Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych (znak sprawy: IGP.III.271.21.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:57:19 | Data modyfikacji: 2019-07-19 14:57:40.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-08 15:04:59 | Data modyfikacji: 2019-07-08 15:05:17.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Promocja projektu pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działakch oznaczonych nr 3886 i 3888 - obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca : zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych (znak sprawy IR.III.271.3.2019)

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-08 14:48:17 | Data modyfikacji: 2019-07-08 15:01:15.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na : „Organizacja imprez o charakterze edukacyjno - sportowym połączonych z profilaktyką uzależnień na terenie gminy Kunów - prowadzenie świetlic w okresie wakacyjnym oraz zajęć rekreacyjno - sportowych”

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:00:32 | Data modyfikacji: 2019-06-19 14:04:37.
Rozeznanie cenowe

Gmina Kunów zwraca się o wycenę zamówienia: Kompleksowe wykonanie zaleceń wynikających ze „Sprawozdań z inspekcji dla placów zabaw na terenie Gminy Kunów”. Ilość placów zabaw znajdujących się w zarządzie Gminy Kunów -15 szt.

Rozeznanie cenowe (*.pdf)

Załącznik nr 2 (*.pdf)

Załącznik nr 3 (*.pdf)

Załącznik nr 4 (*.pdf)

Załącznik nr 5 (*.pdf)

Załącznik nr 6 (*.pdf)

Załącznik nr 7 (*.pdf)

Załącznik nr 8 (*.pdf)

Załącznik nr 9 (*.pdf)

Załącznik nr 10 (*.pdf)

Załącznik nr 11 (*.pdf)

Załącznik nr 12 (*.pdf)

Załącznik nr 13 (*.pdf)

Załącznik nr 14 (*.pdf)

Załącznik nr 15 (*.pdf)

Załącznik nr 16 (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-06-14 09:11:14.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730) zaprasza do złożenia oferty na: „Organizacja imprez o charakterze edukacyjno - sportowym połączonych z profilaktyką uzależnień na terenie gminy Kunów - prowadzenie świetlic w okresie wakacyjnym oraz zajęć rekreacyjno - sportowych”

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-06-10 13:26:03.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.”(znak sprawy: IR.II.271.6.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:05:35.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.”.

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Zał. nr 3 - Formularz asortymentowy (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-26 13:34:14.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.5.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-05 15:12:46.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: wykonanie 100 zdjęć dokumentujących przebieg prac z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz przygotowanie i druk 500 szt. folderu reklamowego dotyczącego zrealizowanego projektu (znak sprawy: IR.III.271.4.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:59:48.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych (znak sprawy: IR.III.271.3.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:58:32.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: publikację 12 ogłoszeń prasowych w co najmniej dwóch wydaniach lokalnych (czasopismach) lub mających wkładkę tematyczną o znaczeniu lokalnym obejmującym co najmniej powiat ostrowiecki, w tym Gminę Kunów, w wydaniu tygodniowym (znak sprawy: IR.III.271.2.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:57:37.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.4.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-01 09:23:21.
Zawiadomienie o zmianie treści Zapytania
ofertowego – uwaga: zmiana terminu składania
ofert: 29.03.2019 r. do godz. 10:00

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.4.2019).

Wyjaśnienie nr I treści Zapytania ofertowego (*.pdf)

Zawiadomienie o zmianie treści Zapytania ofertowego (*.pdf)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia po zmianie (*.pdf)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy po zmianie (*.xlsx)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - wzór umowy po zmianie (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-27 11:21:19.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza ponownie do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.5.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:14:17.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.4.2019).

Zapytanie ofertowe (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (*.xlsx)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-21 13:02:56.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: wykonanie 100 zdjęć dokumentujących przebieg prac z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz przygotowanie i druk 500 szt. folderu reklamowego dotyczącego zrealizowanego projektu.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:47:38.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej szt. 1, wykonanie 2 rollupów na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:41:48.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: Promocja projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa" obejmująca: publikację 12 ogłoszeń prasowych w co najmniej dwóch wydaniach lokalnych (czasopismach) lub mających wkładkę tematyczną o znaczeniu lokalnym obejmującym co najmniej powiat ostrowiecki, w tym Gminę Kunów, w wydaniu tygodniowym.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:33:54.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Spakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kunów” (znak sprawy: IR.II.271.3.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-20 13:27:18.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Gmina Kunów zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.” (znak sprawy: IR.II.271.2.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-15 12:45:38.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Spakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich oraz falistych pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Kunów”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-12 14:10:16.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-12 14:03:03.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-07 14:20:31.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w 2019 r.”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-01 12:39:58.
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty w części
zamówienia nr 2

Gmina Kunów zawiadamia o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w ramach projektu pn. ,,Utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w Gminie Kunów” obejmująca: telewizor 1 szt., nagłośnienie 1 kpl., meble 1 kpl. oraz dekoracje  1 kpl. w zakresie części zamówienia nr 2 (znak sprawy: IR.271.BU.1.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:35:46.
Ogłoszenie o wyborze oferty

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w ramach projektu pn. ,,Utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w Gminie Kunów” obejmująca: telewizor 1 szt., nagłośnienie 1 kpl., meble 1 kpl. oraz dekoracje 1 kpl. (znak sprawy: IR.271.BU.1.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-17 13:15:20.
Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Kunów w ramach rozeznania cenowego zaprasza Państwa do złożenia oferty na: Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w ramach projektu pn. ,,Utworzenie dodatkowych mieszkań socjalnych oraz miejsca integracji społecznej poprzez remont oraz adaptację budynku w Gminie Kunów” obejmująca: telewizor 1 szt., nagłośnienie 1 kpl., meble 1 kpl. oraz dekoracje 1 kpl. (znak sprawy: IR.271.BU.1.2019).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:47:16.

Zobacz:
 Ogłoszone powyżej 30 tys. euro .  Ogłoszone poniżej 30 tys. euro . 
Data wprowadzenia: 2019-01-08 13:47:16
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński