ROZKŁAD DOWOZU WYBORCÓW DO LOKALI WYBORCZYCH NA
TERENIE GMINY KUNÓW W DNIU 13.10.2019 R.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-10-03 12:11:36 | Data modyfikacji: 2019-10-03 12:12:22.
Komunikat

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Wyborach do Sejmu Rzeczyposolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-10-03 12:09:35.
Informacja

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-26 10:59:28.
Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych

Link bezpośredni do Uchwały Nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dot. zadań i trybu przygotowania  oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-25 13:14:53.
Zawiadomienie

o sporządzeniu spisu wyborców

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-24 16:21:13.
Informacja

o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-09-24 16:18:55.
Informacja

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 13 września 2019 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-16 10:08:30.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 12 września 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-13 09:40:16 | Data modyfikacji: 2019-09-13 09:41:21.
Informacja

In formacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-09-02 12:43:38.
POSTANOWIENIE NR 197/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W
KIELCACH IV

zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Kunów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-08-28 09:23:44.
Zarządzenie Nr 172.2019 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-08-22 11:21:56.
Informacja

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 - informacje ogólne

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-08-21 15:01:19 | Data modyfikacji: 2019-08-21 15:01:54.
Data wprowadzenia: 2019-08-21 15:01:19
Data modyfikacji: 2019-08-21 15:01:54
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński