> 2019 r.

2019 r.

Zarządzenie Nr 1.2019

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-06 09:52:47 | Data modyfikacji: 2019-02-20 16:34:58.
Zarządzenie Nr 2.2019

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-06 09:53:54 | Data modyfikacji: 2019-02-20 16:35:07.
Zarządzenie Nr 3.2019

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-06 09:54:58 | Data modyfikacji: 2019-02-20 16:35:17.
Zarządzenie Nr 4.2019

w sprawie wydzielenia w budżecie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:46:48 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:29:02.
Zarządzenie Nr 5.2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Nietulisko Duże przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-06 09:56:47 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:29:02.
Zarządzenie Nr 6.2019

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-06 09:57:49 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:29:02.
Zarządzenie Nr 7.2019

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości objętej aktem notarialnym sporządzonym dnia 21.12.2018 r. Rep. A Nr 4488/2018

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-06 09:59:38 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:29:02.
Zarządzenie Nr 8.2019

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:01:35 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:29:02.
Zarządzenie Nr 9.2019

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w UMIG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:02:58 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:29:02.
Zarządzenie Nr 11.2019

w sprawie zmian w planie finansowym UMiG w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:48:07 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:30:12.
Zarządzenie Nr 12.2019

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów - gm. Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:04:56 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:30:38.
Zarządzenie Nr 13.2019

w sprawie przekazania w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu "STAL" w Kunowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:50:03 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:31:02.
Zarządzenie Nr 14.2019

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 151/15 Bumistrza Miasta i Gminy w Kunowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:06:46 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:31:11.
Zarządzenie Nr 15.2019

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-01-30 14:11:29 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:31:23.
Zarządzenie Nr 16.2019

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:51:00 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:31:37.
Zarządzenie Nr 17.2019

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:52:07 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:31:48.
Zarządzenie Nr 18.2019

w sprawie zmian w planie finanswoym UMiG w Kunowie na rok 2019

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:53:07 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:31:57.
Zarządzenie Nr 19.2019

w sprawie zwołania zebrań wiejskich i osiedlowych na terenie miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:54:38 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:32:05.
Zarządzenie Nr 20.2019

w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-13 10:55:48 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:32:15.
Zarządzenie Nr 22.2019

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UMiG w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:22:54 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:33:05.
Zarządzenie Nr 23.2019

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-08 15:24:02 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:33:32.
Zarządzenie Nr 24.2019

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-20 12:23:21 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:33:32.
Zarządzenie Nr 25.2019

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w użyczenie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-20 12:24:38 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:33:32.
Zarządzenie Nr 26.2019

w sprawie wprowadzenia :Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro netto w UMiG w Kunowie "

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-20 12:26:28 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:33:32.
Zarządzenie Nr 27.2019

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zamówienia, do którego stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro netto

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-20 12:21:36 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:33:47.
Zarządzenie Nr 28.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r. w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-19 16:40:41 | Data modyfikacji: 2019-02-20 12:33:55.
Zarządzenie Nr 31.2019

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu  ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2019 r. w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-20 16:29:31 | Data modyfikacji: 2019-02-20 16:29:44.
Zarządzenie Nr 32.2019

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kunów w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-22 12:53:22 | Data modyfikacji: 2019-02-20 16:29:44.
Data wprowadzenia: 2019-02-22 12:53:22
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl