Uchwała Nr 13/2019 VI Składu Orzekającego RIO w
Kielcach z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie możliowości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Kunów na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-06 08:38:30 | Data modyfikacji: 2019-02-06 08:39:36.
Uchwała Nr 14/2019 VI Składu Orzekającego RIO w
Kielcach z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-02-06 08:41:05.
Uchwała Nr 65/2019 VI Składu Orzekającego RIO w
Kielcach z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kunów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-05-08 09:13:54 | Data modyfikacji: 2019-05-08 09:17:34.

Zobacz:
 Lata 2011-2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 .  Rok 2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-05-08 09:13:54
Data modyfikacji: 2019-05-08 09:17:34
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński