Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru  na stanowisko Młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej, architektury i budownictwa w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-13 15:21:23.
Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru  na stanowisko Referenta ds. obsługi sekretariatu, kancelarii i archiwum zakładowego w Referacie Organizacyjnym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-12 16:44:28.
Informacja

Informacja o terminie przeprowadzenia kolejnego etapu naboru na stanowisko - Młodszy referent ds. gospodarki przestrzennej, architektury i budownictwa w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-06 15:36:00.
Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru  na wolne stanowisko Inspektora ds. obsługi rady, staży i prac społecznie użytecznych oraz osób bezrobotnych zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-06 14:13:15.
Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru  na wolne stanowisko Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-06 10:33:38.
Informacja

Informacja o terminie przeprowadzenia kolejnego etapu naboru na stanowisko - Referenta ds. obsługi sekretariatu, kancelarii i archiwum zakładowego w Referacie Organizacyjnym 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-08-05 14:38:21.
Informacja

Informacja o terminie przeprowadzenia kolejnego etapu naboru na stanowisko - Inspektora ds. obsługi rady, staży i prac społecznie użytecznych oraz osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych w Referacie Organizacyjnym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-31 15:10:10.
Informacja

Informacja o terminie przeprowadzenia kolejnego etapu naboru na stanowisko Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:08:01.
Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Referent ds. gospodarki przestrzennej, architektury i budownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-26 15:00:47.
Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. obsługi sekretariatu, kancelarii i archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:15:29.
Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. obsługi rady, staży i prac społecznie użtecznych oraz osób bezrobotnych zatrudnianych w ramach prac  interwencyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-19 15:12:50.
Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:27:14.
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Hedy "Szarego" w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-01 14:02:50.
Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-28 15:15:01.
Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru  na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko Inspektor w Referacie Infrastruktury i Rozwoju

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-28 15:13:40.
Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Do pobrania (*(.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-13 15:53:48.
Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko Inspektor w Referacie Infrastruktury i Rozwoju

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-12 15:16:41.
Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Sekretarz Gminy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-29 14:26:59.
Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy w pełnym wymiarze czasu pracy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:59:33.
Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:59:33
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński