Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg usteny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 0001 - Kunów-Miasto

do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-01-16 06:02:02.
Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-12-14 19:33:42.
Informacja

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 


Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż działki numer 806/1, położonej w Janiku.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2020-09-21 10:03:14.
Informacja

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 


Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż działki numer 8, położonej w Miłkowskiej Karczmie.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2020-09-21 09:56:30.
Informacja

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 


Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na dzierżawę działki numer 911, położonej w Udzicowie.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2020-09-21 09:51:41.
Informacja

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 


Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na dzierżawę działki numer 829, położonej w Udzicowie.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2020-09-21 09:46:44.
Informacja

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 


Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na dzierżawę działki numer 497, położonej w Udzicowie.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2020-09-21 09:36:59 | Data modyfikacji: 2020-09-21 09:37:51.
Informacja

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 


Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na dzierżawę działki numer 493, położonej w Udzicowie.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2020-09-21 09:02:30.
Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr 493 o pow. 0,7754 ha, nr 497 o pow. 0,3214 ha, nr 829 o pow. 0,6802 ha oraz nr 911 o pow. 0,4484 ha, położonych w obrębie 0016 - Udziców

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-07-31 15:43:12.
Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 806/1 o pow. 0,0116 ha, położonej w obrębie 0006 - Janik oraz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 8 o pow. 0,0600 ha, położonej w obrębie 0011 - Miłkowska Karczma  

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-07-31 15:38:47.
Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka nr 193 o powierzchni 1,60 ha, położonej w obrębie 0004 – Chocimów, objętej księgą wieczystą KI1O/00063809/0

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-07-24 14:38:48 | Data modyfikacji: 2020-07-24 15:02:18.
Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na
terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-24 08:30:17.
Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 0006 Janik 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:07:49.
Plan realizacji polityki gospodarowania
nieruchomościami Gminy Kunów na lata 2019 - 2021

Plan do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-05-09 08:00:43.

Zobacz:
 Przetargi  .  Wykazy  .  Komunalizacja  .  Ogłoszenia  .  Informacje  . 
Data wprowadzenia: 2019-05-09 08:00:43
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński