> 2019 r.

2019 r.

Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji
w roku 2019 dla PSP prowadzonych przez podmioty
inne niż Gmina Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-15 12:02:59.
Data wprowadzenia: 2019-01-15 12:02:59
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl