 8 - Wykaz usług w wersji edytowalnej (*.doc)

Załącznik nr 9 - Wykaz narzędzi w wersji edytowalnej (*.doc)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-11-22 15:14:48.
Wyjaśnienie nr I treści SIWZ

Dotyczy:zamówienia publicznego pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie” (znak: IGP.I.271.15.2019)


Uwaga: zmiana terminu składania ofert: 28.11.2019 r. do godz. 10:00

Wyjaśnienie nr I treści SIWZ (*.pdf)

Ujednolicony SIWZ po zmianach z dnia 21.11.2019 r. (*.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy po zmianach z dnia 21.11.2019 r. (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-11-22 09:47:49 | Data modyfikacji: 2019-11-22 09:48:14.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie”

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 12 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 13 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-11-15 15:07:28.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001396T (336049T) – ul. Prosta w Kunowie, Zadanie nr 2. Remont drogi gminnej nr 001396T (336049T) – ul. Prosta w Kunowie, Zadanie nr 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Kunowie”(znak sprawy: IGP.I.271.13.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-11-08 12:29:11 | Data modyfikacji: 2019-11-08 12:29:58.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001396T (336049T) – ul. Prosta w Kunowie, Zadanie nr 2. Remont drogi gminnej nr 001396T (336049T) – ul. Prosta w Kunowie, Zadanie nr 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Kunowie” (znak sprawy: IGP.I.271.13.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-10-30 15:09:45.
Zawiadomienie o zmianie nr I treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001396T (336049T) – ul. Prosta w Kunowie; Zadanie nr 2. Remont drogi gminnej nr 001396T (336049T) – ul. Prosta w Kunowie; Zadanie nr 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Kunowie” (znak sprawy: IGP.I.271.13.2019)

Zawiadomienie o zmianie nr I treści SIWZ (*.pdf)

Ujednolicony SIWZ po zmianach z dnia 22.10.2019 r. (*.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót po zmianach z dnia 22.10.2019 r. (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-10-22 15:34:44.
Wyjaśnienie nr I treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001396T (336049T) – ul. Prosta w Kunowie, Zadanie nr 2. Remont drogi gminnej nr 001396T (336049T) – ul. Prosta w Kunowie, Zadanie nr 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Kunowie” (znak sprawy: IGP.I.271.13.2019)

Wyjaśnienie nr I treści SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do wyjaśnień (*.pdf)

Załącznik nr 2 do wyjaśnień (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-10-18 13:45:00 | Data modyfikacji: 2019-10-18 13:45:43.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001396T (336049T) – ul. Prosta w Kunowie, Zadanie nr 2. Remont drogi gminnej nr 001396T (336049T) – ul. Prosta w Kunowie, Zadanie nr 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Kunowie” (znak sprawy: IGP.I.271.13.2019) "

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki nr 9, 9a, 9b do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 11 do SIWZ (*.zip)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-10-10 14:16:44 | Data modyfikacji: 2019-10-10 14:17:45.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa drogi gminnej nr 336009T Kolonia Miłkowska - Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma w km 3+463 do km 4+447”(znak sprawy: IGP.I.271.12.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-10-02 10:18:17 | Data modyfikacji: 2019-10-02 10:19:46.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 336009T Kolonia Miłkowska - Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma w km 3+463 do km 4+447”  (znak sprawy: IGP.I.271.12.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-24 14:09:27.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont drogi gminnej nr 336046T Kunów Piaski - Kolonia Piaski w msc. Kunów, ul. Iłżecka km 0+875 do km 1+135”(znak sprawy: IGP.I.271.10.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-13 15:33:54.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont drogi gminnej nr 336046T Kunów Piaski - Kolonia Piaski w msc. Kunów, ul. Fabryczna km 0+000 do km 0+230 (znak sprawy: IGP.I.271.11.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-13 13:54:47.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3900, km 0+000 do km 0+100” (znak sprawy: IGP.I.271.7.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-13 13:48:55.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont drogi gminnej nr 336037T Nietulisko Małe - Kunów w msc. Nietulisko Małe, Kunów km 0+290 do km 0+950”(znak sprawy: IGP.I.271.9.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-12 08:52:53.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa drogi gminnej nr 336009T Kolonia Miłkowska - Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma w km 2+560 do km 3+463” (znak sprawy: IGP.I.271.8.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-12 08:45:41.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 336046T Kunów Piaski - Kolonia Piaski w msc. Kunów, ul. Fabryczna km 0+000 do km 0+230” (znak sprawy: IGP.I.271.11.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-09 14:43:54.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Przebudowa drogi gminnej nr 336009T Kolonia Miłkowska - Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma w km 3+463 do km 4+447” (znak sprawy: IGP.I.271.12.2019)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-09 14:29:21.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3907, km 0+000 do km 0+115”  (znak sprawy: IGP.I.271.6.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-09 09:05:00.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3896,  km 0+000 do km 0+090”  (znak sprawy: IGP.I.271.5.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-09 08:58:56.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 336046T Kunów Piaski - Kolonia Piaski w msc. Kunów, ul. Iłżecka km 0+875 do km 1+135” (znak sprawy: IGP.I.271.10.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-03 14:59:53.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 336037T Nietulisko Małe - Kunów w msc. Nietulisko Małe, Kunów km 0+290 do km 0+950” (znak sprawy: IGP.I.271.9.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-03 14:52:07.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 336009T Kolonia Miłkowska - Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma w km 2+560 do km 3+463” (znak sprawy: IGP.I.271.8.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-03 14:46:01.
Informacja z sesji otwarcia ofertDotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3900, km 0+000 do km 0+100”(znak sprawy: IGP.I.271.7.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-08-27 15:02:44.
Informacja z sesji otwarcia ofertDotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3907, km 0+000 do km 0+115”(znak sprawy: IGP.I.271.6.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-08-27 14:54:18.
Informacja z sesji otwarcia ofertDotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3896,  km 0+000 do km 0+090” (znak sprawy: IGP.I.271.5.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-08-27 14:47:55.
Zaproszenie do złożenia ofertyGmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Remont drogi gminnej nr 336046T Kunów Piaski – Kolonia Piaski w msc. Kunów, ul. Fabryczna km 0+000 do km 0+230” (znak sprawy: IGP.I.271.11.2019)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 10 do SIWZ (*.zip)

Załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-08-22 13:03:39 | Data modyfikacji: 2019-08-22 13:04:16.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie, Publicznego Przedszkola w Kunowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie (znak sprawy: IGP.I.271.4.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-08-21 12:59:32 | Data modyfikacji: 2019-08-21 12:59:50.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


 


„Remont drogi gminnej nr 336046T Kunów Piaski – Kolonia Piaski w msc. Kunów, ul. Iłżecka km 0+875 do km 1+135” (znak sprawy: IGP.I.271.10.2019)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 10 do SIWZ (*.zip)

załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-19 14:48:16.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


 


„Remont drogi gminnej nr 336037T Nietulisko Małe – Kunów w msc. Nietulisko Małe, Kunów km 0+290 do km 0+950” (znak sprawy: IGP.I.271.9.2019)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 10 do SIWZ (*.zip)

załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-19 14:19:53.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


 


„Przebudowa drogi gminnej nr 336009T Kolonia Miłkowska – Kurzacze w msc. Miłkowska Karczma w km 2+560 do km 3+463” (znak sprawy: IGP.I.271.8.2019)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 10 do SIWZ (*.zip)

załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:47:08.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


 


„Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3900, km 0+000 do km 0+100” (znak sprawy: IGP.I.271.7.2019)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 10 do SIWZ (*.zip)

załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-12 16:46:47.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


 


„Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3907, km 0+000 do km 0+115” (znak sprawy: IGP.I.271.6.2019)


 

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 10 do SIWZ (*.zip)

załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-12 16:30:59.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym:


 


„Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr ewid. 3896, km 0+000 do km 0+090” (znak sprawy: IGP.I.271.5.2019)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

załącznik nr 10 do SIWZ (*.zip)

załącznik nr 11 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-12 16:14:58.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie, Publicznego Przedszkola w Kunowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie” (znak sprawy: IGP.I.271.4.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-07 15:08:18.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie, Publicznego Przedszkola w Kunowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janiku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie” (znak sprawy: IGP.I.271.4.2019)

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-23 15:00:16 | Data modyfikacji: 2019-07-23 15:11:54.
Zaproszenie do negocjacji

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730) zaprasza do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)” (znak sprawy: IR.I.271.3.2019) 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (*.pdf)

Zaproszenie do negocjacji (*.pdf)

Załącznik nr 1 do Zaproszenia (*.pdf)

Załącznik nr 2 do Zaproszenia (*.pdf)

Załącznik nr 3 do Zaproszenia (*.pdf)

Załącznik nr 4 do Zaproszenia (*.pdf)

Załącznik nr 5 do Zaproszenia (*.pdf)

Załącznik nr 6 do Zaproszenia (*.pdf)

Załącznik nr 7 do Zaproszenia (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-05-14 09:38:37.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)” (znak: IR.I.271.2.2019).  

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:52:23.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.„Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)”(znak sprawy: IR.I.271.2.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-19 08:43:51.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)” (znak sprawy: IR.I.271.2.2019) 

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-10 11:07:06.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)” (znak: IR.I.271.1.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-27 15:11:19.
Informacja z sesji otwarcia ofert

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)” (znak sprawy: IR.I.271.1.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-27 13:32:49.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, działając jako Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym: „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów - oświetlenie uliczne (taryfa C12b)” (znak sprawy: IR.I.271.1.2019)

Ogłoszenie (*.pdf)

SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 2a do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ (*.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-19 14:32:05 | Data modyfikacji: 2019-03-19 14:38:23.

Zobacz:
 Ogłoszone powyżej 30 tys. euro .  Ogłoszone poniżej 30 tys. euro . 
Data wprowadzenia: 2019-03-19 14:32:05
Data modyfikacji: 2019-03-19 14:38:23
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński