Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Kunów (znak sprawy: FN-I.3060.1.2021).

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-03-29 14:30:20.
Zarządzenie Nr 54.2021 z dnia 11.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Kunów oraz powołania Komisji do wyboru podmiotu uprawnionego 

Zarządzenie - do pobrania (*.pdf)

Zaproszenie do składania ofert - do pobrania (*.pdf)

Specyfikacja warunków konkursu - do pobrania (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - do pobrania (*.doc)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta - do pobrania (*.doc)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta - do pobrania (*.doc)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-03-11 15:15:44.
Uchwała Nr.XXII.135.2019 z dnia 28.11.2019 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:26:13 | Data modyfikacji: 2021-03-11 15:14:47.
Uchwała Nr.XXII.133.2019 z dnia 28.11.2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:42:18 | Data modyfikacji: 2021-03-11 15:14:24.
Uchwała Nr.XXII.134.2019 z dnia 28.11.2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019 - 2036

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:46:55 | Data modyfikacji: 2021-03-11 15:13:54.
Sprawozdania

Sprawozdania budżetowe do pobrania lata 2016 - 2019

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:51:20 | Data modyfikacji: 2021-03-11 15:13:33.
Opinie

Opinie RIO do pobrania

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:53:17 | Data modyfikacji: 2021-03-11 15:12:35.
Informacje

Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach, kredytach i pożyczkach gminy wg stanu na 30 września 2019 r., udzielonych poręczeniach

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:58:06 | Data modyfikacji: 2021-03-11 15:12:16.
Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:58:06
Data modyfikacji: 2021-03-11 15:12:16
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza