Zarządzenie Nr 46.2019 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie z dnia 19.03.2019r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-03-21 10:50:25 | Data modyfikacji: 2019-03-21 10:51:56.
Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w
Kielcach

o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:51:11.
Postanowienie Nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Kunów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-23 14:59:59.
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o
dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do
obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-04-29 09:20:50 | Data modyfikacji: 2019-04-29 09:21:17.
Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-05-13 14:58:58.
Rozkład dowozu wyborców do lokali wyborczych na
terenie Gminy Kunów w dniu 26 maja 2019 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:43:02.
Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:43:02
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński