Kwestionariusz

Kwestionariusz do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:57:59.
Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych

Oświadczenia do pobrania (*.doc)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:04:03.
Data wprowadzenia: 2019-07-18 15:04:03
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński