PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019
ROK

Gmina Kunów, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:04:39.
Data wprowadzenia: 2019-01-25 14:04:39
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński